กลับร้าย...กลายดี...ปีกุน 2565


ในปีนี้ ชะตาของคุณที่เกิดปีกุนเปรียบเสมือนฟ้ายังมีตา แม้จะถูกพลังดาวร้ายดาวอัปมงคลจรเข้ามาในดวงชะตาถึง 3 ดวงด้วยกัน คือ ดาวร้าย亡神(บ่วงซิ้ง) ดาวร้าย 貫索 (ก้วงเสาะ) และดาวร้าย 孤辰(โกวซิ้ง) ที่ได้หมุนเวียน แปรเปลี่ยนมารวมตัวกันเพ่งเล็งโดยตรงต่อชะตาชีวิตของคุณที่เกิดปีกุนทุกๆคน ยังผลให้ เกิดอุปสรรคปัญหาผิดพลาด วุ่นวายอย่างยากที่จะหลีกเลี่ยงได้ ไม่ว่าจะเป็นภายในครอบครัวหรือภายในองค์กร ทั้งลูกน้องและบริวาร ทั้งธุรกิจการงาน และผลประโยชน์ต่างๆ เสียทั้งงาน เสียทั้งเครดิต เกิดการผิดใจต่อกันจนเป็นศัตรูกับคนอื่น รู้สึกแปลกแยกเหมือนไม่มีใคร เข้าใจ เบื่อหน่ายอยากเก็บตัวห่างจากสังคมที่วุ่นวาย อีกทั้งโรคประจำตัวมีเกณฑ์จะกำเริบ หรืออาจเจ็บป่วยกะทันหัน คุณที่สุขภาพแข็งแรงก็อย่างนิ่งนอนใจควรตรวจเช็คร่างกายประจำปีบ้าง ส่วนคุณที่ร่างกายอ่อนแอหรือมีโรคประจำตัว อยู่ก็อย่าชะล่าใจ เพราะมีโอกาสที่โรคเก่าจะกลับมาอย่างไม่ทันตั้งตัว หน่ำซ้ำทรัพย์สินเงินทองจะเสียหาย รั่วไหล สูญหาย มีเหตุให้ต้องใช้จ่ายหลายทางอย่างที่ไม่ได้คาดคิด ทำให้ไม่มีเหลือเก็บไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน
แต่ด้วยอิทธิพลของดาวเทพมงคล องค์เทพจันทรา太陰 (ไท้อิม) และดาวเทพมงคล六合(หลักฮะ) ที่ช่วย ผ่อนคลายพลังดาวร้ายให้ลดแรงอิทธิฤทธิ์ลง ส่งผลให้ชะตาชีวิตพลิกผัน กิจการงานค้าขายกลับได้ผลประโยชน์กำไร งอกเงยงาม ทำให้ชีวิตรุ่งโรจน์เจริญก้าวหน้า อีกทั้งช่วยความสมพงศ์ส่งเสริมให้มีสัมพันธภาพกับคนรอบข้างและคนทั่วไป ให้มีคนอุปถัมภ์ส่งเสริมช่วยเหลือ ตลอดทั้งปี 2565 นี้

