เคล็ด...ไหว้ให้ปัง กับ การไหว้ส่งองค์เทพเจ้าในเทศกาลตรุษจีน 2563


ตามขนบธรรมเนียมประเพณีของชนเชื้อสายจีนมีพิธีกรรมบูชาเซ่นสรวงไหว้ส่งองค์ทวยเทพที่ประทานอำนวยพรบารมีแก่สรรพสัตว์บนโลกใบนี้ตลอดปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นองค์เจ้าพ่อเสือ"大老爺"(ตั่วเหล่าเอี๊ย) องค์"本頭公"(ปุงเถ่ากง) องค์เจ้าพ่อกวนอู"關公"(กวนกง) องค์เจ้าแม่ทับทิม"天后聖母"(เทียงโหวเซี้ยบ้อ) องค์เจ้าพ่อเห่งเจีย"大聖佛祖"(ไต่เซี้ยฮุกโจ๊ว) องค์เทพสามตา"華光大帝"(หั่วกวงไต่ตี่) องค์ท้าวจตุโลกบาล"四大天王"(ซี๊ไต่เทียงอ๊วง) ฯลฯ หรือแม้แต่องค์เทพเจ้าเตา"定福灶君"(เตี่ยฮกเจากุง) ก่อนการลากลับขึ้นสู่สรวงสวรรค์เพื่อเฝ้าองค์พ่อฟ้าผู้เป็นใหญ่"玉皇大天尊高上帝"(เง็กอ๊วงไต่เทียงจุงเกาเซี่ยงตี่) ทางประตูสวรรค์ด้านใต้ "南天門"(หน่ำเทียนมึ้ง) ยกเว้นเหลือแต่องค์เจ้าที่"地主爺"(ตี่จู่เอี๊ย) เท่านั้น ที่มิได้กลับขึ้นไปพร้อมๆกับหมู่ทวยเทพเจ้าองค์อื่นๆ เหตุเพราะองค์ท่านจะต้องคอยปกปักรักษาเคหะสถานบ้านเรือนเพื่อป้องกันวิญญาณร้ายหรือสัมภเวสีอื่นๆในช่วงที่หมู่ทวยเทพเจ้ามิได้อยู่บนโลกใบนี้ 

ซึ่งฤกษ์ยามงามดีในปีพ.ศ.2563 ในการไหว้ส่งองค์เทพเจ้าต่างๆ หรือองค์เทพเจ้าเตา"定福灶君"(เตี่ยฮกเจากุง) จะตรงกับวันทางจันทรคติของจีนคือ 十二月廿四日(จับหยี่หงวยยี่สี่หยิก) ซึ่งจะตรงกับสากลวันเสาร์ที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ.2563 เวลา 07:00 เป็นต้นไป

เครื่องสักการะบูชาไหว้ส่งองค์เทพเจ้าขึ้นสู่สรวงสวรรค์ 

1. กระถางธูป บรรจุผงธูป พร้อมแพรแดง 紅綢(อั่งติ๊ว) และหางนกยูงใหม่ 金花(กิมฮวย)
2. ธูป 3 ดอก
3. แจกันใส่ดอกไม้สด หรือพวงมาลัย
4. กระทงใส่คอซี
  - กระทงกระดาษ 1 ใบ
  - กระดาษเงินกระดาษทอง大銭(ตั่วกิม) พับเป็นคอซีรูปทองร้อยเป็นวงกลม
5. ส้ม 5 ผล
6. ข้าวสาร 1 จาน (ตั้งไว้จนถึงวันไหว้รับองค์เทพเจ้าแห่งโชคลาภ"財神爺"(ไฉ่สิ่งเอี๊ย) ที่ยามแรกของวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563)
7. น้ำเปล่า 1 แก้ว
8. แป้งข้าวเหนียวทอด 膠羅錢(กะลอจี๊)
9. กระดาษเขียนชื่อเทพเจ้าเตา"定福灶君"(เตี่ยฮกเจากุง) วางข้างเตา
10. ม้ากระดาษ 紙馬(จั๋วแบ้)
 
