กลับร้าย...กลายดี...ปีเถาะ 2563


กลับร้าย...กลายดี... ปีเถาะ 2563

ท่านที่เกิดปีเถาะ มีบุคลิกที่เต็มไปด้วยปัญญา มีไหวพริบ อยากรู้อยากเห็น พร้อมๆไปกับความระมัดระวัง ไม่ไว้ใจอยู่ในที มักมีภาพฝันวันแห่งความสำเร็จอยู่ในใจ อารมณ์อ่อนไหวสูง อ่อนโยน เจ้าอารมณ์ แต่ไม่พร้อมที่จะเสี่ยง โลเลในบางครั้ง จนมักชอบที่จะเปลี่ยนเป้าหมายได้ตลอด ไม่กระตือรือร้น  รู้จักที่จะเอาตัวรอด หวาดหวั่นขวัญเสียง่าย ด้วยสัญชาติญาณแห่งการรับรู้ถึงภัยอันตรายที่จะมาถึงตัว ด้วยการหลบหลีกอย่างคล่องตัว และด้วยคุณลักษณะนักษัตรผู้นำของพลังธาตุไม้ ที่เป็นพลังแห่งการติดต่อสื่อสารแผ่ขยายกระจายเจริญเติบโต ทำให้พรั่งพร้อมไปด้วยพลังของความทะเยอทะยาน โดดเด่นในสังคม เต็มไปด้วยการเรียนรู้ และมีแผนการต่างๆมากมาย พร้อมที่จะปรับตัวให้เข้าได้กับทุกที่ เป็นนักเจรจา คารมเป็นเลิศ สามารถพลิกแพลงหรือแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างยอดเยี่ยม อ่อนไหวกับความรู้สึกรอบข้าง ละเอียดอ่อนที่จะอยู่อย่างระมัดระวังและเป็นมิตร ใจดี ใจกว้าง เสน่ห์แรง รักแรง เกลียดความก้าวร้าว ชอบการคลอเคล้าพะเน้าพะนอ มีความห่วงใยเอื้ออาทร เข้าใจและยอมรับข้อด้อยของคนอื่นได้ ยากที่จะคิดไม่ซื่อหรือ เอาเปรียบใคร ภาคภูมิใจในตนเอง โอ้อวดตนได้อย่างแนบเนียน แต่ก็ชอบชีวิตสงบๆ เงียบๆ ดูเหมือนหัวอ่อนว่าง่าย แต่ดื้อเงียบ ยากที่ใครจะอ่านใจได้ทะลุปรุโปร่ง ช่างสังเกตเป็นที่สุด เป็นนักจับผิด จุกจิกจู้จี้เกินเหตุ ไม่ชอบกฏระเบียบ มีคุณธรรมสูง เป็นกระต่ายน้อยผู้ยอมเสียสละ รสนิยมดี ชอบความเก๋ไก๋ รักสวยรักงาม รักอาชีพการงานของตน
 

ผลกระทบโดยรวมสำหรับท่านที่เกิดปีเถาะ ประจำปีพ.ศ.2563

ในปีนี้ ท่านที่เกิดปีเถาะนอกเหนือจากชะตาชีวิตได้ร่วมปะทะจากพลังดาวเทพเจ้าประจำปี 太歲爺 (ไท้ส่วยเอี๊ย) ที่ทำหน้าที่ควบคุมตรวจตราดวงชะตา อีกทั้งยังคอยสอดส่องการกระทำใดๆของมนุษย์โลก เสมือนดั่งผู้ตรวจการที่ทรงพลานุภาพที่สุดในบรรดาดาวร้ายอื่นๆ ถึงแม้ว่ายังไม่ได้กล่าวถึงผลกรรมส่วนตัวที่ได้สร้างไว้และยังต้องรับผลกรรมนั้นอย่างแน่นอน กับดาวร้ายที่พร้อมกันมาด้วย 3 ดวงคือ ดาวร้าย歲刑(ส่วยเฮ้ง) ดาวร้าย卷舌(ก๊วงจิ๊) และดาวร้าย咸池(ห่ำตี๊) ที่ส่งผลร้ายให้เกิดความวุ่นวายทั้งภายในครอบครัวและองค์กร การงานจะเกิดอุปสรรค บริวารจะสร้างปัญหา เหตุเพราะการถือตัวตนถืออารมณ์เป็นใหญ่ให้เกิดปากเสียงขัดแย้งกับคนรอบตัว ซ้ำร้ายดาวเสน่ห์เด่นชัดกลับกลายเป็นความเจ้าชู้ ขาดสติ และเสเพล ด้วยอารมณ์ที่อาจขาดการไตร่ตรอง นำมาซึ่งความเดือดเนื้อร้อนใจในภายหลัง

แต่ถือได้ว่ายังมีพลังกุศลผลบุญหนุนนำจากดาวเทพมงคล天德(เทียงเต็ก) และดาวเทพมงคล 紅鸞(อั่งล้วง) เสด็จจรเข้ามาสู่ในเรือนชะตา ช่วยส่งเสริมให้พลังชีพไม่อับจน สิ่งชั่วร้ายหลบหนี อุปสรรคคลี่คลาย บันดาลให้เกิดความราบรื่น ร่มเย็น เหมาะกับการเริ่มต้นชีวิต ทั้งการเงินรายล้อมจะมีคนสนับสนุนช่วยเหลือ ทั้งการงานก็จะมีผู้อุปถัมภ์ค้ำชูให้ได้ตำแหน่งหน้าที่ก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง พร้อมทั้งมีดวงสมพงศ์ส่งเสริมให้มีสัมพันธภาพกับคนรอบข้างและคนทั่วไป ให้มีการเกื้อกูลหนุนส่งต่อกัน เสมือนมีเพื่อนคู่คิดคนรู้ใจมาช่วยเสริมพลังกำลังใจให้มีแรงสู้ตลอดทั้งปี 2563 นี้
 
