กลับร้าย...กลายดี...มีเฮ ปีฉลู 2564


ลักษณะอุปนิสัยสำหรับท่านที่เกิดปีฉลู

ท่านที่เกิดปีฉลู ขยันขันแข็ง อดทนได้อย่างสุดอัศจรรย์ รู้หน้าที่ เคร่งครัดในกฏระเบียบวินัย หนักแน่นไม่หวั่นไหว มั่นคง สุขุม มาดดี ไม่เพ้อเจ้อ ขี้อาย เขินเก่ง อบอุ่นและอ่อนโยน กตัญญูเป็นที่หนึ่ง ซื่อสัตย์ รักษาสัจจะ มีความรับผิดชอบสูง ปากตรงกับใจ ไม่เจ้าเล่ห์กลิ้งกลอก ดื้อเงียบ หัวแข็งมากยากเปลี่ยนแปลง หยิ่ง ทระนง ถือศักดิ์ศรี เน้น เกียรติยศมากกว่าเงินทอง มักอยู่เบื้องหลังความสำเร็จ ชอบช่วยเหลือผู้อื่นในขณะที่ตัวเองเดือดร้อน ปากหนักยากจะเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น ยอมลำบากแบกรับภาระหนักเพื่อบรรลุในสิ่งที่มุ่งหวัง กว่าจะประสบความสำเร็จต้องถูกทดสอบอยู่บ่อยครั้ง มักทำอะไรๆด้วยตัวเอง ชอบให้มีผู้คนชื่นชมเอาอกเอาใจ พูดจาดีด้วยมากกว่าการตักเตือนติเตียน ชอบคิดมากกว่า ค่อนข้างถนอมชีวิตส่วนตัว รักความสันโดษ เก็บตัว เพื่อนน้อยเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ พร้อมที่จะอยู่กับบ้านและใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัว ไม่ชอบออกไปเที่ยวเฮฮาปาร์ตี้ เป็นคนหัวเก่า อนุรักษ์นิยม ผูกพันกับอดีต ดื้อรั้น เก็บความรู้สึกเก่ง ไม่ค่อยถนัดเรื่องยั่วเย้าเคล้าคลอ ไม่ใจง่าย รักคนยาก แต่ถ้ารักแล้วลืมยาก นับได้ว่าเป็นทั้งหุ้นส่วนที่ซื่อสัตย์และเป็นคู่ชีวิตที่น่ารักไปได้พร้อมๆกัน บั้นปลายชีวิตจะมีความสุขและเป็นที่พึ่งพาของผู้น้อยอ่อนเยาว์กว่า
 

ผลกระทบโดยรวมสำหรับท่านที่เกิดปีฉลู ประจำปีพ.ศ.2564

ในปีนี้ ท่านที่เกิดปีฉลูพื้นชะตาได้ถูกพลังเทพเจ้าประจำปี 太歲(ไท้ส่วย) ที่รับหน้าที่ควบคุมสอดส่องการกระทำของมนุษย์โลก และยังเป็นผู้ตรวจการที่ทรงพลานุภาพเสด็จลงมาประทับนั่งตรึงตำแหน่งซ้อนทับปีเกิด เสมือนดั่งมีเจ้านายผู้เข้มงวดอยู่ในบ้าน พร้อมที่จะเพ่งเล็งตรวจสอบความประพฤติตลอดเวลา ด้วยพลังอานุภาพของเทพเจ้า太歲(ไท้ส่วย) ส่งผลให้ต้องระแวดระวังตัวมากขึ้น อกสั่นขวัญแขวนไม่สงบผ่อนคลาย และยิ่งไม่ควรประมาทที่จะทำโดยขาดการไตร่ตรอง ทั้งยังร่วมจรพร้อมดาวร้าย劍鋒(เกี้ยมฮง) ดาวร้าย伏屍(ฮกซี) และดาว華蓋(ฮั่วไก่) ที่สามารถทำให้ต้องเกี่ยวพันกับอุบัติเหตุเภทภัย บางครั้งหนักถึงขั้นต้องผ่าตัดรักษา อีกทั้งยังดลบันดาลให้เกิดความเกียจคร้าน เอาแต่เที่ยวเตร่เสเพล ขาดสมาธิ ไม่มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่การงานจึงมีโอกาสผิดพลาด การคิดอ่านคาดคะเนที่หละหลวม ไร้ความละเอียด รอบคอบ จนบางครั้งจิตตกเกิดแนวคิดที่อยากจะปลีกวิเวก หลีกหนีสังคมทุนรอบข้าง สนใจฝักใฝ่ธรรม และใช้ชีวิตที่สันโดษเก็บตัวอยู่ตามลำพัง