เพื่อน้อมอัญเชิญพลังละมุนอันเย็นสงบขององค์เทพจันทรา太陰星君(ไท้อิมแชกุง) เทพแห่งความรักอันบริสุทธ์ ผู้ทรงประทานแสงขาวละมุนกระจ่างให้ผืนฟ้าผืนแผ่นดินแม้ยามค่ำคืนก็พลันสว่างขับไล่ความมืดมนให้จางหาย เป็นที่พึ่งแก่ เหล่าบรรดาสัตว์น้อยใหญ่ให้พบความร่มเย็นในโลกใบนี้  ด้วยพลังเมตตาแห่งรัศมีแสงนวลที่จะสามารถขจัดปัดเป่าสิ่งเลวร้าย แอบแฝงต่างให้หมดสิ้น คุณจึงควรไปกราบสักการะนมัสการพระองค์ท่าน เพื่อเป็นการน้อมเคารพนบนอบที่พลังแห่ง องค์เทพท่านจรมาสู่ชะตาในปีนี้ ได้ที่ศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ที่มีรูปองค์จำลองขององค์เทพท่านประดิษฐานอยู่ หลังวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ เวลา 04:50 น.นี้ เป็นต้นไป เหมือนเป็นการถวายดวงฝากชะตาไว้ให้บารมีเทพปกป้องคุ้มครอง เพื่อความราบรื่น ร่มเย็น และเสริมให้พลังดาวเทพที่มาสถิตได้เปล่งอานุภาพมากขึ้น ให้ตัวคุณสว่างนวลด้วยแสงจันทราสมปรารถนา ทั้งการงานและความรักในตลอดปีพ.ศ.2565 นี้
 

โดยกล่าวคำอธิษฐานดังต่อไปนี้

ข้าพเจ้าขอน้อมกราบสักการะบูชาต่อ “องค์เทพจันทรา太陰星君(ไท้อิมแชกุง)” ที่ได้จรมาสถิตในดวงชะตาของ ข้าพเจ้า (ชื่อ และนามสกุล) ในปีนี้ ด้วยความเคารพและศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง ข้าพเจ้าขอนอบน้อมถวายผลบุญกุศลอันใดที่ ข้าพเจ้าได้สร้างสมไว้แต่ชาติปางก่อนก็ดี ชาตินี้ก็ดี ถวายแด่ “องค์เทพจันทรา太陰星君(ไท้อิมแชกุง)” ขอพระองค์ทรงประทานพรให้ข้าพเจ้าหมดทุกข์หมดโศก หมดโรคพ้นภัยเวร คลาดแคล้วจากภยันตราย อุปสรรค ปัญหาน้อยใหญ่คลี่คลาย จากร้ายกลายเป็นดี มั่งมีศรีสุข พบแต่ความสุขความเจริญ ก้าวหน้ารุ่งเรือง ร่ำรวยมั่งคั่ง อายุยืนยาว สุขภาพพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ คู่แข่งศัตรูร้ายพ่ายแพ้ พบแต่ความสิริมงคลทั้งข้าพเจ้าและครอบครัวทุกประการ ตลอดทั้งปี 2565 นี้ ด้วยเทอญ

ข้าพเจ้าจะประพฤติแต่กรรมดี สาธุ สาธุ สาธุ  
 

สิ่งมงคลเสริมดวงชะตาของคุณที่เกิดปีกุน ประจำปีพ.ศ.2565

ในปีนี้ ที่ดวงชะตาของคุณที่เกิดปีกุน ได้รับพลังฟ้าดาวเทพมงคล太陰 (ไท้อิม) เสด็จจรมาช่วยคลายปัญหา ทุกข์โศก อุปสรรค หรือความเลวร้ายต่างๆให้จางลง คุณที่เกิดปีกุนจึงควรพกพาเครื่องรางคริสตัลเจียระไนตัดเหลี่ยม ทรงกลมขาวใสที่คล้ายรูปทรงของจันทราวันเพ็ญติดตัว และติดตั้งในทุกที่ๆคุณใช้งานประจำ เช่น หน้า รถยนต์ โต๊ะทำงาน หัวเตียงนอน เพื่อเสริมพลังกระตุ้นเป็นสื่อกระแสต่อดาวเทพมงคล太陰 (ไท้อิม) ให้มาสถิตอยู่รอบตัวตลอดเวลา ด้วยแสงสีขาวสว่างใสดั่งแสงนวลจันทร์ชโลมให้บังเกิดแต่ความราบรื่นร่มเย็นแก่ผู้ที่ครอบครองตลอดทั้งปี 2565 นี้

Credits : http://javewutaoismplace.blogspot.com
              699pic.com