กลับร้าย...กลายดี...ปีมะแม 2565


ในปีนี้พลังชะตาชีวิตของคุณที่เกิดปีมะแมในปีนี้ ถูกอิทธิพลของกระแสพลังดาวร้าย ดาวอัปมงคลที่จรเข้ามาใน ดวงชะตาถึง 2 ดวงด้วยกัน คือ ดาวร้าย暴敗(ป่าวไป่) และดาวร้าย亡神(บ่วงซิ้ง) ที่ได้หมุนเวียนเปลี่ยนมารวมตัวกัน เพ่งเล็งโดยตรงต่อชะตาชีวิตของบุคคลที่เกิดปีมะแมทุกๆคน ถึงแม้ว่าสุขภาพร่างกายจะแข็งแรงสมบูรณ์อยู่ก็ตาม แต่ก็ไม่ ควรปล่อยวางเฉยนิ่งนอนใจได้ ควรได้รับการตรวจเช็คประจำปีบ้าง ส่วนท่านที่มีร่างกายอ่อนแอหรือมีโรคประจำตัวอยู่แล้ว ก็ควรระมัดระวัง เพราะยังผลให้สุขภาพย่ำแย่จะเจ็บป่วยอย่างกะทันหันโดยไม่ทันตั้งเนื้อตั้งตัว โรคเก่าจะกำเริบ โรคใหม่จะ ซ้ำรุมล้อม อาการมีแต่คงทรงๆทรุดๆ เจ็บๆป่วยๆเรื้อรัง อาจจะหนักถึงขั้นอัมพาตได้ ซ้ำร้ายอาจจะส่งผลให้ทรัพย์สินเสียหาย เงินทองรั่วไหล มีเรื่องต้องใช้จ่ายหลายทางอย่างที่ไม่คาดคิดไว้ แต่ยังโชคดีที่มีพลังดาวดีดาวเทพมงคลร่วมด้วยช่วยกันถึง 3 ดวง คือ ดาวเทพมงคล龍德(เหล่งเต็ก) ดาวเทพมงคล紫微(จี๋มุ้ย) และดาวเทพมงคล天喜(เทียงฮี้) ช่วยส่งเสริมให้ พลังชีพไม่อับจน สิ่งชั่วร้ายหลบหนี้ อุปสรรคคลี่คลาย จะพบคนอุปถัมภ์ช่วยเหลือสนับสนุนให้ตำแหน่งหน้าที่ก้าวหน้า เจริญรุ่งเรือง เงินทองรายล้อม พร้อมรับข่าวดีมีเรื่องมงคลเกิดขึ้นภายในบ้านตลอดทั้งปี

เพื่อเป็นการบั่นทอนอิทธิพลกระแสพลังของดาวร้าย暴敗(ป่าวไป่) และดาวร้าย亡神(บ่วงซิ้ง) พลังแห่ง ดาวร้ายที่จรเข้ามาในดวงชะตา จึงควรนอบน้อมยอมรับพลังแห่งพระเมตตาขององค์เทพ “紫微大帝”(จี๋มุ้ยไต่ตี่) โดยการสักการะบูชาต่อพระองค์ท่าน หลังวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ เวลา 04:50 น.นี้ เป็นต้นไป ด้วยการเซ่นสรวงกราบไหว้ ที่ศาลสถิต เพื่อขอบารมีจากพระองค์ท่านได้รับรู้และเมตตา ช่วยคุ้มครองบันดาลสุขให้กระแสพลังดาวร้ายผ่อนคลายลง จากหนักให้เป็นเบา และปกป้องให้ แคล้วคลาดไป พบแต่ความร่มเย็นราบรื่นตลอดทั้งปี 2565 นี้
 

โดยกล่าวคำอธิษฐานดังต่อไปนี้

ข้าพเจ้าขอน้อมกราบสักการะบูชาต่อองค์เทพ “紫微大帝”(จี๋มุ้ยไต่ตี่) ที่ได้จรมาสถิตในดวงชะตาของข้าพเจ้า (ชื่อ และนามสกุล) ในปีนี้ ด้วยความเคารพและศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง ข้าพเจ้าขอนอบน้อมถวายผลบุญกุศลอันใดที่ข้าพเจ้า ได้สร้างสมไว้แต่ชาติปางก่อนก็ดี ชาตินี้ก็ดี ถวายแด่องค์เทพ “紫微大帝”(จี๋มุ้ยไต่ตี่) ขอพระองค์ทรงประทานพร ให้ข้าพเจ้าหมดทุกข์หมดโศก หมดโรคพ้นภัยเวร คลาดแคล้วจากภยันตราย อุปสรรค ปัญหาน้อยใหญ่คลี่คลาย จากร้ายกลายเป็นดี มั่งมีศรีสุข พบแต่ความสุขความเจริญ ก้าวหน้ารุ่งเรือง ร่ำรวยมั่งคั่ง อายุยืนยาว สุขภาพพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ คู่แข่งศัตรูร้ายพ่ายแพ้ พบแต่ความสิริมงคลทั้งข้าพเจ้าและครอบครัวทุกประการ ตลอดทั้งปี 2565 นี้ ด้วยเทอญ

ข้าพเจ้าจะประพฤติแต่กรรมดี สาธุ สาธุ สาธุ  
 

สิ่งมงคลเสริมดวงชะตาของคุณที่เกิดปีมะแม ประจำปีพ.ศ.2565

ดวงชะตาของคุณที่เกิดปีมะแมในปีนี้ ที่ได้รับพลังดาวร้ายอิทธิพลแห่งกระแสดาวอัปมงคลจรเข้ามากระทบ ในดวงชะตา จึงควรจัดหาเครื่องรางวัตถุมงคล ยันต์紫微(จี๋มุ้ย) ที่เป็นเครื่องหมายสัญลักษณ์แสดงถึงองค์เทพ“紫微大帝”(จี๋มุ้ยไต่ตี่) มาเพื่อพกพาติดตัวตลอดเวลา เป็นการแสดงออกพร้อมน้อมระลึกถึงพลังบารมีของพระองค์ท่าน ช่วยคุ้มครองปกปักรักษาให้คุณที่เกิดปีมะแมได้คลาดแคล้วผ่านพ้นจากความอัปมงคลใดๆทั้งปวง อีกทั้งยังช่วยสลาย พลังร้ายของดาวอัปมงคลดวงอื่นๆที่หม่นหมองให้ผ่อนคลายสลายไป เพื่อเป็นการกระตุ้นผลักดันพลังที่ดีนี้ให้เกิดแก่คุณ ได้อย่างเต็มที่ เสริมสิริมงคลให้บังเกิดขึ้นต่อดวงชะตา จักได้พบแต่ความสำเร็จเจริญก้าวหน้าให้สมดังปรารถนาที่ตั้งใจไว้ ด้วยน้ำพระเมตตาบารมีอันสุดแสนประมาณ แผ่รัศมีปกป้องคุณตลอดทั้งปี 2565 นี้

Credits : alpha536599.pixnet.net
              699pic.com