กลับร้าย...กลายดี...มีเฮ ปีมะโรง 2564


ลักษณะอุปนิสัยสำหรับท่านที่เกิดปีมะโรง

ท่านที่เกิดปีมะโรง ถือว่าเป็นคนที่มีบุคลิกน่าเกรงอกเกรงใจ เพราะความเชื่อมั่นในตนเองสูง หัวใจแกร่ง กล้าหาญ ฉลาดปราดเปรื่อง มีวาสนาบารมี ไม่ค่อยเชื่อเรื่องโชคชะตา เชื่อว่าชีวิตสามารถกำหนดด้วยตัวเอง การกระทำเท่านั้นสามารถกำหนดโชคชะตาได้ ดื้อรั้น เอาแต่ใจ อ่อนไหว ขี้เหงา เศร้าเก่ง เจ้าอารมณ์ มีความรับผิดชอบสูง แต่บางครั้งอาจจะผิดพลาดและค่อนข้างเสี่ยงภัยได้ง่าย หลงตัวเอง เนื่องเพราะจินตนาการสูง คิดในทางบวกไม่ชอบคิดเผื่อในทางลบ มีภาวะความเป็นผู้นำไม่อยากเป็นลูกน้องใคร เป็นหัวหน้าคนได้สบาย บ่อยครั้งเผด็จการชอบควบคุมผู้อื่น ยิ่งมีอายุยิ่งดูเด็ก มีเสน่ห์มักเป็นดาวเด่นเสมอ มากด้วยเพื่อนฝูงติดสอยห้อยตาม จิตใจดี มีเมตตา ชอบช่วยเหลือผู้อื่น หน้าใหญ่ ใจกว้าง ไม่ชอบพึ่งพาใคร ซึ่งอาจทำให้ตัวเองลำบากได้ รักอิสระ ชอบท่องเที่ยวผจญภัย มีระเบียบแบบแผน ปลื้มกับความเนี้ยบ ทุกอย่างต้องสมบูรณ์แบบ รักษาฟอร์ม ภาพพจน์ต้องดูดีเสมอ ชอบคนง่ายแต่เลือกมาเป็นคู่ยาก เรียกร้องความรักอย่างสูงสุดแต่กลับไม่ทุ่มเทให้ความรักตอบแทน แสวงหาความชื่นชอบยอมรับจากคนรอบข้าง ยุ่งเรื่องส่วนตัวผู้อื่นมากเกินไป ปลื้มคนที่ความสามารถมากกว่าเงินตรา รักเกียรติ รักศักดิ์ศรี มีความรู้กว้างขวาง สนใจใคร่รู้ในทุกเรื่อง ประสบความสำเร็จ เร็วเหมือนกัน
 

ผลกระทบโดยรวมสำหรับท่านที่เกิดปีมะโรง ประจำปีพ.ศ.2564

ในปีนี้ท่านที่เกิดปีมะโรง นอกเหนือจากชะตาของคุณได้ร่วมกระทบกับพลังดาวเทพเจ้า 太歲爺 (ไท้ส่วยเอี๊ย) ที่ทำหน้าที่ควบคุมตรวจตราดวงชะตา อีกทั้งยังคอยสอดส่องการกระทำใดๆของมนุษย์โลก เสมือนดั่งผู้ตรวจการที่ทรงพลานุภาพที่สุดในบรรดาดาวร้ายอื่นๆ นับได้ว่ายังมีพลังกุศลผลบุญที่ได้รับจากดาวเทพมงคล天德(เทียงเต็ก) เสด็จจรเข้ามาสู่ดวงชะตา บันดาลให้เกิดความราบรื่นร่มเย็นในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการงานการเงิน มีคนให้การอุปถัมภ์ค้ำชูสนับสนุน เหมาะกับการเริ่มต้น ด้วยพลังดาวเทพมงคลหนุนนำ ดาว天德(เทียงเต็ก) ที่ยังได้เสด็จมาพร้อมดาวเทพมงคล板鞍(ปั๊งอัง) ส่งพลังให้หน้าที่การงานโดดเด่น มีการเดินทาง โยกย้าย เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ได้เลื่อนขั้นตำแหน่งที่สูงขึ้น เป็นการเสริมชะตาให้ผ่อนคลายที่ถูกพลังดาวร้ายโคจรมาเพ่งเล็งให้เกิดความยากลำบากในด้านต่างกันไป ที่แม้ยังไม่ได้กล่าวถึง ผลกรรมส่วนตัวที่สร้างไว้และต้องได้รับผลกรรมนั้นแน่นอนอีกส่วนหนึ่ง ดังมีดาวร้ายที่พร้อมกันมาด้วย 2 ดวงคือ ดาวร้าย 寡宿(กัวสิ่ว) และดาวร้าย卷舌(ก๊วงจิ๊) ที่ส่งผลร้ายให้เกิดความวุ่นวายไม่ว่าจะเป็นภายในครอบครัวหรือภายในองค์กร การงานจะเกิดอุปสรรค บริวารจะสร้างปัญหา จนมีปากเสียงเกิดการขัดแย้งให้ทะเลาะวิวาท ต้องโดดเดี่ยวพลัดพรากจากกัน อันเป็นเหตุแห่งคดีความให้ต้องขึ้นโรงขึ้นศาล อีกทั้งมีเกณฑ์ให้ทรัพย์สินต้องเสียหายใช้จ่ายเป็นเงาตามตัว          