ฉะนั้นแล้วเพื่อเป็นการน้อมอัญเชิญพลังดาวเทพ天德(เทียงเต็ก) ที่โคจรมาได้แผ่พลังบารมีคุ้มครองเสริมส่งได้เต็มที่ จึงควรไปกราบนมัสการน้อมสักการะพลังองค์เทพเจ้าที่ “福德正神"(ฮกเต็กเจี๊ยซิ้ง) หรือ “伯公"(แป๊ะกง) หรือสื่อสวรรค์เสา“天公"(ทีกง) ได้ทุกศาลเจ้าศักดิ์สิทธ์ที่มีองค์เทพท่านสถิตประดิษฐานอยู่ด้านหน้าของศาล หลังวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป เพื่อน้อมขอพรบารมีต่อองค์เทพท่านได้โปรดเมตตาคุ้มครองปกป้องรักษา ตลอดจนอวยพรให้ลูกหลานได้พบแต่สิ่งที่ดีในการดำเนินชีวิตได้อย่างปกติราบรื่นตลอดไปทั้งปีนี้
 

โดยกล่าวคำอธิษฐานดังต่อไปนี้

ข้าพเจ้าขอน้อมกราบสักการะบูชาต่อองค์เทพเจ้าที่ “福德正神"(ฮกเต็กเจี๊ยซิ้ง) หรือ“伯公"(แป๊ะกง) หรือพลังแห่งสื่อสวรรค์ เสา“天公"(ทีกง) ที่ได้จรมาสถิตในเรือนชะตาของข้าพเจ้า (ชื่อ และนามสกุล) ในปีนี้ ด้วยความเคารพและศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง ข้าพเจ้าขอนอบน้อมถวายผลบุญกุศลอันใดที่ข้าพเจ้าได้สร้างสมไว้แต่ชาติปางก่อนก็ดี ชาตินี้ก็ดี ถวายแด่องค์เทพเจ้าที่ “福德正神"(ฮกเต็กเจี๊ยซิ้ง) หรือ “伯公"(แป๊ะกง) หรือสื่อสวรรค์ เสา“天公"(ทีกง)

ขอพระองค์ทรงประทานพรให้ข้าพเจ้าหมดทุกข์หมดโศก หมดโรคพ้นภัยเวร คลาดแคล้วจากภยันตราย อุปสรรคปัญหาน้อยใหญ่คลี่คลาย จากร้ายกลายเป็นดี มั่งมีศรีสุข พบแต่ความสุขความเจริญ ก้าวหน้ารุ่งเรือง ร่ำรวยมั่งคั่ง อายุยืนยาว สุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ คู่แข่งศัตรูร้ายพ่ายแพ้ พบแต่ความสิริมงคลทั้งข้าพเจ้าและครอบครัวทุกประการ ตลอดทั้งปี 2563 นี้ ด้วยเทอญ

ข้าพเจ้าจะประพฤติแต่กรรมดี สาธุ สาธุ สาธุ
 

สิ่งมงคลเสริมดวงชะตาของท่านที่เกิดปีเถาะ ในปี พ.ศ.2563

องค์เทพเจ้าที่ “福德正神"(ฮกเต็กเจี๊ยซิ้ง) หรือองค์เทพ “伯公"(แป๊ะกง) เป็นเทพเจ้าที่อยู่ใกล้ชิดมนุษย์โลกมากที่สุด ที่เรามักคุ้นเคยด้วยรูปปั้นองค์เทพท่าน เป็นผู้เฒ่าเครายาวสีขาว ใบหน้าสีขาวอมชมพู ด้วยอารมณ์ที่ยิ้มแย้มแสดงถึงความใจดีมีเมตตา นั่งเก้าอี้พร้อมไม้เท้าใหญ่คู่ใจที่ทรงพลังอำนาจ เปี่ยมด้วยตำแหน่งยศศักดิ์ในการสอดส่องตรวจตรา ปกปักรักษาความสงบเรียบร้อยในอาณาบริเวณผืนดินที่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ พร้อมพลังฟ้าดินที่มีอำนาจในการขจัดปัดเป่าและกำราบสิ่งที่ไม่ถูกต้องให้สลายไป ซึ่งท่านก็คือ หนึ่งในพระภูมิเทวา ที่คนไทยรู้จักเป็นอย่างดี

ในปีนี้ที่ชะตาชีวิตของท่านที่เกิดปีเถาะ จะได้รับพลังดาวเทพมงคล天德(เทียงเต็ก) ช่วยเสริมส่งและคุ้มครองภัย จึงควรจัดหาองค์เทพเจ้าที่ “福德正神"(ฮกเต็กเจี๊ยซิ้ง) หรือองค์เทพ “伯公"(แป๊ะกง) องค์จำลองไว้ติดสร้อยห้อยคอ เพื่อเป็นการแสดงความเคารพนอบน้อมต่อองค์เทพด้วยใจจริงตลอดเวลา และทุกครั้งเมื่อระลึกถึงองค์เทพท่านจะได้เป็นสื่ออธิษฐานให้เกิดกระแสพลังบารมี ช่วยปกปักรักษา คุ้มครองได้ดียิ่งขึ้นในทุกสถานที่และทุกเวลา เพื่อให้ได้บรรลุถึงความสำเร็จ ก้าวหน้า เจริญรุ่งเรืองไปได้อย่างราบรื่น ตลอดทั้งปี 2563 นี้

ภาพประกอบ : xn--i9q541g.tw