ฮวงจุ้ย...9 ดาว 9 ทิศ พลิกชีวิตจากวิกฤติให้เป็นโอกาส ประจำปีพ.ศ.2562


การจัดบ้าน อาคาร สำนักงาน ให้สอดรับกับศาสตร์หลักฮวงจุ้ย ที่เหล่าซินแสฮ่องกงต่างมักนิยมปรับตำแหน่งต่างๆประจำในแต่ละปี โดยใช้หลักคัมภีร์ดาวเหินม่วงขาว หรือที่เรียกว่า 紫白飛星 (จี๋แป๊ะปวยแช) ซึ่งเป็นศาสตร์วิชาจีนโบราณขั้นสูง ที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มดาวเหนือประจำปี กับ ทิศทางประจำตำแหน่ง ก่อเกิดเป็นปฏิกิริยาที่มงคลหรืออวมงคล เป็นไปตามอิทธิพลของดวงดาวแต่ละดวงในกลุ่มดาวเหนือทั้ง 9 ดวง ซึ่งการโคจรตามวงรอบวัฎจักรของระบบจักรวาล จะเป็นตัวกำหนดตำแหน่งทิศดี/ร้ายประจำปีและประจำเดือน ส่งผลกระทบต่อบุคคลที่ผูกพันกับตำแหน่งสำคัญๆ อย่างเช่น ตำแหน่งของประตู หน้าต่าง โต๊ะทำงาน หรือแม้แต่หัวเตียง ที่ประจำในทิศทางนั้นๆ โดยนับเริ่มต้นที่จุดกึ่งกลางกระจายกระแสพลังของดวงดาวประจำตำแหน่งทั้ง 8 ทิศๆละ 45 องศารวม 360 องศา ทำปฏิกิริยากระทบในแต่ละทิศทาง ส่งผลให้เกิดทิศทางเจริญรุ่งโรจน์ ทิศทางโชลาภ ตลอดจนทิศทางวิบัติ เคราะห์ร้าย โทษภัย ฯลฯ
 
ในปีพ.ศ.2562 นี้ หลังจากวันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.14 น. เลื่อยไปจนถึง วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.17 น. เป็นปีจรนักษัตรกุนดิน ธาตุไม้ 己亥(กี้ไห) ที่มีกระแสพลังแห่งทิศทางมงคลไหลหลั่งมา 2 ทิศทางด้วยกัน คือ ทิศเหนือ และทิศใต้ อีกทั้งกระแสพลังทิศทางอวมงคลจะมาทางทิศตะวันตก โดยมีดาวแปดขาว 八白(โป๊ยแป๊ะ) หมายเลข 8 เข้ากลางกระจายกระแสพลังดี/ร้ายประจำตำแหน่งภูมิเดิมทั้ง 8 ทิศ ส่งผลกระทบต่อชีวิตที่คุณผูกพันกับทิศทางนั้นๆ ตลอดทั้งปี 2562 นี้

ทิศกลางบ้าน (ทิศมงคล)

ปีนี้มีดาวแปดขาว 八白(โป๊ยแป๊ะ) แทนสัญลักษณ์ด้วยดาวเลข 8 ธาตุดิน ซึ่งเป็นดาวมงคล ดาวแห่งนักปราชญ์ ผู้รอบรู้ และโชคลาภ จรมาประจำอยู่กลางบ้าน ส่งผลดีต่อการทำมาค้าขายให้เงินทองไหลมาเทมา ธุรกิจที่กำลังก่อร่างสร้างตัว หรือกิจการที่ซบเซาเมื่อปีกลายให้กลับพลิกฟื้นคืนชีพสู่ความสำเร็จอีกครั้ง อุปสรรคปัญหาเก่าๆจะได้รับการคลี่คลาย ที่เจ็บป่วยเรื้อรังก็จะหาย ที่สุขภาพอ่อนแออยู่ก็จะแข็งแรงขึ้น ส่งอิทธิพลกระทบต่อหลายหลากอาชีพโดยเฉพาะธุรกิจการเมือง ผู้นำ งานบริหารส่วนกลาง ธุรกิจที่เกี่ยวกับดิน ค้าของเก่า ธุรกิจที่เกี่ยวกับงานศพ งานวิจารณ์ที่เกี่ยวกับสุขภาพโรคภัย ฯลฯ 

