กลับร้าย...กลายดี...มีเฮ ปีมะแม 2564


ลักษณะอุปนิสัยสำหรับท่านที่เกิดปีมะแม

ท่านที่เกิดปีมะแม เป็นคนที่มีสติปัญญาดี มีกำลังใจเข้มแข็ง สุภาพ สุขุมลุ่มลึกละเมียดละไม จริงใจสุดฤทธิ์ ใจกว้าง มักเสียสละเพื่อผู้อื่น พร้อมให้อภัยเสมอ ร้อยวันพันปีมีโมโหน้อยครั้ง ปฏิเสธความก้าวร้าวและความรุนแรง บุคลิกอ่อนโยนแต่ใจเด็ดมาก ชอบบริหารเสน่ห์เป็นงานหลัก โรแมนติกสุดหัวใจ ยึดมั่นในความรักและความผูกพัน แคร์คนรอบข้าง แต่ไม่ปลื้มกับความเปลี่ยนแปลงใดๆ ไม่ชอบการแข่งขันทุกรูปแบบ ไม่ดันทุรัง ยอมเหนื่อยกับทางตรงไม่สนในทางลัด ไม่เคยหวั่นแม้วันเจอมรสุมชีวิต รู้จักปรับตัวในทุกสถานการณ์ เน้นหลักช้าๆได้พร้าเล่มงาม มักเป็นห่วงเป็นกังวล อดทน อดกลั้นสุดอัศจรรย์ เป็นนักเจรจาต่อรองที่ดีเลิศ นับเป็นนักการทูตที่มีพรสวรรค์ มีโอกาส เป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ โชคดีด้านเงินๆทองๆ จนคนรอบข้างแปลกใจอยู่เสมอ มนุษยสัมพันธ์เป็นเลิศ จิตใจ อ่อนโยน เห็นอกเห็นใจและเอาใจใส่ผู้อื่น จิตใจมั่นคง เข้มแข็ง ซื่อสัตย์ภักดี ขี้สงสาร ขี้เหงา ขี้อาย อารมณ์ศิลปินสูง ปลอบโยนเก่ง ให้คำแนะนำได้ซึ้งมาก มีความสามารถในงานด้านศิลปะโบราณ รักความเป็นธรรมชาติ สนใจเรื่องเร้นลับ มักไม่ชอบอยู่ในสภาวะรีบเร่ง หรืออยู่ในสถานที่ๆกดดัน ไม่มั่นใจกับการวางแผนชีวิต เฉื่อยแฉะจนขาดวินัย ขาดความรับผิดชอบ เจ้าเล่ห์แสนกล บางครั้งขาดเหตุผล จนขุ่นข้องหมองใจกับคนใกล้ชิด แต่เป็นคู่รักที่อยู่ติดบ้าน รักครอบครัว
 

ผลกระทบโดยรวมสำหรับท่านที่เกิดปีมะแม ประจำปีพ.ศ.2564

ในปีนี้ ชะตาของท่านที่เกิดปีมะแมได้ถูกปะทะจากพลังดาวเทพเจ้า 太歲爺 (ไท้ส่วยเอี๊ย) ที่รับหน้าที่ควบคุมตรวจตราดวงชะตา คอยสอดส่องการกระทำใดๆของมนุษย์โลก เสมือนดั่งผู้ตรวจการที่ทรงพลานุภาพที่สุดในบรรดาดาวร้ายอื่นๆ อันได้แก่ ดาวร้าย大耗(ตั่วห่อ) ดาวร้าย欄杆(หลั่งกัง) ดาวร้าย地煞(ตี่สั่วะ) ที่ได้รวมตัวกันเวียนมาเพ่งเล็งโดยตรงต่อชะตาคนดวงตกที่เกิดปีมะแมทุกๆคน ยังผลให้ความวุ่นวายปะทุขึ้นอย่างยากจะหลีกเลี่ยง การกระทำอันใดที่ไปกระทบต่อดิน ไม่ว่าจะเป็นการทุบ เจาะพื้น หรือขุดปลูกย้ายต้นไม้ใหญ่ ก็จะส่งผลกระทบให้มีปัญหามากยิ่งขึ้น ก่อนเดินทางต้องมีสติป้องกันอุบัติเหตุ หมั้นตรวจเช็คพาหนะและสิ่งรอบข้างที่ทำร้ายทิ่มแทง รวมทั้งต้องระวังเหตุเภทภัยพิบัติที่เกิดเนื่องจากดิน ส่วนสุขภาพร่างกายก็ต้องคอยประคับประคองดูแลเอาใจใส่ จะได้ไม่ต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล ทั้งมีเกณฑ์ที่จะเสียทรัพย์สินเงินทองจำนวนมากน้อยทั้งจำเป็นและหลงลืม พร้อมทั้งต้องระวังกับการพัวพันคดีความให้ต้องขึ้นโรงถึงศาลบานปลายจนต้องนอนคุกติดตะรางให้หวั่นใจ กับสิ่งร้ายต่างๆอย่างไม่คาดฝันให้คุณได้พบเจอะเจอเพื่อแก้ไขตลอดทั้งปี

