กลับร้าย...กลายดี...ปีจอ 2565


ในปีนี้ ชะตาชีวิตของคุณที่เกิดปีจอได้ถูกบดบังความรุ่งโรจน์สดใสจากพลังดาวร้าย五鬼(โหงวกุ้ย) ที่ในคราวนี้ แผดพลังรุนแรงให้แก่ชะตาชีวิตของคุณบุคคลที่เกิดปีจอมากที่สุด กับดาวร้าย官符(กัวฮู้) และดาวร้าย指背(จี๋ป่วย) ร่วมด้วยช่วยกันจรมากระหน่ำซ้ำ ระวังคนจะคิดร้ายหักหลังขัดขวางให้ไม่ราบรื่น สู้อุตส่าห์ตั้งใจแต่ก็ยังเจอกับปัญหาใน การงาน สูญเสียเงินทองอย่างยากที่จะควบคุม โดยเฉพาะจะมีคู่กรณีที่เข้ามาฉ้อฉลให้หลงกลโกง ควรตั้งสติไม่ละโมบ โลภมากหวังแต่ผลประโยชน์ของคนอื่นจนเกินไป ทรัพย์สินจะได้ไม่ต้องสูญ เงินทองจะได้ไม่ต้องเสีย หากไม่ระวังความ วุ่นวายจะประดังจนพัวพันเป็นคดีความน้อยใหญ่ที่อาจหลีกเลี่ยงได้ยาก อีกประเด็นที่สำคัญคือ เรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วย หากพบสัญญาณบ่งบอกอาการควรพบแพทย์เพื่อรีบรักษาทันที แต่พลังฟ้ายังคงเมตตาที่มีดาวเทพมงคล三台(ซำไท้) ช่วยสลายผ่อนคลายเรื่องหนักเป็นเบา พลิกร้ายกลับ หายไป ส่งพละกำลังให้ฟันฝ่าอุปสรรคให้ได้ผลมีชัยชนะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแข่งขัน ชิงเด่นชิงไหวพริบ เรื่องการเรียน ที่ดีหากมีความตั้งมั่น เรื่องการงานที่ได้เลื่อนขั้นเพราะความตั้งใจ ร่วมจรเข้ามาช่วยส่งเสริมส่งพลังให้ได้สมปรารถนา ตลอดทั้งปีนี้

เพื่อเป็นการสยบพลังมืดของดาวอัปมงคลและเสริมกระแสน้อมรับพลังมงคล จึงควรน้อมจิตน้อมใจไปกราบ สักการะบูชาองค์เทพแห่งปัญญา ”文昌帝君”(บุ่งเชียงตี่กุง) ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งสติปัญญาและการเรียนรู้ ทรงบารมี ในเรื่องความฉลาดหลักแหลมด้วยแสงแห่งปัญญา ณ ศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ทุกศาลที่มีรูปจำลององค์เทพแห่งปัญญา ”文昌帝君”(บุ่งเชียงตี่กุง) ท่านที่สถิตอยู่ หลังวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ เวลา 04:50 น.นี้ เป็นต้นไป ด้วยพระเมตตาในการรับฟัง แก่ทุกๆคำอธิษฐาน ทั้งน้อมฝากดวงชะตาเพื่อขอบารมีต่อพระองค์ท่าน ได้กรุณาประทานแสงสว่างที่ช่วยขจัดออกซึ่งความ มืดมิดของปัญหาและความวุ่นวายหม่นทึบให้พินาศย่อยยับลง โดยเปิดดวงตาได้รับรู้ให้เห็นช่องทางแก้ไขสถานการณ์นั้นๆ  เพื่อก้าวข้ามผ่านอุปสรรคความขัดแย้งอย่างชาญฉลาด ด้วยพรบารมีแห่งแสงของสติปัญญาที่พระองค์เทพท่านทรงเมตตา ดลบันดาลประทานให้ตลอดทั้งปี 2565 นี้
 

โดยกล่าวคำอธิษฐานดังต่อไปนี้

ข้าพเจ้าขอน้อมกราบสักการะบูชาต่อองค์เทพแห่งปัญญา ”文昌帝君”(บุ่งเชียงตี่กุง) ที่ได้จรมาสถิตใน เรือนชะตาของข้าพเจ้า (ชื่อ และนามสกุล) ในปีนี้ ด้วยความเคารพและศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง ข้าพเจ้าขอนอบน้อม ถวายผลบุญกุศลอันใดที่ข้าพเจ้าได้สร้างสมไว้แต่ชาติปางก่อนก็ดี ชาตินี้ก็ดี ถวายแด่องค์เทพแห่งปัญญา ”文昌帝君”(บุ่งเชียงตี่กุง)
ขอพระองค์ทรงประทานพร ให้ข้าพเจ้าหมดทุกข์หมดโศก หมดโรคพ้นภัยเวร คลาดแคล้วจากภยันตราย อุปสรรค ปัญหาน้อยใหญ่คลี่คลาย จากร้ายกลายเป็นดี มั่งมีศรีสุข พบแต่ความสุขความเจริญ ก้าวหน้ารุ่งเรือง ร่ำรวยมั่งคั่ง อายุยืนยาว สุขภาพพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ คู่แข่งศัตรูร้ายพ่ายแพ้ พบแต่ความสิริมงคลทั้งข้าพเจ้าและครอบครัวทุกประการ ตลอดทั้งปี 2565 นี้ ด้วยเทอญ

ข้าพเจ้าจะประพฤติแต่กรรมดี สาธุ สาธุ สาธุ  
 

สิ่งมงคลเสริมดวงชะตาของคุณที่เกิดปีจอ ประจำปีพ.ศ.2565

ในปีนี้ที่ดวงชะตาได้ถูกพลังดาวร้ายอัปมงคล五鬼(โหงวกุ้ย) จรมาแผดเผาให้พบแต่ความมืดมิดวุ่นวาย ต้องเผชิญในอุปสรรคปัญหาหลายด้าน แม้แต่ต้องถึงโรงถึงศาลเป็นคดีความให้เหนื่อยใจ จึงควรน้อมอัญเชิญองค์เทพ แห่งปัญญา ”文昌帝君”(บุ่งเชียงตี่กุง) มาสักการะเทิดทูนบูชา ด้วยการพกพาติดสร้อยร้อยคอองค์จำลองหรือรูปถ่าย รูปเคารพองค์เทพท่าน เพื่อตั้งประดิษฐานบูชาตามจุดตำแหน่งต่างๆที่ใช้เป็นประจำ เช่น หน้ารถ มุมโต๊ะทำงาน หัวนอน ฯลฯ เพื่อจะได้ขอพลังบารมีจากองค์เทพท่านได้สถิตคุ้มครองตลอดเวลา ด้วยพลังแห่งปัญญาที่ส่งเสริมพลังเทพที่เมตตา เพิ่มให้พบกับทางออกของปัญหาในทุกๆครั้ง ด้วยการตัดสินใจที่พร้อมด้วยปัญญาอันชาญฉลาดแหลมคม ตลอดจน ตำแหน่งหน้าที่การงานด้วยความเจริญก้าวหน้าตลอดทั้งปี 2565 นี้

Credits : www.phuketvegetarian.com
               699pic.com