ตำแหน่งกลางบ้านควรเพิ่มแสงให้สว่างๆ อีกทั้งต้องรักษาความสะอาด ปล่อยพื้นที่โล่งๆ ไม่รกรุงรัง ไม่วางสิ่งของเกะกะ สร้างการไหลเวียนของกระแสชี่ที่ดีไม่ติดขัดเพื่อส่งเสริมเรื่องโชคลาภ หรือหากตำแหน่งทิศนี้เป็นประตู ไม่ว่าจะเป็นประตูบ้าน ประตูห้องทำงาน ประตูห้องนอน หน้าต่าง โต๊ะทำงาน หรือหัวเตียง ควรจัดวางปี่เซี๊ยะสีแดง เพื่อช่วยกระตุ้นกระแสพลังดาวมงคลให้มีพลังอำนาจเพิ่มพูนยิ่งๆขึ้น เป็นการเสริมส่งกระแสพลังธาตุสู่ความสมดุล อุปสรรคขวากหนามทั้งหลากหลายจะหายห่างจากไป ให้พบแต่ความราบรื่นอันเป็นมงคลเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และจัดตั้งวางองค์ไฉ่สิ่งเอี๊ยเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อประทานพรแห่งโชคลาภให้ได้ทรัพย์สินเงินทองไหลมาเทมาตลอดทั้งปี

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ (ทิศมงคล)

ปีนี้มีดาวเก้าม่วง 九紫(เก๋าจี้) ดาวมงคล แทนสัญลักษณ์ด้วยดาวเลข 9 ธาตุไฟ ซึ่งเป็นดาวแห่งชื่อเสียง ความยินดี ยศฐาบรรดาศักดิ์ จรมาประจำอยู่ทางทิศตะวันตกเฉีงเหนือ จะช่วยกระตุ้นฐานะทางการเงินให้ไหลลื่น หรือพลิกฟื้นธุรกิจให้ก่อเกิดเป็นอาชีพ หรือริเริ่มธุรกิจใหม่ๆให้เจริญก้าวหน้ามั่นคง ส่งผลให้บังเกิดนิมิตหมายแห่งความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ครอบครัว สมาชิกในบ้านจะได้ลาภที่ไม่คาดฝัน ทั้งยังมีสิ่งอันเป็นมงคลตลอดจนเรื่องที่น่าชื่นชมยินดีเสมอตลอดปีนี้ มีเกณฑ์ได้จัดงานเลี้ยงฉลองความสำเร็จทั้งในตำแหน่งหน้าที่การงานและทั้งการศึกษาของสมาชิกในครอบครัว หรือได้รับการส่งเสริมให้ได้มีหน้ามีตา มีชื่อเสียงในวงสังคม เป็นการปรับขยับภาพพจน์ให้ดีขึ้น จนประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงโด่งดัง อีกทั้งจะได้รับข่าวดี มีสมาชิกใหม่ๆในครอบครัว

หากตำแหน่งทิศนี้เป็นประตู ไม่ว่าจะเป็นประตูบ้าน ประตูห้องทำงาน ประตูห้องนอน หน้าต่าง โต๊ะทำงาน หรือหัวเตียง เพื่อเป็นการกระตุ้นและดึงกระแสพลังมงคลของดาวเก้าม่วง 九紫(เก๋าจี้) ควรจัดตั้งวางช้างโลหะมงคล เพื่อเสริมส่งให้กิจกรรมที่คาดหวังไว้จะประสบผลสำเร็จลุล่วงด้วยดี

ทิศตะวันตก (ทิศอวมงคล)

