กลับร้าย...กลายดี...ปีวอก 2565


ในปีนี้ ชะตาชีวิตของคุณที่เกิดปีวอกได้ถูกปะทะจากพลังดาวเทพเจ้า 太歲爺 (ไท้ส่วยเอี๊ย) ที่ทรงพระนามว่า “賀諤大星軍” (ห่องักไต่แชกุง) รับหน้าที่สอดส่องการกระทำทั้งดีและทั้งร้าย ตลอดจนควบคุมตรวจตราดวงชะตาชีวิตของ มนุษย์โลก เสมือนดั่งผู้ตรวจการที่ทรงพลานุภาพที่สุดในบรรดาดาวเทพร้ายอื่นๆ อันได้แก่ ดาวร้าย大耗(ตั่วห่อ) ดาวร้าย欄杆(หลั่งกัง) ดาวร้าย血刃(ฮ๊วยยิ่ง) และดาวร้าย浮沉(ผู่ติ๊ม) ที่ได้รวมตัวกันเวียนมากระหน่ำซ้ำผลักดันให้ชะตาชีวิต ขึ้นๆลงๆ มากด้วยอุปสรรค พบกับความเปลี่ยนแปลงและความขัดแย้งกับคนรอบข้างรอบตัวตลอดเวลา หลายๆอย่างไม่ สมหวัง ยังผลให้ความวุ่นวายปะทุขึ้นอย่างยากจะหลีกเลี่ยงได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพที่ต้องคอยประคับประคอง ดูแลเอาใจใส่ ไม่เช่นนั้นอาจจะเจ็บป่วยหนักถึงขั้นต้องรับการผ่าตัดรักษาอาการเลยทีเดียว หรือแม้แต่อุบัติเหตุเภทภัย ที่จะต้องระแวดระวังอีกเช่นกัน มิฉะนั้นมีโอกาสจะได้รับบาดเจ็บเลือดตกยางออกถึงขั้นพิการได้ อีกทั้งเรื่องของการ เสียทรัพย์สินเงินทองทั้งมากและทั้งน้อย ทั้งจำเป็นและทั้งหลงลืม รวมถึงขั้นต้องระวังป้องกันความวุ่นวายจากการพัวพัน กับคดีความถึงโรงถึงศาล หนักถึงขนาดมีเรื่องติดคุกติดตะรางก็เป็นได้เช่นกัน สร้างความหวั่นใจจากสิ่งเลวร้ายต่างๆ อย่างไม่คาดฝันให้คุณได้พบเจอและแก้ไขตลอดทั้งปี

ดีที่พลังฟ้ายังคงเมตตาที่มีดาวเทพมงคล天解(เทียงโก๊ย) ดาวเทพมงคล八痤(โป๊ยจ่อ) และดาวเทพมงคล驛馬(เอี๊ยะแบ้) ช่วยสลายผ่อนคลายเรื่องหนักเป็นเบา พลิกร้ายกลับหายไป ส่งพละกำลังฟันฝ่าอุปสรรคให้ชะตาชีวิตมีการ เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมีชัยชนะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแข่งขัน ชิงเด่นชิงไหวพริบ ทั้งตำแหน่งหน้าที่การงานก็จะได้ปรับ เลื่อนขั้นเพราะมีความตั้งมั่น ทั้งการเรียนการศึกษาก็จะสำเร็จหากมีความตั้งใจ ร่วมจรเข้ามาช่วยส่งเสริมส่งพลังให้ได้ สมปรารถนาตลอดทั้งปี

เพื่อนอบน้อมยอมรับพลังดาวเทพเจ้า 太歲爺 (ไท้ส่วยเอี๊ย) “賀諤大星軍” (ห่องักไต่แชกุง) ผู้เป็นใหญ่ประจำปีนี้ ที่ได้เสด็จมาสอดส่องดูแลมวลมนุษย์ และได้ทรงประทับเพ่งเล็งตรงเฉพาะหน้ากับคุณที่เกิดปีวอก ยังผลให้เกิดกระแสปะทะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ คุณที่เกิดปีวอกจึงควรรีบเข้าน้อมกราบคารวะต้อนรับการเวียนมาของ พระองค์ท่านโดยไว เสมือนผู้น้อยที่พร้อมน้อมรับการมาถึงของผู้หลักผู้ใหญ่ที่ทรงอำนาจก่อนที่ท่านจะเรียกหาเจอ หลังวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ เวลา 04:50 น.นี้ เป็นต้นไป ด้วยการนำตนพร้อมเครื่องบรรณาการเซ่นสรวงไปกราบไหว้ที่ ศาลสถิตที่มีพิธีกรรมอัญเชิญพระองค์เทพเจ้า 太歲爺 (ไท้ส่วยเอี๊ย) “賀諤大星軍” (ห่องักไต่แชกุง) ท่าน เพื่อผู้คน จะได้กราบสักการะฝากดวงชะตาและขอบารมีต่อองค์เทพท่านให้ได้รับรู้และเมตตา ช่วยคุ้มครองบันดาลสุข ผ่อนกระแส พลังปะทะให้คลายลง ผ่อนหนักให้เป็นเบา และปกป้องสยบพลังดาวร้ายให้แคล้วคลาดไป เพื่อพบแต่ความร่มเย็นราบรื่น ตลอดทั้งปี 2565
 