เพื่อเป็นการนอบน้อมยอมรับพลังเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ พลังเทพเจ้า太歲(ไท้ส่วย) ที่ทรงพระนามว่า “楊信大星軍” (เอี่ยสิ่งไต่แชกุง) ที่มาถึงเรือนชะตาประจำปีนี้ จึงควรนอบน้อมต้อนรับองค์เทพท่านด้วยความพินอบพิเทา พร้อมถวายความเคารพบูชาด้วยการแสดงความจริงใจ ดำรงตนด้วยความไม่ประมาท ตั้งใจ และอดทน พร้อมต้องรอบคอบรอบด้านเพื่อป้องกันความผิดพลาดของตน ที่อันอาจจะสะเพร่าและหลงลืมได้โดยไม่โทษต่อองค์เทพเจ้าเพียงแต่แค่เข้าเสนอหน้าขอพรฝากเนื้อฝากตัว ด้วยการไปสักการะบูชาต่อพระองค์ท่านได้ในทุกศาลเจ้าที่มีพิธีกรรม นับตั้งแต่วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ เวลา 22:58 น. นี้ เป็นต้นไป เป็นการน้อมกราบสักการะขอบารมีต่อองค์เทพท่านให้โปรดเมตตาปกปักรักษาคุ้มครองผองภัยให้ได้มีกำลังที่จะแก้ไขและรับมือกับเรื่องร้ายให้ผ่านได้ตลอดทั้งปี 2564 นี้
 

โดยกล่าวคำอธิษฐานดังต่อไปนี้

ข้าพเจ้าขอน้อมกราบสักการะบูชาต่อองค์ 太歲爺 (ไท้ส่วยเอี๊ย) “楊信大星軍” (เอี่ยสิ่งไต่แชกุง) ที่ได้จรมาสถิตในดวงชะตาของข้าพเจ้า (ชื่อ และนามสกุล) ในปีนี้ ด้วยความเคารพและศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง ข้าพเจ้าขอนอบน้อมถวายผลบุญกุศลอันใดที่ข้าพเจ้าได้สร้างสมไว้แต่ชาติปางก่อนก็ดี ชาตินี้ก็ดี ถวายแด่องค์ 太歲爺 (ไท้ส่วยเอี๊ย) “楊信大星軍” (เอี่ยสิ่งไต่แชกุง)

ขอพระองค์ทรงประทานพรให้ข้าพเจ้าจงหมดทุกข์หมดโศก หมดโรคพ้นภัยเวร คลาดแคล้วจากภยันตราย อุปสรรคปัญหาน้อยใหญ่คลี่คลาย จากร้ายกลายเป็นดี มั่งมีศรีสุข พบแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรือง ร่ำรวยมั่งคั่ง อายุยืนยาว สุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ คู่แข่งศัตรูร้ายพ่ายแพ้ พบแต่ความสิริมงคลทั้งข้าพเจ้าและครอบครัวทุกประการ ตลอดทั้งปี 2564 นี้ ด้วยเทอญ

ข้าพเจ้าจะประพฤติแต่กรรมดี สาธุ สาธุ สาธุ  
   

สิ่งมงคลเสริมส่งดวงชะตาของคุณบุคคลที่เกิดปีฉลู ประจำปีพ.ศ.2564

เทพเจ้า 太歲爺 (ไท้ส่วยเอี๊ย) คือ เทพผู้มีอำนาจคุ้มครองดูแลดวงชะตาของมวลมนุษย์ ทรงรับรู้และสอดส่องดูแลพฤติกรรมความดีชั่วต่างๆที่บุคคลสะสมไว้ซึ่งย่อมจะส่งผลตามแต่กระแสกรรมที่บุคคลนั้นเคยทำไว้ให้เกิดขึ้นในภายภาคหน้า องค์เทพ 太歲爺 (ไท้ส่วยเอี๊ย) รวมมีทั้งหมด 60 พระองค์ ประจำรอบนักษัตรปีเกิดทุกธาตุรวมเป็นหนึ่งวัฏจักร และเป็นประจำทุกปีที่เปลี่ยนก็จะถึงวาระหน้าที่ใหม่ขององค์เทพ 太歲爺 (ไท้ส่วยเอี๊ย) ประจำปีนั้นได้เสด็จลงมาดูแลมวลมนุษย์โลกแทนองค์เทพประจำปีก่อน ขณะเดียวกันเมื่อมนุษย์นอบน้อมยอมรับในความดีงามและการมีอยู่จริงของพระองค์ท่าน ด้วยการสร้างแต่ความดีกับจิตสำนึกที่เป็นกุศล พร้อมกับการนมัสการกราบไหว้ในคุณของพระองค์ท่านก็เพื่ออธิษฐานขอพรให้ผู้นั้นได้พบแต่ความร่มเย็นเป็นสุขสมหวังตลอดไป

ดังนี้แล้ว คุณที่เกิดปีฉลูจึงควรพกยันต์เทพ 太歲爺 (ไท้ส่วยเอี๊ย) “楊信大星軍” (เอี่ยสิ่งไต่แชกุง)  ประจำปี 2564 นี้  ติดตัวไว้ตลอดทั้งปี เพื่อทำให้จิตใจได้น้อมระลึกถึงพระองค์ท่านและขอบารมีคุ้มครอง เปรียบดังท่านได้สถิตอยู่กับคุณในทุกๆสถานที่ทุกๆเวลา จะได้แผ่รัศมีปกป้องปัดเป่าภยันตรายความเลวร้ายต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้ทันท่วงที และด้วยความเมตตาที่จะทำให้คุณได้พบแต่ความสุขตลอดไป