ปีนี้มีดาวหนึ่งขาว 一白(อิ๊กแป๊ะ) แทนสัญลักษณ์ด้วยดาวเลข 1 ธาตุน้ำ ซึ่งเป็นดาวมงคลแห่งการเปลี่ยนแปลง โยกย้าย ติดต่อ เจรจา ตลอดจนสุขภาพร่างกาย จรมาประจำอยู่ทางทิศตะวันตกของบ้าน เพื่อช่วยกระตุ้นธุรกิจที่ริเริ่ม หรือกิจการที่ซบเซาให้กลับพลิกฟื้นคืนชีพให้ประสบความสำเร็จอีกครั้งโดยเฉพาะธุรกิจนำเข้า-ส่งออก งานประมง เดินเรือ เป็นต้น จะมีเสน่ห์โดดเด่นในการติดต่อเจรจา ทำให้โชคลาภเงินทอง หลั่งไหล ได้โอกาสปรับเลื่อนตำแหน่งขั้น ทั้งยังเสริมส่งการเรียนให้พัฒนาก้าวหน้า สำหรับคนที่เจ็บป่วยอยู่ก็จะหาย ที่อ่อนแอก็จะแข็งแรงขึ้น ตลอดจนครอบครัวจะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขดี

หากตำแหน่งทิศนี้เป็นประตู ไม่ว่าจะเป็นประตูบ้าน ประตูห้องทำงาน ประตูห้องนอน หน้าต่าง โต๊ะทำงาน หรือหัวเตียง ควรจัดตั้งวางเจดีย์โลหะ 6 ชั้น เพื่อช่วยเสริมพลังดาวมงคลนี้ให้ก่อเกิดผลพวงที่ดียิ่งๆขึ้น ส่งผลให้กิจการงานประสบผลสำเร็จลุล่วงด้วยดี พร้อมทั้งจัดวางกิเลนสีดำเพื่อบั่นทอนพลังร้ายของทิศวิบาก 三煞(ซาสั่วะ) ให้บรรเทาเบาบางลง ลดทอนข้อพิพาทขัดแย้งที่ไม่ลงตัว ขจัดสิ่งเลวร้ายให้คลายลง และอีกประเด็นที่สำคัญคือ ไม่ควรกระทบ ขุด เจาะ พื้นดินที่ตำแหน่งทิศทางทิศเดี่ยวๆนี้ทิศเดียวเป็นอันขาด จึงจะรอดปลอดภัยจากเหตุร้ายต่างๆก่อนที่จะเกิดขึ้น 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (ทิศอวมงคล)

ปีนี้มีดาวสองดำ 二黑(หยี่เห็ก) แทนสัญลักษณ์ด้วยดาวเลข 2 ธาตุดิน ซึ่งเป็นดาวป่วยไข้ ดาวแห่งโรคภัย ดาวแห่ง ความเสื่อม ถดถอย จรมาประจำอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของบ้าน ส่งผลให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ หากป่วยอยู่ก็จะทรุดหนัก โดยเฉพาะหญิงสาวจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับช่องท้อง แม่ลูกไม่ปรองดองต่อกัน ความซึมเศร้าเข้าครอบงำ กิจการธุรกิจถดถอย โดยเฉพาะธุรกิจบ้านจัดสรร พัฒนาที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ หรือที่พัวพันกับคดีความอยู่ก็จะถูกตัดสินให้พ่ายแพ้ ดังนั้นจึงเป็นตำแหน่งทิศที่ควรหลีกเลี่ยง ไม่ควรจัดห้องอยู่ในตำแหน่งนี้ เพราะจะทำให้เกิดการเจ็บป่วย สูญเสีย หรือแม้แต่การกระทำภารกิจสำคัญต่างๆก็ควรละเว้น

หากตำแหน่งทิศนี้เป็นประตู ไม่ว่าจะเป็นประตูบ้าน ประตูห้องทำงาน ประตูห้องนอน หน้าต่าง โต๊ะทำงาน หรือหัวเตียง ควรแขวนกระดิ่งโลหะไว้เพื่อสลายพลังดาวร้ายให้คลายลง

ทิศใต้ (ทิศอวมงคล)

