ต้อนรับปีชง 2563 งานเข้า... 5 นักษัตร ถูกจัดหนักจัดเต็ม


งานเข้า... 5 นักษัตร เจ้าจัดหนักต้อนรับปี 2563


ทุกวันนี้คนส่วนใหญ่ต่างมีความเชื่อว่า วันขึ้นปีใหม่เปรียบเสมือนเป็นวันเริ่มต้นชีวิตใหม่ หากได้ริเริ่มกระทำสิ่งมงคลใดให้แก่ชีวิตย่อมเสริมส่งดวงชะตาของตนตลอดทั้งปี ดั่งเช่นคนที่เกิดปีนักษัตร“沖”(ชง)ต่อปีจรในปีนั้นๆ โดยหวังว่าการไหว้แก้ในช่วงต้นปีจะสามารถช่วยปัดเป่าเคราะห์ร้ายภัยเวรกรรม อีกทั้งยังช่วยประทานพรความสุขสิริมงคลแก่ชะตาชีวิตให้ไม่ตกต่ำย่ำแย่สาหัสจนเกินไปในปีใหม่ โดยไม่เคยรับรู้เลยว่าวันเริ่มต้นปีใหม่ทางโหราศาสตร์จีนที่แท้จริงนั้นคือวันใด บ้างก็เข้าใจว่าเป็นวันที่ 1 มกราคมของทุกปี บ้างก็คิดว่าเป็นวัน 初一 (ชิวอิก) ในเทศกาลตรุษจีน ซึ่งความเข้าใจเหล่านั้นค่อนข้างจะคลาดเคลื่อนเป็นอันมาก เพราะหากผิดช่วงห้วงเวลาย่อมส่งผลกระทบต่อการไหว้ให้ถูกต้องถูกองค์ต่อองค์เทพ 太歲爺 (ไท้ส่วยเอี๊ย) ประจำปีใหม่นั้นๆด้วย

ในหนึ่งปีตามหลักโหราศาสตร์จีนโบราณสามารถแบ่งฤดูกาลออกเป็น 4 ฤดูด้วยกัน คือ ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง และฤดูหนาว โดยจะเริ่มฤดูใบไม้ผลิเป็นต้นแห่งฤดูกาล ซึ่งจะอยู่ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ของทุกๆปี หรือที่ชาวจีนเรียกสาร์ทนี้ว่า สาร์ท 立春 (หลิบชุน) เป็นจุดเริ่มต้นแห่งการผลัดเปลี่ยนนักษัตรประจำปีในแต่ละปี เหตุเพราะประเทศจีนเป็นประเทศเกษตรกรรมมาแต่เก่าก่อน ช่วงฤดูใบไม้ผลิเปรียบเสมือนเป็นธาตุไม้ที่เป็นตัวแทนแห่งการก่อเกิดของมวลสรรพสิ่ง ด้วยสภาพอากาศที่เหมาะแก่การเพาะปลูกจะส่งผลให้เกิดผลิตผลเป็นจำนวนมาก ญาติพี่น้องลูกหลานที่อยู่ต่างถิ่นก็จะเดินทางกลับมาช่วยกันหว่านไถเพาะปลูกในช่วงเวลานี้ ดังนั้นจึงเป็นที่มาของการรวมญาติพี่น้อง อีกทั้งยังใช้โอกาสนี้เป็นจุดเริ่มต้นแห่งการผลัดเปลี่ยนนักษัตรประจำปีในแต่ละปีทางโหราศาสตร์จีนนี้ด้วย ซึ่งในปี พ.ศ.2563 นี้จะตรงกับวันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ เวลา 17:03 น. ถึงนับได้ว่าเข้าสู่ปีชวด“庚子”(แกจื้อ) เต็มตัวแล้วอย่างแท้จริง

หลักธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติ ทุกๆปีตามความเชื่อทางด้านโหราศาสตร์จีนโบราณจะทำการฝากดวงชะตาต่อองค์เทพเจ้า 太歲爺 (ไท้ส่วยเอี๊ย) ผู้ซึ่งคุ้มครองดวงชะตาประจำในแต่ละปีจร โดยจะสลับผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนลงมายังโลกมนุษย์รวม 60 องค์เทพเจ้า 太歲爺 (ไท้ส่วยเอี๊ย) ตามหลักวัฎจักรวงจร 六十甲子 (หลักจับกะจื้อ) ประจำ ในแต่ละปีจนครบ 1 รอบ 60 ปี ทำหน้าที่เฝ้าดูแลชะตาชีวิตมวลสรรพสัตว์ ด้วยแห่งอำนาจบารมีของพระองค์ท่านจะสามารถดลบันดาลให้คุณหรือให้โทษต่อผู้หนึ่งผู้ใด หรือจะช่วยปัดเป่าเคราะห์ร้ายเภทภัย หรือจะประทานความสุขสิริมงคลมากหรือน้อยประการใด ก็ขึ้นอยู่กับพระกรุณาและพระเมตตาของพระองค์ท่าน ซึ่งในปี พ.ศ.2563 นี้ จะตรงกับรอบปีขององค์เทพเจ้า 太歲爺 (ไท้ส่วยเอี๊ย) ที่ทรงพระนามว่า “盧秘大星軍” (โหล่วปี่ไต่แชกุง) ย่อมจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อ 5 นักษัตรดังต่อไปนี้
 • ปีมะเมีย“午”(โง้ว) ปะทะ“沖”(ชง) กับปีจรชวด“子”(จื้อ) โดยตรง ส่งผลให้ได้รับบาปเคราะห์เต็มๆ หากชะตาตกอาจถึงแก่ชีวิต มีเกณฑ์ประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บถึงเลือดตกยางออก ร่างกายจะเจ็บป่วย ถูกคนปองร้าย จิตใจว้าวุ่น กลุ้มวุ่นวาย ธุรกิจมีอุปสรรค
 • ปีชวด“子”(จื้อ) ทับซ้อน“壓”(เอี๊ยบ) กับปีจรชวด“庚子”(แกจื้อ) ทำให้ได้เกณฑ์เกิดเหตุประสบเภทภัย จึงไม่ควรเดินทางไกล มีโอกาสได้ทุกขลาภ เสียทรัพย์ เงินทองรั่วไหล เพื่อนฝูงคนสนิทจะเอารัดเอาเปรียบ เบียดเบียนให้เดือดร้อน อีกทั้งตัวเราเองจะสร้างปัญหาให้วุ่นวาย
 • ปีระกา“酉”(อิ้ว) แตกหัก“破”(ผั่ว) กับปีจรชวด“庚子”(แกจื้อ) ส่งผลให้มีแต่คนคอยกลั่นแกล้ง จนเกิดการแตกหัก ทำให้ชีวิตพบแต่เรื่องวุ่นวายรำคาญใจ
 • ปีเถาะ“卯”(เบ้า) วุ่นวาย“刑”(เฮ้ง) กับปีจรชวด“庚子”(แกจื้อ) ถูกเบียดเบียนให้เดือดร้อนเสียหาย อีกทั้งตัวเราเองสร้างปัญหา
 • ปีมะแม“未”(บี่) ให้ร้าย“害”(ไห่) กับปีจรชวด“庚子”(แกจื้อ) ควรระวังจะถูกคู่ศัตรูแทงหลัง ส่งผลให้ความมั่นคงในชีวิตเริ่มมีความเปราะบางเพิ่มขึ้น

โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 10 รอบอายุปีเกิดที่มีผลกระทบโดยตรงในปี พ.ศ.2563 นี้ คือ

