กลับร้าย...กลายดี...ปีมะโรง 2563


กลับร้าย...กลายดี... ปีมะโรง 2563

ท่านที่เกิดปีมะโรง ถือว่าเป็นคนที่มีบุคลิกน่าเกรงอกเกรงใจ เพราะความเชื่อมั่นในตนเองสูง หัวใจแกร่ง กล้าหาญ ฉลาดปราดเปรื่อง มีวาสนาบารมี ไม่ค่อยเชื่อเรื่องโชคชะตา เชื่อว่าชีวิตสามารถกำหนดด้วยตัวเอง การกระทำเท่านั้นสามารถกำหนดโชคชะตาได้ ดื้อรั้น เอาแต่ใจ อ่อนไหว ขี้เหงา เศร้าเก่ง เจ้าอารมณ์ มีความรับผิดชอบสูง แต่บางครั้งอาจจะผิดพลาดและค่อนข้างเสี่ยงภัยได้ง่าย หลงตัวเอง เนื่องเพราะจินตนาการสูง คิดในทางบวกไม่ชอบคิดเผื่อในทางลบ มีภาวะความเป็นผู้นำไม่อยากเป็นลูกน้องใคร เป็นหัวหน้าคนได้สบาย บ่อยครั้งเผด็จการ ชอบควบคุมผู้อื่น ยิ่งมีอายุยิ่งดู เด็กมีเสน่ห์มักเป็นดาวเด่นเสมอ มากด้วยเพื่อนฝูงติดสอยห้อยตาม จิตใจดี มีเมตตา ชอบช่วยเหลือผู้อื่น หน้าใหญ่ ใจกว้าง ไม่ชอบพึ่งพาใคร ซึ่งอาจทำให้ตัวเองลำบากได้ รักอิสระ ชอบท่องเที่ยว ผจญภัย มีระเบียบแบบแผน ปลื้มกับความเนี้ยบ ทุกอย่างต้องสมบูรณ์แบบ รักษาฟอร์ม ภาพพจน์ต้องดูดีเสมอ ชอบคนง่าย แต่เลือกมาเป็นคู่ยาก เรียกร้องความรักอย่างสูงสุดแต่กลับไม่ทุ่มเทให้ความรักตอบแทน แสวงหาความชื่นชอบยอมรับจากคนรอบข้าง ยุ่งเรื่องส่วนตัวผู้อื่นมากเกินไป ปลื้มคนที่ความสามารถมากกว่าเงินตรา รักเกียรติ รักศักดิ์ศรี มีความรู้กว้างขวาง สนใจใคร่รู้ในทุกเรื่อง ประสบความสำเร็จเร็วเหมือนกัน
 

ผลกระทบโดยรวมสำหรับท่านที่เกิดปีมะโรง ประจำปีพ.ศ.2563

พลังชะตาชีวิตของท่านที่เกิดปีมะโรงในปีนี้ ถูกอิทธิพลของกระแสพลังดาวร้ายจร ดาวอัปมงคลเข้ามาในเรือนชะตาถึง 2 ดวงด้วยกัน คือ ดาวร้าย白虎(แป๊ะโฮ้ว) ซึ่งทรงพลานุภาพที่สุดในบรรดาดาวร้ายอื่นๆ กับดาวร้าย 披頭(พีเท้า) ที่ได้รวมตัวกันเวียนมากระหน่ำซ้ำผลักดันให้ชะตาชีวิตขรุขระไม่ราบรื่นมากอุปสรรคปัญหา ไม่ว่าสุขภาพร่างกายที่จะต้องคอยประคับประคองระมัดระวังดูแลเอาใจใส่ มิเช่นนั้นอาจจะเจ็บป่วยหนักถึงขั้นต้องรับการผ่าตัด ต้องนอนพักรักษาอาการที่โรงพยาบาลเลยทีเดียว รวมถึงผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านมีเกณฑ์จะเจ็บป่วยหนักถึงขั้นต้องล้มหายตายจากอย่างปัจจุบันทันด่วน อันสืบเนื่องจากระบบสมองที่บกพร่อง เป็นโรคความจำเสื่อม โรคอัลไซเมอร์ให้ต้องหลงๆลืมๆ หรือเกิดอุบัติเหตุที่ศีรษะกระทบกระเทื่อนถึงระบบสมอง อีกทั้งต้องระมัดระวังป้องกันความวุ่นวายจากการพัวพันกับคดีความ ขึ้นโรงขึ้นศาล หนักถึงขนาดมีเรื่องให้ต้องติดคุกติดตะรางก็มีโอกาสเป็นไปได้เช่นกัน สร้างความหวั่นใจจากเรื่องที่เลวร้ายต่างๆอย่างไม่คาดฝันให้คุณได้พบเจอและแก้ไข

แต่พลังฟ้ายังคงเมตตาที่มีดาวเทพมงคล ดาว 將星(เจียงแช) ช่วยสลายผ่อนคลายเรื่องบางเรื่องที่หนักๆให้กลายเป็นเรื่องที่เบาๆ ส่งผลดีต่ออำนาจ วาสนา และบารมี เสริมสร้างภาวะความเป็นผู้นำฉายแสงให้ปรากฏโดดเด่นออกมา โดยเฉพาะผู้ที่มีตำแหน่งหน้าที่ ผู้บริหาร หัวหน้า ข้าราชการ มีโอกาสจะได้ปรับเลื่อนขั้นรับตำแหน่งหน้าที่ๆสูงขึ้น สร้างพละกำลังใจในการฟันฝ่าอุปสรรคปัญหาต่างๆให้ผ่านพ้นสำเร็จลุล่วงสมปรารถนาตลอดทั้งปี 2563 นี้