ปีนี้มีดาวสามฟ้า 三碧(ซาเผ็ก) แทนสัญลักษณ์ด้วยดาวเลข 3 ธาตุไม้ ซึ่งเป็นดาวแห่งการต่อสู้ แย่งชิง ทะเลาะวิวาท จรมาประจำอยู่ทางทิศใต้ของบ้าน ทำให้ใจร้อน วุ่นวาย จนเกิดปากเสียงต่อกัน โดยเฉพาะเพศชาย จะลุแก่อำนาจ ไม่มีเหตุและผล จึงเป็นเหตุให้ครอบครัวแตกหักไม่ปรองดอง อีกทั้งยังมีเกณฑ์จะถูกปองร้าย ถูกโจรจี้ปล้น ขโมยขึ้นบ้าน ทรัพย์สินสูญหาย คดีความวุ่นวาย เกิดเป็นโรคเครียด จนตัดสินใจผิดพลาดเพราะหาทางออกไม่ได้

หากตำแหน่งทิศนี้เป็นประตู ไม่ว่าจะเป็นประตูบ้าน ประตูห้องทำงาน ประตูห้องนอน หน้าต่าง โต๊ะทำงาน หรือหัวเตียง ควรติดหรือแขวนยันต์ 8 เหลี่ยม 8 ทิศสีแดง เพื่อลดกำลังคลายพลังดาวร้าย อีกทั้งจะนำความสงบสุขและความสามัคคีกลับคืนมา ตลอดจนชักนำพาโชคลาภทรัพย์สินเงินทองอีกด้วย

ทิศเหนือ (ทิศมงคล)

ปีนี้มีดาวสี่เขียว 四綠(ซี๊เล็ก) แทนสัญลักษณ์ด้วยดาวเลข 4 ธาตุไม้  ซึ่งเป็นดาวแห่งวิชาการความรู้ ดาวแห่งความสำเร็จ โชคดี มีโชคลาภทางความรู้ มีข่าวดี มีชื่อเสียง บุญวาสนา จรมาเยือนประจำทางทิศเหนือของบ้าน ส่งผลดีต่อนักปราชญ์ นักวิชาการ นักเรียน นักศึกษา ให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ การเรียนดี การศึกษากว้างไกล เกิดความกระตือรือร้น พัฒนาจนได้ปรับเลื่อนตำแหน่ง ทำให้มีเหตุมีผล มีชีวิตชีวา สร้างเสริมเสน่ห์ เมตตาให้คนรอบข้างนิยมชมชอบ หรือที่โสดอยู่ก็จะพบคู่ผู้รู้ใจ หากรับราชการจะโดดเด่นกว่าผู้อื่น มั่งคั่งร่ำรวย เงินทองเพิ่มพูน โชคดี มีความสุข

หากตำแหน่งทิศนี้เป็นประตู ไม่ว่าจะเป็นประตูบ้าน ประตูห้องทำงาน ประตูห้องนอน หน้าต่าง โต๊ะทำงาน หรือหัวเตียง ควรจัดวางพู่กันจีนเพื่อช่วยเสริมพลังดาวมงคลให้ก่อเกิดผลพวงที่ดี ส่งผลให้อุปสรรคน้อยใหญ่ปัญหาคลี่คลาย จากร้าย กลายเป็นดี ทุกสิ่งอย่างจะสำเร็จลุล่วงด้วยดี

ทิศตะวันตกเฉียงใต้ (ทิศอวมงคล)

ปีนี้มีดาวห้าเหลือง 五黃(โหงวอึ๊ง) แทนสัญลักษณ์ด้วยดาวเลข 5 ธาตุดิน ซึ่งเป็นดาวแห่งวิบาก ความวุ่นวาย สูญเสีย มีภัย เป็นชนวนแห่งความวิบัติ แตกแยก โรคร้ายภัยเวร จรมาประจำอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของบ้าน ทำให้เสียทรัพย์ เกิดอุปสรรคปัญหา หนทางตีบตัน มีแต่ความหงุดหงิดวุ่นวาย สร้างความกดดันต่อระบบประสาททำให้เกิดความเครียด เจ็บป่วยง่ายจนอาการหนัก บางรายอาจถึงแก่ชีวิต