เพื่อนอบน้อมยอมรับพลังดาวเทพเจ้า 太歲爺 (ไท้ส่วยเอี๊ย) ที่ทรงพระนามว่า “楊信大星軍” (เอี่ยสิ่งไต่แชกุง) ผู้เป็นใหญ่ประจำปีนี้ ที่ได้เสด็จมาสอดส่องดูแลมวลมนุษย์และได้ทรงประทับเพ่งเล็งเฉพาะตรงหน้ากับท่านที่เกิดปีนักษัตรมะแม ยังผลให้เกิดกระแสปะทะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นจึงควรรีบเข้าน้อมกราบคารวะต้อนรับการเวียนมาของ พระองค์ท่านโดยไว หลังวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ เวลา 22:58 น.นี้เป็นต้นไป เสมือนผู้น้อยที่พร้อมรับการมาถึงของผู้หลักผู้ใหญ่ที่ทรงอำนาจก่อนที่ท่านจะเรียกหาเจอ ด้วยการนำตนพร้อมเครื่องบรรณาการเซ่นสรวงไปกราบไหว้ที่ศาลสถิตที่มีพิธีกรรมอัญเชิญพระองค์เทพเจ้า 太歲爺 (ไท้ส่วยเอี๊ย) “楊信大星軍”(เอี่ยสิ่งไต่แชกุง) ท่าน เพื่อผู้คนจะได้กราบสักการะและเป็นการฝากดวงชะตา พร้อมทั้งขอบารมีจากองค์เทพท่านได้รับรู้และเมตตา ช่วยคุ้มครองบันดาลสุขผ่อนกระแสพลังปะทะให้คลายผ่อนหนักเป็นเบาและปกป้องสยบพลังดาวร้ายให้แคล้วคลาดไป เพื่อพบแต่ความร่มเย็นราบรื่นตลอดทั้งปี 2564 นี้
 

โดยกล่าวคำอธิษฐานดังต่อไปนี้

ข้าพเจ้าขอน้อมกราบสักการะบูชาต่อองค์ 太歲爺 (ไท้ส่วยเอี๊ย) “楊信大星軍”(เอี่ยสิ่งไต่แชกุง) ที่ได้จรมาสถิตในดวงชะตาของข้าพเจ้า (ชื่อ และนามสกุล) ในปีนี้ ด้วยความเคารพและศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง ข้าพเจ้าขอนอบน้อมถวายผลบุญกุศลอันใดที่ข้าพเจ้าได้สร้างสมไว้แต่ชาติปางก่อนก็ดี ชาตินี้ก็ดี ถวายแด่องค์ 太歲爺 (ไท้ส่วยเอี๊ย) “楊信大星軍”(เอี่ยสิ่งไต่แชกุง)

ขอพระองค์ทรงประทานพรให้ข้าพเจ้าจงหมดทุกข์หมดโศก หมดโรคพ้นภัยเวร คลาดแคล้วจากภยันตราย อุปสรรคปัญหาน้อยใหญ่คลี่คลาย จากร้ายกลายเป็นดี มั่งมีศรีสุข พบแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรือง ร่ำรวยมั่งคั่ง อายุยืนยาว สุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ คู่แข่งศัตรูร้ายพ่ายแพ้ พบแต่ความสิริมงคลทั้งข้าพเจ้าและครอบครัวทุกประการ ตลอดทั้งปี 2564 นี้ ด้วยเทอญ

ข้าพเจ้าจะประพฤติแต่กรรมดี สาธุ สาธุ สาธุ  
 

สิ่งมงคลเสริมส่งดวงชะตาของท่านที่เกิดปีมะแม ประจำปีพ.ศ.2564

เทพเจ้า 太歲爺 (ไท้ส่วยเอี๊ย) คือ เทพผู้มีอำนาจคุ้มครองดูแลดวงชะตาของมวลมนุษย์ ทรงรับรู้และสอดส่องดูแลพฤติกรรมความดีชั่วต่างๆที่บุคคลสะสมไว้ซึ่งย่อมจะส่งผลตามแต่กระแสกรรมที่บุคคลนั้นเคยทำไว้ให้เกิดขึ้นในภายภาคหน้า องค์เทพ 太歲爺 (ไท้ส่วยเอี๊ย) รวมมีทั้งหมด 60 พระองค์ ประจำรอบนักษัตรปีเกิดทุกธาตุรวมเป็นหนึ่งวัฏจักร และเป็นประจำทุกปีที่เปลี่ยนก็จะถึงวาระหน้าที่ใหม่ขององค์เทพ 太歲爺 (ไท้ส่วยเอี๊ย) ประจำปีนั้นได้เสด็จลงมาดูแลมวลมนุษย์โลกแทนองค์เทพประจำปีก่อน ขณะเดียวกันเมื่อมนุษย์นอบน้อมยอมรับในความดีงาม และการมีอยู่จริงของพระองค์ท่าน ด้วยการสร้างแต่ความดีกับจิตสำนึกที่เป็นกุศลพร้อมกับการนมัสการกราบไหว้ในคุณของพระองค์ท่าน ก็เพื่ออธิษฐานขอพรให้ผู้นั้นได้พบแต่ความร่มเย็นเป็นสุขสมหวังตลอดไป

ดังนี้แล้ว ท่านที่เกิดปีมะแมจึงควรพกยันต์เทพ 太歲爺 (ไท้ส่วยเอี๊ย) “楊信大星軍”(เอี่ยสิ่งไต่แชกุง) ประจำปี 2564 นี้ ติดตัวไว้ตลอดทั้งปี เพื่อทำให้จิตใจได้น้อมระลึกถึงพระองค์ท่านและขอบารมีคุ้มครอง เปรียบดังท่านได้สถิตอยู่กับท่านในทุกๆสถานที่ ทุกๆเวลา จะได้แผ่รัศมีปกป้องปัดเป่าภยันตราย ความเลวร้ายต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้ทันท่วงที และด้วยความเมตตาที่จะทำให้คุณได้พบแต่ความสุขตลอดไป