 1. ท่านที่มีอายุ 93 ปี เกิดปี พ.ศ.2470   ปีเถาะ 丁卯 (เต็งเบ้า) ราศีบนธาตุไฟ
 2. ท่านที่มีอายุ 84 ปี เกิดปี พ.ศ.2479   ปีชวด 丙子 (เปียจื้อ) ราศีบนธาตุไฟ
 3. ท่านที่มีอายุ 75 ปี เกิดปี พ.ศ.2488   ปีระกา 乙酉 (อิกอิ้ว) ราศีบนธาตุไม้ 
 4. ท่านที่มีอายุ 66 ปี เกิดปี พ.ศ.2497   ปีมะเมีย 甲午 (กะโง้ว) ราศีบนธาตุไม้
 5. ท่านที่มีอายุ 60 ปี เกิดปี พ.ศ.2503   ปีชวด 庚子 (แกจื้อ) ราศีบนธาตุทอง
 6. ท่านที่มีอายุ 51 ปี เกิดปี พ.ศ.2512   ปีระกา 己酉 (กี้อิ้ว) ราศีบนธาตุดิน
 7. ท่านที่มีอายุ 42 ปี เกิดปี พ.ศ.2521   ปีมะเมีย 戊午 (โบ่วโง้ว) ราศีบนธาตุดิน
 8. ท่านที่มีอายุ 33 ปี เกิดปี พ.ศ.2530   ปีเถาะ 丁卯 (เต็งเบ้า) ราศีบนธาตุไฟ
 9. ท่านที่มีอายุ 24 ปี เกิดปี พ.ศ.2539   ปีชวด 丙子 (เปียจื้อ) ราศีบนธาตุไฟ
 10. ท่านที่มีอายุ 15 ปี เกิดปี พ.ศ.2548   ปีระกา 乙酉 (อิกอิ้ว) ราศีบนธาตุไม้ 

ท่านที่มีรอบอายุใน 10 ปีเกิดดังที่กล่าวมาข้างต้น ในปี พ.ศ.2563 นี้ เป็นปีที่องค์เทพเจ้า 太歲爺 (ไท้ส่วยเอี๊ย) “盧秘大星軍” (โหล่วปี่ไต่แชกุง) ตรงกับเจ้าพิธี หรือที่ชาวจีนเรียกขานกันว่า 太歲壓祭主 (ไท้ส่วยเอี๊ยบจี่จู้) ดังนั้นจึงควรจะหลีกเลี่ยงการเป็นเจ้าภาพ เจ้าพิธี หรือเข้าร่วมพิธีงานศพ หากไม่สามารถละเว้นได้ก็ควรงดการส่งศพ หรือห้ามดูหน้าศพ หรือพิธีฝังศพ เพราะจะนำพาซึ่งความอัปมงคลทั้งหลายทั้งปวงมาสู่แล้ว อีกทั้งยังเป็นการลบหลู่ดูหมิ่นต่อองค์เทพเจ้า “盧秘大星軍” (โหล่วปี่ไต่แชกุง) 太歲爺 (ไท้ส่วยเอี๊ย) ประจำปีนี้อีกด้วย

นอกเหนือจาก 10 รอบปีเกิดข้างต้นนี้แล้ว ท่านที่เกิดปีมะเมีย“午”(โง้ว) ปีชวด“子”(จื้อ) ปีระกา“酉”(อิ้ว)   และปีเถาะ“卯”(เบ้า) รอบอายุอื่นๆ รวมทั้งปีมะแม“未”(บี่) ก็ควรนอบน้อมกราบสักการะบูชาต่อองค์เทพเจ้า 太歲爺 (ไท้ส่วยเอี๊ย) ประจำปีนี้ด้วยเช่นกัน เหตุเพราะพระองค์ท่านเปรียบเสมือนดั่งผู้ดูแลชะตาอันเป็นมงคลแห่งชีวิต หากได้ถวายความน้อมนอบเคารพบูชาก็จะสามารถรอดพ้นจากความโชคร้ายภัยเวรต่างๆตลอดทั้งปีพ.ศ.2563 นี้