หากตำแหน่งทิศนี้เป็นประตู ไม่ว่าจะเป็นประตูบ้าน ประตูห้องทำงาน ประตูห้องนอน หน้าต่าง โต๊ะทำงาน หรือหัวเตียง  ควรแขวนกระดิ่งโลหะไว้เพื่อสลายพลังดาวร้ายให้คลายลง 

ทิศตะวันออก (ทิศมงคล)

ปีนี้มีดาวหกขาว 六白(หลักแป๊ะ) แทนสัญลักษณ์ด้วยดาวเลข 6 ธาตุทอง ซึ่งเป็นดาวแห่งตำแหน่งยศศักดิ์ การเดินทาง จรมาประจำอยู่ทางทิศตะวันออกของบ้าน ส่งผลดีต่อผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะเพศชายที่รับราชการ หรือผู้บริหารองค์กร บริษัทต่างๆ ทำให้มีอำนาจ บารมี มีชื่อเสียง สามารถเป็นผู้นำในการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทขัดแย้งต่างๆ นำมาซึ่งการปรับเลื่อนตำแหน่งขั้นให้สูงขึ้น นำพาซึ่งความสำเร็จ ความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรือง พรั่งพร้อมซึ่งทรัพย์สมบัติสินทรัพย์มั่งคั่งร่ำรวย

หากตำแหน่งทิศนี้เป็นประตู ไม่ว่าจะเป็นประตูบ้าน ประตูห้องทำงาน ประตูห้องนอน หน้าต่าง โต๊ะทำงาน หรือหัวเตียง ควรตั้งช้างเผือกสีขาวช่วยเสริมส่งพลังดาวมงคล พร้อมจัดวางแจกันทรงสูงตกแต่งด้วยก้านไผ่กระตุ้นกระแสพลังแห่งทิศทางให้ก่อเกิดผลพวงที่ดีให้มีอำนาจ วาสนา บารมี มีโชคลาภ สามารถปรับเลื่อนขั้นตำแหน่ง เพิ่มเงินเดือน เกิดความมั่งคั่ง ร่ำรวย อีกทั้งได้รับข่าวดี มีผู้มีบุญญาธิการมาเยื่อน

ทิศตะวันออกเฉียงใต้ (ทิศอวมงคล)

ปีนี้มีดาวเจ็ดแสด 七赤(ชิ๊กเฉียะ) แทนสัญลักษณ์ด้วยดาวเลข 7 ธาตุทอง ซึ่งเป็นดาวแห่งการแตกหัก ขัดแย้ง ต่อสู้ แย่งชิง จรมาประจำอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของบ้าน ส่งผลให้เกิดการชิงดีชิงเด่น ต่อสู้แย่งชิง เกิดปากเสียงจนถึงขั้นลงไม้ลงมือต่อกัน ทำให้เสื่อมลาภ เสื่อมอำนาจ เสื่อมยศ และยังมีเกณฑ์เสียทรัพย์ ภัยจากโจรปล้นขโมย แม้แต่ภัยอุบัติเหตุ ภัยมืดคุกคามอีกด้วย

หากตำแหน่งทิศนี้เป็นประตู ไม่ว่าจะเป็นประตูบ้าน ประตูห้องทำงาน ประตูห้องนอน หน้าต่าง โต๊ะทำงาน หรือหัวเตียง ควรจัดวางปลาหลีฮื้อสีฟ้าหรือสีน้ำเงินก็ได้ ช่วยบั่นทอนพลังดาวร้าย เพื่อบรรเทาข้อพิพาทขัดแย้งที่ไม่ลงตัว ขจัดสิ่งเลวร้ายให้คลายลง

การจัดวางอุปกรณ์ประจำทิศทางต่างๆในปีพ.ศ.2562 นี้ ย่อมสามารถบั่นทอนกระแสวิบาก หลบหลีกพลังอัปมงคลที่จรมาประจำในแต่ละทิศให้บรรเทาเบาบางลง อีกทั้งยังช่วยเสริมส่งกระตุ้นกระแสพลังมงคลเพื่อลดทอนพลังดาวร้าย โดยเป็นไปตามหลัก 4 คำอักษรจีนที่ว่า 趨吉避凶 (ชูเกียกปี่เฮียง)