หมายเหตุ ข้อ 9 และข้อ 10 สำหรับการไหว้ส่งองค์เทพเจ้าเตา"定福灶君"(เตี่ยฮกเจากุง)
 

โดยกล่าวคำอธิษฐานดังต่อไปนี้


ข้าพเจ้าขอน้อมกราบสักการะบูชาต่อองค์เทพเจ้า หรือองค์เทพเจ้าเตา"定福灶君"(เตี่ยฮกเจากุง) ที่ได้มาสถิตประจำในบ้านหลังนี้ ด้วยความเคารพและศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง ข้าพเจ้าขอสักการะบูชาพร้อมนอบน้อมถวายเครื่องสักการะ อันประกอบด้วย (กล่าวถึงเครื่องสักการะบูชาทั้งหมด) อีกทั้งผลบุญกุศลอันใดที่ข้าพเจ้าได้สร้างสมไว้แต่ชาติปางก่อนก็ดี ชาตินี้ก็ดี ถวายแด่องค์เทพเจ้า หรือองค์เทพเจ้าเตา"定福灶君"(เตี่ยฮกเจากุง)

ขอพระองค์ทรงรายงานแต่กรรมดีของทุกๆคนในบ้านหลังนี้ต่อองค์เทพผู้เป็นใหญ่บนสรวงสวรรค์ เพื่อประทานพรฝากต่อองค์เทพเจ้าแห่งโชคลาภ"財神爺"(ไฉ่สิ่งเอี๊ย) มอบแก่ข้าพเจ้าและครอบครัว ให้หมดทุกข์หมดโศก หมดโรคพ้นภัยเวร คลาดแคล้วจากภยันตราย อุปสรรค ปัญหาน้อยใหญ่คลี่คลาย จากร้ายกลายเป็นดี มั่งมีศรีสุข พบแต่ความสุขความเจริญ ก้าวหน้ารุ่งเรือง ร่ำรวยมั่งคั่ง อายุยืนยาว สุขภาพพลานามัย แข็งแรงสมบูรณ์ คู่แข่งศัตรูร้ายพ่ายแพ้ พบแต่ความสิริมงคลทุกประการ ตลอดทั้งปี 2563 นี้ ด้วยเทอญ

ข้าพเจ้าจะประพฤติแต่กรรมดี สาธุ สาธุ สาธุ

จากนั้นนำเครื่องเซ่นบวงสรวงที่เป็นกระดาษทั้งหมด รวมทั้งม้ากระดาษ 紙馬(จั๋วแบ้) และชื่อเทพเจ้าเตา"定福灶君"(เตี่ยฮกเจากุง) (กรณีที่ไหว้ส่งองค์เทพเจ้าเตา"定福灶君"(เตี่ยฮกเจากุง) ที่ได้จัดเตรียมไว้ลาต่อองค์เทพเจ้า หรือองค์เทพเจ้าเตา"定福灶君"(เตี่ยฮกเจากุง) ท่าน เพื่อนำไปบูชาไฟถวายแด่พระองค์ท่านฯ หลังจากนั้นจัดเก็บเครื่องเซ่นบรวงสรวงที่เหลือ ส่วนที่รับประทานได้ก็ให้นำมาบริโภคเพื่อความสิริมงคลของทุกๆในบ้าน (เหลือแต่เพียงจานข้าวสารที่ต้องตั้งไว้จวบจนถึงวันไหว้รับองค์เทพเจ้าแห่งโชคลาภ"財神爺"(ไฉ่สิ่งเอี๊ย) ที่ยามแรกของวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563) จึงจะสำเร็จเสร็จสิ้นพิธีการบวงสรวงครบถ้วนกระบวนในปี พ.ศ.2563 นี้

ภาพประกอบ : cpholidays.co.th