กลับร้าย...กลายดี...ปีเถาะ 2565


ในปี 2565 นี้ ชะตาชีวิตของคุณที่เกิดปีเถาะได้ถูกเมฆหมอกบดบังแสงสว่างสดใสให้ดูหม่นหมองอมทุกข์ ด้วยพลังดาวร้าย病符(แป่ฮู้) ที่ส่งกระแสพลัง陰(อิม)มากที่สุด ร่วมด้วยช่วยกันกระหน่ำความเลวร้ายให้หนักยิ่งขึ้นกับพลังดาวร้าย亡神(บ่วงซิ้ง) ยังผลให้มีเกณฑ์จะเกิดเหตุเภทภัยที่ไม่ได้คาดคิดหรืออุบัติเหตุที่ไม่ได้คาดฝันอย่างยากที่จะหลีกเลี่ยงได้ ทั้งสาเหตุอันเนื่องจากการขาดสติยั้งคิด หลงๆลืมๆไม่ละเอียดรอบคอบ ประมาทเลินเล่อ พลั้งผิดเผลอเลอจนตัดสินใจผิดพลาด ทำให้ได้รับบาดเจ็บเลือดตกยางออกจนต้องเข้ารับการรักษาผ่าตัดทุเลาอาการ หนำซ้ำยังส่งผลให้ทรัพย์สินเงินทองเสียหายรั่วไหลสูญหาย มีเหตุให้ต้องใช้จ่ายหลายทางอย่างที่ไม่ได้คาดคิด ทำให้ไม่มีเหลือเก็บไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน ด้านสุขภาพร่างกายมีเกณฑ์อ่อนแอได้ง่าย จะเจ็บกระเสาะกระแสะ ป่วยแบบออดๆแอดๆ อาการเรื้อรังมีแต่คงทรงๆทรุดๆดุจเสมือนมียันต์ป่วยไข้มาติดประจำอยู่ที่หน้าประตูบ้านสร้างความรำคาญรบกวนกายใจทุกวี่วัน โดยเฉพาะควรระมัดระวังเรื่องอาหารการกินเป็นพิเศษ งดทานของที่งานศพ ตลอดจนหมั้นตรวจเช็คสุขภาพร่างกาย พร้อมทำบุญให้แก่พระสงฆ์ที่อาพาธ ถวายจตุปัจจัยโดยเฉพาะยารักษาโรค หรือบริจาคทรัพย์ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ตามฐานะที่เหมาะสม

เพื่อเป็นการบั่นทอนอิทธิพลกระแสของดาวอัปมงคลทั้งหลายทั้งปวงที่จรเข้ามาในดวงชะตา จึงควรนอบน้อมยอมรับพลังแห่งพระเมตตาขององค์เทพ華陀仙師(หั่วท้อเซียงซือ) ซึ่งเปรียบเสมือนดั่งหมอเทวดาที่ช่วย ปกปักรักษาขจัดโรคภัยทั้งปวง โดยการสักการะบูชาต่อองค์เทพ華陀仙師(หั่วท้อเซียงซือ) ท่าน หลังวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ เวลา 04:50 น.นี้ เป็นต้นไป ด้วยการเซ่นสรวงกราบไหว้ที่ศาลสถิต เพื่อขอบารมีจากพระองค์ท่านได้รับรู้และ เมตตา ช่วยคุ้มครองบันดาลสุขให้กระแสพลังดาวร้ายผ่อนคลายลง จากหนักให้เป็นเบา และปกป้องให้แคล้วคลาดไป พบแต่ความร่มเย็นราบรื่นตลอดทั้งปี 2565 นี้
 

โดยกล่าวคำอธิษฐานดังต่อไปนี้

ข้าพเจ้าขอน้อมกราบสักการะบูชาต่อ “องค์เทพ華陀仙師(หั่วท้อเซียงซือ)” ที่ได้จรมาสถิตในดวงชะตาของ ข้าพเจ้า (ชื่อ และนามสกุล) ในปีนี้ ด้วยความเคารพและศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง ข้าพเจ้าขอนอบน้อมถวายผลบุญกุศลอันใดที่ ข้าพเจ้าได้สร้างสมไว้แต่ชาติปางก่อนก็ดี ชาตินี้ก็ดี ถวายแด่ “องค์เทพ華陀仙師(หั่วท้อเซียงซือ)” ขอพระองค์ทรงประทานพร ให้ข้าพเจ้าหมดทุกข์หมดโศก หมดโรคพ้นภัยเวร คลาดแคล้วจากภยันตราย อุปสรรค ปัญหาน้อยใหญ่คลี่คลาย จากร้ายกลายเป็นดี มั่งมีศรีสุข พบแต่ความสุขความเจริญ ก้าวหน้ารุ่งเรือง ร่ำรวยมั่งคั่ง อายุยืนยาว สุขภาพพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ คู่แข่งศัตรูร้ายพ่ายแพ้ พบแต่ความสิริมงคลทั้งข้าพเจ้าและครอบครัวทุกประการ ตลอดทั้งปี 2565 นี้ ด้วยเทอญ

ข้าพเจ้าจะประพฤติแต่กรรมดี สาธุ สาธุ สาธุ  
 

สิ่งมงคลเสริมดวงชะตาของคุณที่เกิดปีเถาะ ประจำปี พ.ศ.2565

ดวงชะตาของคุณที่เกิดปีเถาะในปีนี้ ที่จะได้รับพลังดาวร้ายอิทธิพลแห่งกระแสดาวอัปมงคลจรเข้ามากระทบใน ดวงชะตา จึงควรจัดหาเครื่องรางวัตถุมงคลที่เป็นเครื่องหมายสัญลักษณ์แสดงถึงการปัดเป่ารักษาโรคภัย ดั่งเช่น น้ำเต้า หรือองค์เทพจำลอง 華陀仙師(หั่วท้อเซียงซือ) เพื่อพกพาติดตัวตลอดเวลา เป็นการแสดงออกพร้อมน้อมระลึก ถึงพลังบารมีขององค์เทพท่าน ช่วยคุ้มครองปกปักรักษาให้กับคุณที่เกิดปีเถาะ คลาดแคล้วผ่านพ้นความอัปมงคลใดๆ ทั้งปวง อีกทั้งยังช่วยสลายพลังร้ายของดาวอัปมงคลดวงอื่นๆที่หม่นหมองให้ผ่อนคลายสลายไป และเป็นการกระตุ้นผลักดัน พลังที่ดีนี้ให้เกิดแก่ดวงชะตาได้อย่างเต็มที่ เพื่อเสริมความสิริมงคลบังเกิดขึ้นต่อพื้นชะตาให้ได้พบแต่ความสำเร็จเจริญ ก้าวหน้าสมดังปรารถนาที่ตั้งใจไว้ ด้วยน้ำพระเมตตาบารมีอันสุดแสนประมาณแห่งองค์เทพ華陀仙師(หั่วท้อเซียงซือ) ได้แผ่รัศมีปกป้องคุณตลอดทั้งปี 2565 นี้

Credits : zh-cn.facebook.com
              699pic.com