ดังนั้นเพื่อเป็นการบั่นทอนอิทธิพลกระแสพลังของดาวร้ายจรที่เข้ามาสถิตในเรือนชะตาของท่านที่เกิดปีมะโรง จึงควรไปนอบน้อมบูชาต่อองค์เจ้าพ่อเสือ “大老爺”(ตั่วเหล่าเอี๊ย) ที่ทรงพระนามว่า “玄天上帝” (เหี่ยงเทียงเสี่ยงตี่) เทพผู้ทรงฤทธานุภาพ สามารถกำราบเหล่ามารผีปีศาจร้าย สยบบาปเคราะห์ชั่วช้าและเภทภัยอันดำมืดต่างๆไม่ให้เผยอเหิมเกริมเพิ่มขึ้น ทั้งบาปกรรมกระทำผิดที่ปะปนกับความขาวแห่งศีลและธรรมอันเปี่ยมด้วยพลานุภาพในการปกครอง ช่วยดูแลสรรพสิ่งให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามทำนองครองธรรม รวมถึงกระแสพลังดาวร้ายเสือขาว白虎(แป๊ะโฮ้ว) ให้ถูกสยบความดุร้ายลงด้วยเช่นกัน โดยการกราบนอบน้อมบูชาถวายดวงชะตาต่อองค์เทพท่าน หลังวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 นี้เป็นต้นไป ที่ศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ประจำพระองค์ท่านสถิตอยู่ เพื่อน้อมขอบารมีแห่งองค์เทพท่านได้โปรดเมตตาปกป้อง ปัดเป่า และสยบพลังดาวร้ายให้พินาศหมดฤทธิ์ แล้วขอพรต่อองค์ "玄天上帝"(เหี่ยงเทียงเสี่ยงตี่) ท่านผู้ซึ่งเป็นใหญ่ ดลบันดาลให้พบกับความสุขสมหวังสวัสดีด้วยความเจริญ ตลอดทั้งปี 2563 นี้
 

โดยกล่าวคำอธิษฐานดังต่อไปนี้

ข้าพเจ้าขอน้อมกราบสักการะบูชาต่อองค์ "大老爺(ตั่วเหล่าเอี๊ย)” หรือองค์ "玄天上帝"(เหี่ยงเทียงเสี่ยงตี่) ที่ได้จรมาสถิตในเรือนชะตาของข้าพเจ้า (ชื่อ และนามสกุล) ในปีนี้ ด้วยความเคารพและศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง ข้าพเจ้าขอนอบน้อมถวายผลบุญกุศลอันใดที่ข้าพเจ้าได้สร้างสมไว้แต่ชาติปางก่อนก็ดี ชาตินี้ก็ดี ถวายแด่องค์ "大老爺(ตั่วเหล่าเอี๊ย)” หรือองค์ "玄天上帝"(เหี่ยงเทียงเสี่ยงตี่)

ขอพระองค์ทรงประทานพรให้ข้าพเจ้าหมดทุกข์หมดโศก หมดโรคพ้นภัยเวร คลาดแคล้วจากภยันตราย อุปสรรคปัญหาน้อยใหญ่คลี่คลาย จากร้ายกลายเป็นดี มั่งมีศรีสุข พบแต่ความสุขความเจริญ ก้าวหน้ารุ่งเรือง ร่ำรวยมั่งคั่ง อายุยืนยาว สุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ คู่แข่งศัตรูร้ายพ่ายแพ้ พบแต่ความสิริมงคลทั้งข้าพเจ้าและครอบครัวทุกประการ ตลอดทั้งปี 2563 นี้ ด้วยเทอญ

ข้าพเจ้าจะประพฤติแต่กรรมดี สาธุ สาธุ สาธุ
 

สิ่งมงคลเสริมดวงชะตาของท่านที่เกิดปีมะโรง ประจำปี พ.ศ.2563

ในปีนี้ ท่านที่เกิดปีมะโรงจะถูกครอบงำด้วยพลังมืดแห่งดาวบาปเคราะห์เสือขาว白虎(แป๊ะโฮ้ว) เสมือนดั่งความเฉียบคมของขวานที่คอยแต่จะสับบั่นทอนพละกำลังกายและกำลังใจให้ต้องพบเจอแต่เลวร้ายจนหมดเรี่ยวแรงที่จะรับมือกับปัญหาใดๆได้อีก จึงควรจัดหากิเลนสัตว์เทพสวรรค์ เครื่องรางที่เปี่ยมด้วยคุณธรรมบำเพ็ญบุญ เพื่อพกพา หรือร้อยสร้อยห้อยคอติดตัวตลอดเวลา ด้วยพลานุภาพแห่งไฟพร้อมที่จะแผดเผาช่วยกำราบปราบมารร้ายแห่งธาตุทอง เสือขาว白虎(แป๊ะโฮ้ว) ให้หลอมละลายจนจางหายไป คงไว้แต่ความสุขสวัสดี ตลอดทั้งปี 2563 นี้

ภาพประกอบ : bobee.nownews.com