ด้วยการนำตนพร้อมชุดแก้ชงที่ศาลเจ้าสถิตขององค์เทพเจ้า 太歲爺 (ไท้ส่วยเอี๊ย) ท่าน ที่มีการจัดเตรียมไว้เพื่อเซ่นสรวงกราบไหว้ อันเป็นพิธีกรรมอัญเชิญองค์เทพเจ้าท่านฯ เพื่อขอฝากดวงชะตาและขอบารมีพระองค์ท่านได้รับรู้และเมตตา ช่วยคุ้มครองบันดาลสุข ผ่อนกระแสแรงพลังปะทะให้คลายลง (กรณีที่ไม่สะดวกไปเซ่นสรวงที่ศาลเจ้าก็ให้ประกอบพิธีกรรมที่บ้าน ด้วยเครื่องสักการะบูชาตามรายละเอียดด้านล่างนี้) โดยควรเริ่มสักการะบูชาต่อองค์เทพเจ้า 太歲爺 (ไท้ส่วยเอี๊ย) “盧秘大星軍” (โหล่วปี่ไต่แชกุง) ท่าน หลังจากวันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ เวลา 17:03 น. นี้เป็นต้นไป ส่วนฤกษ์ยามวันและเวลาในการไหว้แก้ให้ดูตามปฏิทินฤกษ์ยามประจำวันที่ www.facebook.com/FengshuiBizDesigner หรือ www.FengshuiBizDesigner.com ว่าฤกษ์ยามวันและเวลาใด เหมาะกับนักษัตรปีเกิดใดและสมควรไหว้ขอพรในแต่ละวันนั้นๆให้ถูกต้อง

เครื่องสักการะบูชาองค์เทพเจ้า 太歲爺 (ไท้ส่วยเอี๊ย) มีดังนี้

 1. ธูปหอม 3 ดอก
 2. แจกัน 1 คู่
 3. ดอกไม้สด 2 กำ
 4. เทียนแดง 1 คู่ 
 5. น้ำชา 5 ถ้วย
 6. ข้าวสวย 5 ชาม
 7. ถั่วลิสง 25 เม็ด
 8. พุทราจีน 紅枣(อั่งจ้อ) 25 เม็ด
 9. ขนมจันอับ 什錦(จับกิ้ม) 1 จาน
 10. ขนมโก๋ขาว 白糕(แปะกอ) 5 ก้อน
 11. ผักเจ 齋荼(เจไฉ่) 5 อย่าง
 12. ซาลาเปาซิ่วท้อ 壽桃(ซิ่วท้อ) 5 ลูก
 13. ส้ม 5 ผล หรือ ผลไม้ 5 อย่าง
 14. 添頭銭(เทียงเถ่าจี้) 1 ชุด
 15. 金銀斗(กิมหงิ่งเต้า) 1 คู่
 16. 銀錠(หงิ่งเตี๋ย) 13 ชุด
 17. 脱難(ทุกหลั่ง) 13 แผ่น
 18. 保運(ปออุ่ง) 13 แผ่น
 19. 貴人(กุ้ยนั๊ง) 13 แผ่น
 20. 求財(ขิ่วไช้) 13 แผ่น
 21. 平安(เผ่งอัง) 13 แผ่น
 22. 五鬼(โหงวกุ้ย) 13 แผ่น
 23. เทียบแดง 紅帖(อั่งเถียบ) 1 แผ่น
               
 นำเทียบแดงพร้อมเขียนชื่อสกุล ตลอดจน ปี เดือน วัน และเวลาเกิด พร้อมชุดไหว้สะเดาะห์แก้ชงและชุดไหว้เสริมส่งปีเกิด ซึ่งประกอบด้วย “脱難”(ทุกหลั่ง) “五鬼”(โหงวกุ้ย) “保運”(ปออุ่ง) “貴人”(กุ้ยนั๊ง) “求財”(ขิ่วไช้) “平安”เผ่งอัง) ”銀錠”(หงิ่งเตี๋ย) รวมทั้ง “添頭銭”(เทียงเถ่าจี้) และ “金銀斗”(กิมหงิ่งเต้า) ตลอดจนตระเตรียมเครื่องสักการะบูชาที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จ พร้อมจุดธูป จุดเทียน บูชาต่อองค์เทพเจ้า 太歲爺 (ไท้ส่วยเอี๊ย) ประจำปี 2563 ที่ทรงพระนามว่า “盧秘大星軍” (โหล่วปี่ไต่แชกุง)

