กลับร้าย...กลายดี...ปีมะเส็ง 2565


ในปี 2565 นี้ คุณที่เกิดปีมะเส็ง นับได้ว่ายังมีพลังกุศลผลบุญที่ได้รับจากดาวเทพมงคล天德(เทียงเต็ก) เสด็จจรเข้ามาสู่ดวงชะตา บันดาลให้เกิดความราบรื่นร่มเย็นในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินจะโชคดีมีโชคลาภ การงานจะมีคนให้การอุปถัมภ์ค้ำชูสนับสนุน เหมาะกับการคิดริเริ่มต้นโครงการใหม่ๆ ส่งพลังให้หน้าที่การงานโดดเด่น ได้เลื่อนขั้นตำแหน่งที่สูงขึ้น เป็นการเสริมส่งชะตาให้ผ่อนคลายจากพลังดาวร้ายที่โคจรมาเพ่งเล็งให้เกิดความยากลำบาก ในด้านต่างกันไป ที่แม้ยังไม่ได้กล่าวถึงผลกรรมส่วนตัวที่สร้างไว้และต้องได้รับผลกรรมนั้นแน่นอนอีกส่วนหนึ่ง ดังมีดาวร้าย ที่พร้อมกันมาด้วย 2 ดวงคือ ดาวร้าย 卷舌(ก๊วงจิ๊) และดาวร้าย劫煞(เกี๊ยบสั่วะ) ที่ส่งผลร้ายให้เกิดความวุ่นวาย ไม่ว่า จะเป็นภายในครอบครัวหรือภายในองค์กร การงานจะเกิดอุปสรรค บริวารจะสร้างปัญหา จนมีปากเสียงให้เกิดการขัดแย้ง ทะเลาะเบาะแว้งวิวาทต่อกัน  อันเป็นเหตุแห่งคดีความให้ต้องขึ้นโรงขึ้นศาลวุ่นวาย อีกทั้งมีเกณฑ์จะถูกปล้นแย่งชิงทรัพย์ ให้ต้องสูญเสียทรัพย์สินต้องเสียหาย ใช้จ่ายเป็นเงาตามตัวต้องระมัดระวังอีกเช่นกัน

เพื่อเป็นการน้อมอัญเชิญพลังเทพ天德(เทียงเต็ก) ที่โคจรมา ได้แผ่พลังบารมีคุ้มครองเสริมส่ง ได้เต็มที่ จึงควรไปกราบนมัสการน้อมสักการะพลังองค์เทพเจ้าที่ “福德正神” (ฮกเต็กเจี๊ยซิ้ง) หรือองค์伯公(แป๊ะกง) ได้ทุกศาลเจ้าศักดิ์สิทธ์ที่มีรูปเคารพองค์เทพท่านสถิตประดิษฐานอยู่ด้านหน้าของศาล หลังวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ เวลา 04:50 น.นี้ เป็นต้นไป เพื่อน้อมขอพรขอบารมีองค์เทพท่านได้เมตตาคุ้มครองปกป้องรักษา เสมือนบารมีที่ผู้เฒ่าผู้แก่เมตตา ช่วยเหลือและอวยพรให้ลูกหลานได้พบแต่สิ่งที่ดีในการดำเนินชีวิตได้อย่างปกติราบรื่นตลอดไปทั้งปี 2565 นี้
 

โดยกล่าวคำอธิษฐานดังต่อไปนี้

ข้าพเจ้าขอน้อมกราบสักการะบูชาต่อองค์เทพเจ้าที่ “福德正神” (ฮกเต็กเจี๊ยซิ้ง) หรือองค์伯公(แป๊ะกง)  ที่ได้จรมาสถิตในดวงชะตาของข้าพเจ้า (ชื่อ และนามสกุล) ในปีนี้ ด้วยความเคารพและศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง ข้าพเจ้าขอนอบน้อมถวายผลบุญกุศลอันใดที่ข้าพเจ้า ได้สร้างสมไว้แต่ชาติปางก่อนก็ดี ชาตินี้ก็ดี ถวายแด่องค์เทพเจ้าที่ “福德正神” (ฮกเต็กเจี๊ยซิ้ง) หรือองค์伯公(แป๊ะกง) ขอพระองค์ทรงประทานพรให้ข้าพเจ้าหมดทุกข์หมดโศก หมดโรคพ้นภัยเวร คลาดแคล้วจากภยันตราย อุปสรรค ปัญหาน้อยใหญ่คลี่คลาย จากร้ายกลายเป็นดี มั่งมีศรีสุข พบแต่ความสุขความเจริญ ก้าวหน้ารุ่งเรือง ร่ำรวยมั่งคั่ง อายุยืนยาว สุขภาพพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ คู่แข่งศัตรูร้ายพ่ายแพ้ พบแต่ความสิริมงคลทั้งข้าพเจ้าและครอบครัวทุกประการ ตลอดทั้งปี 2565 นี้ ด้วยเทอญ

ข้าพเจ้าจะประพฤติแต่กรรมดี สาธุ สาธุ สาธุ
 

สิ่งมงคลเสริมดวงชะตาของคุณที่เกิดปีมะเส็ง ประจำปี พ.ศ.2565

องค์เทพเจ้าที่ “福德正神” (ฮกเต็กเจี๊ยซิ้ง) หรือองค์เทพ “伯公” (แป๊ะกง) เป็นเทพเจ้าที่อยู่ใกล้ชิด มนุษย์โลกมากที่สุด ที่เรามักคุ้นเคยด้วยรูปปั้นองค์เทพท่าน เป็นผู้เฒ่าเครายาวสีขาว ใบหน้าสีขาวอมชมพู ด้วยอารมณ์ ยิ้มแย้ม แสดงถึงความใจดีมีเมตตา นั่งเก้าอี้พร้อมไม้เท้าใหญ่คู่ใจ ที่ทรงพลังอำนาจเปี่ยมด้วยตำแหน่งยศศักดิ์ในการ สอดส่องตรวจตราปกปักรักษาความสงบเรียบร้อยในอาณาบริเวณผืนดินที่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ พร้อมพลังฟ้าดิน ที่มีอำนาจในการขจัดปัดเป่าและกำราบสิ่งที่ไม่ถูกต้องให้สลายไป ซึ่งท่านก็คือ หนึ่งในพระภูมิเทวาที่คนไทยรู้จักเป็นอย่างดี

ในปีนี้ที่ชะตาชีวิตของคุณที่เกิดปีมะเส็งจะได้รับพลังดาวเทพมงคล天德(เทียงเต็ก) ช่วยเสริมส่งและคุ้มครองภัย จึงควรจัดหายันต์ “福德正神” (ฮกเต็กเจี๊ยซิ้ง) หรือองค์เทพ “伯公” (แป๊ะกง) องค์จำลองไว้ติดสร้อยห้อยคอ ด้วยการแสดงความเคารพนอบน้อมต่อองค์เทพด้วยใจจริงตลอดเวลา และทุกครั้งเมื่อระลึกถึงองค์เทพท่าน จะได้เป็นสื่อ อธิษฐานให้เกิดกระแสพลังบารมีช่วยปกปักรักษาคุ้มครองได้ดียิ่งขึ้นในทุกสถานที่และทุกเวลา เพื่อให้ได้บรรลุถึง ความสำเร็จ ก้าวหน้า เจริญรุ่งเรืองไปได้อย่างราบรื่น ตลอดทั้งปี 2565 นี้

Credits : xn--i9q541g.tw
              699pic.com