ธาตุเจ้าชะตาสัมพันธ์อย่างไรต่อการเริ่มต้นธุรกิจ?


 
หลังจากเราได้เรียนรู้เรื่องพลังเบญจธาตุกันไปแล้ว วันนี้เราจะมาดูกันว่า ธาตุเจ้าชะตาของเจ้าของธุรกิจนั้น มีความสัมพันธ์อย่างไรกับการเริ่มต้นธุรกิจ
เนื่องด้วยกระแสพลังธรรมชาตินั้นส่งอิทธิพลต่อกันและกันอย่างเป็นระบบวงจร ตัวเจ้าของธุรกิจเองก็นับรวมเป็นส่วนหนึ่งของวงจรแห่งกระแสพลังนั้นด้วย ทั้งได้รับอิทธิพลและส่งอิทธิพลต่อระบบวงจรแห่งกระแสพลังธรรมชาตินั้นเช่นกัน

ลักษณะของตัวบุคคลนั้น ประกอบขึ้นจากทั้งความเหมือนและความต่าง ความเหมือน เกิดขึ้นโดยพื้นฐานอิทธิพลของพลังธรรมชาติ ส่วนความต่าง เกิดขึ้นมาจากเอกลักษณ์ที่ตัวบุคคลนั้นๆ หล่อหลอมขึ้นมาเป็นตัวของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิต ไลฟ์สไตล์ ลักษณะนิสัย และพฤติกรรม ตลอดอาหารการกิน ดังนั้นแล้วการพิจารณาว่า ธาตุเจ้าชะตาของแต่ละบุคคลจึงมีความละเอียดอ่อนซับซ้อน ไม่ใช่เพียงแค่การดูจากวันเวลาที่เกิด แต่ยังต้องพิจารณาร่วมกับรายละเอียดเกี่ยวกับตัวตนของบุคคลนั้นๆ ด้วย

บุคคลแต่ละคนมีลักษณะเฉพาะของตัวเองตามพลังธรรมชาติของตัวเอง ในขณะเดียวกัน กิจกรรมใดๆ บนโลก ต่างก็มีพื้นฐานของกระแสพลังธรรมชาติของตัวมันเองอยู่เช่นกัน เจ้าของกิจการจึงมีผลโดยตรงต่อตัวธุรกิจ สิ่งที่มีสมดุลที่เหมาะสมเข้ากัน ก็จะทำงานสอดประสานเป็นหนึ่งเดียวกันได้ดี ด้วยเหตุที่การเริ่มต้นเริ่มต้นอย่างมีสมดุลดีแล้ว ทั้งเจ้าของกิจการและตัวธุรกิจจึงส่งเสริม ผลักดันซึ่งกันและกันได้เป็นอย่างดี การทำงานจึงราบรื่น อุปสรรคก็จะมีน้อยลงตามไปด้วย

เพื่อให้การอธิบายเข้าใจได้ง่ายและเห็นภาพชัดเจน ขออนุญาตยกตัวอย่างกรณีศึกษา ที่ Fengshui BIZ Designer ได้มีโอกาสเข้าไปให้คำปรึกษาและแนะนำการจัดวางตำแหน่งทั้ง 2 ชัยภูมิสถานที่ตั้ง ทั้งร้านอาหารญี่ปุ่น AINU ใจกลางซอยทองหล่อ ที่เปิดให้บริการในเดือนเมษายน 2558 และ SHINSEN FISH MARKET ซอยสุขุมวิท 39 ที่เริ่มเปิดให้บริการในเดือนมิถุนายน 2559 ที่ผ่านมานี้
โดยผู้บริหารท่านนี้มีธาตุเจ้าชะตาเป็นธาตุไฟ ที่ต้องการธาตุไม้ และธาตุไฟเสริม ธุรกิจรีเทลสไตล์ญี่ปุ่นที่ ประกอบด้วยร้านอาหารปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่น หรือแม้แต่โรงเรียนสอนทำอาหารสไตล์ญี่ปุ่นจึงถูกจริตต่อพื้นชะตา

เมื่อพิจารณาพลังธรรมชาติของประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย อยู่ในภูมิภาคทางทิศตะวันออกของโลก ได้รับกระแสพลังธาตุไม้ โดยมีธงชาติเป็นสัญลักษณ์พระอาทิตย์วงกลมสีแดงบนพื้นสีขาวเป็นกระแสพลังของ ธาตุไฟ อีกทั้งพลังธรรมชาติของร้านอาหารสไตล์ปิ้งย่างนั้น ก็เป็นสื่อของกระแสพลังธาตุไฟเช่นกัน โดยองค์ ประกอบทั้งหมดที่กล่าวมานี้ ต่างก็ช่วยส่งเสริมและเป็นธาตุสำคัญของตัวผู้บริหารได้เป็นอย่างดี นับว่าเป็นการเริ่มต้นอย่างมั่นคงและมั่นใจ ที่ส่งเสริมให้ธุรกิจมีชัยไปกว่าครึ่ง

จุดหนึ่งที่เป็นแรงผลักดันธุรกิจสู่ความสำเร็จได้ก็คือ การพาตัวเองเข้าไปอยู่ในจุดที่มีความเหมาะสมกับตัวตน ของเรา ในทางการตลาดก็คือ การจัดวางส่วนประสมของธุรกิจตามหลัก 4Ps คือ
Product – สินค้าดีตรงตามความต้องการของผู้บริโภค
Price - ราคาเหมาะสมกับคุณค่าที่ผู้บริโภครับรู้และยอมจ่าย
Place - สถานที่ขาย การจัดวางร้านดี
Promotion- มีการสื่อสารที่เหมาะสมและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

ศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยเองก็เป็นศาตร์ที่มีพื้นฐานแห่งการจัดวางส่วนประสมของกระแสพลังงาน ที่มีอยู่ตาม ธรรมชาติให้เหมาะสมกับตัวเจ้าของธุรกิจและกิจการ และยังสอดแทรกอยู่ในทุกขั้นตอนการบริหารธุรกิจ ไม่ต่างไปจากหลักทางการตลาด เนื่องด้วยพื้นฐานของทุกสรรพสิ่งที่เกิดขึ้นและดำรงอยู่ในระบบวงจรของ กระแสพลังธรรมชาติของโลก ศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยจึงเป็นอีกศาสตร์หนึ่งที่คนทำธุรกิจควรรู้และศึกษาไว้ เพื่อให้สามารถวางแผนกลยุทธ์และบริหารธุรกิจได้อย่างรอบด้านได้นั่นเอง