โดยกล่าวคำอธิษฐานอัญเชิญด้วยการเปล่งวาจาออกมาว่า

ข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบสักการะบูชาองค์เทพ 太歲爺 (ไท้ส่วยเอี๊ย) “盧秘大星軍” (โหล่วปี่ไต่แชกุง) ที่ได้จรมาสถิตในดวงชะตาของข้าพเจ้า (ชื่อ และนามสกุล) ในปีพ.ศ.2563 นี้ และด้วยความเคารพศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง ข้าพเจ้าขอนอบน้อมถวายเครื่องเซ่นสรวงสักการะบูชาอันประกอบด้วย (กล่าวถึงเครื่องสักการะบูชาทั้งหมด) อีกทั้งผลบุญกุศลอันใด ที่ข้าพเจ้าได้สร้างสมไว้แต่ชาติปางก่อนก็ดีหรือชาตินี้ก็ดี ขอถวายแด่องค์เทพเจ้า 太歲爺 (ไท้ส่วยเอี๊ย) “盧秘大星軍” (โหล่วปี่ไต่แชกุง)
ขอพระองค์ทรงประทานพรให้ข้าพเจ้าหมดทุกข์หมดโศก หมดโรคพ้นภัยเวร คลาดแคล้วจากภยันตราย อุปสรรคปัญหา น้อยใหญ่คลี่คลาย จากร้ายกลายเป็นดี มั่งมีศรีสุข พบแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรือง ร่ำรวยมั่งคั่ง อายุยืนยาว สุขภาพ พลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ ศัตรูร้ายพ่าย คู่แข่งแพ้ พบแต่ความสิริมงคลทั้งข้าพเจ้าและครอบครัวทุกประการ ตลอดทั้งปี พ.ศ.2563 นี้ ด้วยเทอญ

ข้าพเจ้าจะประพฤติแต่กรรมดี สาธุ สาธุ สาธุ

หลังจากกล่าวคำอธิษฐานอัญเชิญเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้กล่าวลาชุดไหว้สะเดาะเคราะห์แก้ชงและชุดไหว้เสริมส่งปีเกิด พร้อมทั้งรวมชุดไหว้สะเดาะเคราะห์แก้ชง อันประกอบด้วย “脱難”(ทุกหลั่ง) “五鬼”(โหงวกุ้ย) “保運”(ปออุ่ง) และ ”銀錠”(หงิ่งเตี๋ย) รวมเป็นชุดสำหรับปัดตัวออก โดยปัดจากศีรษะจรดปลายเท้า (เลี่ยงการปัดตัวซ้อนหลัง) พร้อม กล่าวคำอธิษฐานขณะปัดตัวออกว่า "ขอให้เดือนที่หนึ่ง สิ่งอัปมงคลออกไป” ส่วนชุดไหว้เสริมส่งปีเกิด อันประกอบด้วย “貴人”(กุ้ยนั๊ง) “求財”(ขิ่วไช้) “平安”เผ่งอัง) และ “添頭銭”(เทียงเถ่าจี้) รวมเป็นชุดสำหรับปัดตัวเข้า พร้อมกล่าวคำอธิษฐานขณะปัดตัวเข้าว่า "ขอให้เดือนที่หนึ่ง สิ่งมงคลเข้ามา" เรื่อยไปจนครบ 13 ครั้งการปัดตัวออกและเข้า พร้อมทั้ง 13 คำกล่าวอธิษฐานจนแล้วเสร็จ

จากนั้นนำชุดไหว้สะเดาะเคราะห์แก้ชงและชุดไหว้เสริมส่งปีเกิดดังกล่าวพร้อมเครื่องสักการะบูชาที่เป็นกระดาษทั้งหมด รวมทั้ง “金銀斗”(กิมหงิ่งเต้า) ไปบูชาไฟเพื่อถวายแด่องค์เทพเจ้า 太歲爺 (ไท้ส่วยเอี๊ย) “盧秘大星軍” (โหล่วปี่ไต่แชกุง) ส่วนเครื่องเซ่นสรวงที่เหลือหลังจากการลาแล้วเสร็จ สามารถนำมาบริโภคเพื่อความสิริมงคลให้บังเกิดขึ้นตลอดทั้งปี พ.ศ.2563 นี้ เป็นอันเสร็จสิ้นพิธี