โดยกล่าวคำอธิษฐานดังต่อไปนี้

ข้าพเจ้าขอน้อมกราบสักการะบูชาต่อองค์ 太歲爺 (ไท้ส่วยเอี๊ย) “賀諤大星軍” (ห่องักไต่แชกุง) ที่ได้จรมา สถิตในดวงชะตาของข้าพเจ้า (ชื่อ และนามสกุล) ในปีนี้ ด้วยความเคารพและศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง ข้าพเจ้าขอนอบน้อมถวาย ผลบุญกุศลอันใดที่ข้าพเจ้า ได้สร้างสมไว้แต่ชาติปางก่อนก็ดี ชาตินี้ก็ดี ถวายแด่ องค์ 太歲爺 (ไท้ส่วยเอี๊ย) “賀諤大星軍” (ห่องักไต่แชกุง)
ขอพระองค์ทรงประทานพร ให้ข้าพเจ้าหมดทุกข์หมดโศก หมดโรคพ้นภัยเวร คลาดแคล้วจากภยันตราย อุปสรรค ปัญหาน้อยใหญ่คลี่คลาย จากร้ายกลายเป็นดี มั่งมีศรีสุข พบแต่ความสุขความเจริญ ก้าวหน้ารุ่งเรือง ร่ำรวยมั่งคั่ง อายุยืนยาว สุขภาพพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ คู่แข่งศัตรูร้ายพ่ายแพ้ พบแต่ความสิริมงคลทั้งข้าพเจ้าและครอบครัวทุกประการ ตลอดทั้งปี 2565 นี้ ด้วยเทอญ

ข้าพเจ้าจะประพฤติแต่กรรมดี สาธุ สาธุ สาธุ

สิ่งมงคลเสริมดวงชะตาของคุณที่เกิดปีวอก ประจำปี พ.ศ.2565

เทพเจ้า 太歲爺 (ไท้ส่วยเอี๊ย) คือ เทพผู้มีอำนาจคุ้มครองดูแลดวงชะตาของมวลมนุษย์ ทรงรับรู้และสอดส่อง ดูแลพฤติกรรมความดีชั่วต่างๆ ที่บุคคลคนนั้นสะสมผลตามแต่กระแสกรรมที่เคยกระทำไว้ให้เกิดขึ้นในภายภาคหน้า องค์เทพ 太歲爺 (ไท้ส่วยเอี๊ย) รวมมีทั้งหมด 60 พระองค์ ประจำรอบนักษัตรปีเกิดทุกธาตุรวมเป็นหนึ่งวัฏจักร และเป็นประจำทุกปีที่เปลี่ยนก็จะถึงวาระหน้าที่ใหม่ขององค์เทพ 太歲爺 (ไท้ส่วยเอี๊ย) ประจำปีนั้นได้เสด็จลงมาดูแล มวลมนุษย์โลกแทนองค์เทพประจำปีก่อน ขณะเดียวกันเมื่อมนุษย์นอบน้อมยอมรับในความดีงาม และการมีอยู่จริงของ พระองค์ท่าน ด้วยการสร้างแต่ความดีกับจิตสำนึกที่เป็นกุศล พร้อมกับการนมัสการกราบไหว้ในคุณของพระองค์ท่าน ก็เพื่ออธิษฐานขอพรให้ผู้นั้นได้พบแต่ความร่มเย็นเป็นสุขสมหวังตลอดไป

ดังนี้แล้วคุณที่เกิดปีวอกจึงควรพกยันต์เทพ 太歲爺 (ไท้ส่วยเอี๊ย) “賀諤大星軍” (ห่องักไต่แชกุง) ประจำปี 2565 นี้ ติดตัวไว้ตลอดทั้งปี เพื่อทำให้จิตใจได้น้อมระลึกถึงพระองค์ท่านและขอบารมีคุ้มครอง เปรียบดังท่านได้สถิตอยู่ กับคุณที่เกิดปีวอกในทุกเวลานาที จะได้แผ่รัศมีปกป้องปัดเป่าภยันตรายและความเลวร้ายต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้ทันท่วงที และด้วยความเมตตาที่จะทำให้คุณได้พบแต่ความสุขตลอดทั้งปี 2565 นี้

Credits : http://www.sages9.com/index.php/chinesedeity
              699pic.com