ฉะนั้นแล้วเพื่อเป็นการน้อมอัญเชิญพลังดาวเทพ天德(เทียงเต็ก) ที่โคจรมาได้แผ่พลังบารมีคุ้มครองเสริมส่งได้เต็มที่ จึงควรไปกราบนมัสการน้อมสักการะพลังองค์เทพเจ้าที่ “福德正神” (ฮกเต็กเจี๊ยซิ้ง) หรือองค์เทพ “伯公” (แป๊ะกง) ได้ทุกศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ที่มีรูปเคารพองค์เทพท่านสถิตประดิษฐานอยู่ด้านหน้าของศาล หลังวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ เวลา 22:58 น. เป็นต้นไป เพื่อน้อมขอพรขอบารมีองค์เทพท่านได้เมตตาคุ้มครองปกป้องรักษา เสมือนบารมีที่ผู้เฒ่าผู้แก่เมตตาช่วยเหลือและอวยพรให้แก่ลูกหลานได้พบแต่สิ่งที่ดีในการดำเนินชีวิตได้อย่างปกติราบรื่นตลอดไปทั้งปีนี้
 

โดยกล่าวคำอธิษฐานดังต่อไปนี้

ข้าพเจ้าขอน้อมกราบสักการะบูชาต่อองค์เทพเจ้าที่ “福德正神” (ฮกเต็กเจี๊ยซิ้ง) หรือองค์เทพ “伯公” (แป๊ะกง) ที่ได้จรมาสถิตในเรือนชะตาของข้าพเจ้า (ชื่อ และนามสกุล) ในปีนี้ ด้วยความเคารพและศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง ข้าพเจ้าขอนอบน้อมถวายผลบุญกุศลอันใดที่ข้าพเจ้าได้สร้างสมไว้แต่ชาติปางก่อนก็ดี ชาตินี้ก็ดี ถวายแด่องค์เทพเจ้าที่ “福德正神” (ฮกเต็กเจี๊ยซิ้ง) หรือองค์เทพ “伯公” (แป๊ะกง)

ขอพระองค์ทรงประทานพรให้ข้าพเจ้าหมดทุกข์หมดโศก หมดโรคพ้นภัยเวร คลาดแคล้วจากภยันตราย อุปสรรคปัญหาน้อยใหญ่คลี่คลาย จากร้ายกลายเป็นดี มั่งมีศรีสุข พบแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรือง ร่ำรวยมั่งคั่ง อายุยืนยาว สุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ คู่แข่งศัตรูร้ายพ่ายแพ้ พบแต่ความสิริมงคลทั้งข้าพเจ้าและครอบครัวทุกประการ ตลอดทั้งปี 2564 นี้ ด้วยเทอญ

ข้าพเจ้าจะประพฤติแต่กรรมดี สาธุ สาธุ สาธุ
 

สิ่งมงคลเสริมดวงชะตาของท่านที่เกิดปีมะโรง ในปี พ.ศ.2564

องค์เทพเจ้าที่ “福德正神” (ฮกเต็กเจี๊ยซิ้ง) หรือองค์เทพ “伯公” (แป๊ะกง) เป็นเทพเจ้าที่อยู่ใกล้ชิดมนุษย์โลกมากที่สุด ที่เรามักคุ้นเคยด้วยรูปปั้นองค์เทพท่านเป็นผู้เฒ่าเครายาวสีขาว ใบหน้าสีขาวอมชมพู ด้วยอารมณ์ยิ้มแย้มแสดงถึงความใจดีมีเมตตา นั่งเก้าอี้พร้อมไม้เท้าใหญ่คู่ใจที่ทรงพลังอำนาจเปี่ยมด้วยตำแหน่งยศศักดิ์ในการสอดส่องตรวจตราปกปักรักษาความสงบเรียบร้อยในอาณาบริเวณผืนดินที่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ พร้อมพลังฟ้าดินที่มีอำนาจในการขจัดปัดเป่าและกำราบสิ่งที่ไม่ถูกต้องให้สลายไป ซึ่งท่านก็คือหนึ่งในพระภูมิเทวาที่คนไทยรู้จักเป็นอย่างดี

ในปีนี้ที่ชะตาชีวิตของท่านที่เกิดปีมะโรงจะได้รับพลังดาวเทพมงคล天德(เทียงเต็ก) ช่วยเสริมส่งและคุ้มครองภัย จึงควรจัดหาองค์เทพ “福德正神” (ฮกเต็กเจี๊ยซิ้ง) หรือองค์เทพ “伯公” (แป๊ะกง) องค์จำลองไว้ติดสร้อยห้อยคอ ด้วยการแสดงความเคารพนอบน้อมต่อองค์เทพด้วยใจจริงตลอดเวลาและทุกครั้งเมื่อระลึกถึงองค์เทพท่าน จะได้เป็นสื่อ อธิษฐานให้เกิดกระแสพลังบารมี ช่วยปกปักรักษาคุ้มครองได้ดียิ่งขึ้นในทุกสถานที่และทุกเวลา เพื่อให้ได้บรรลุถึงความสำเร็จก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองไปได้อย่างราบรื่น ตลอดทั้งปี 2564 นี้