เมื่อล่วงรู้ฟ้า…..จะตกลงเจรจาความใดย่อมได้ผลสำเร็จในทิศทางที่พอใจ奇門遁甲(ขี่หมึ่งตุงกะ) อีกหนึ่งในวิชาโหราศาสตร์จีน ที่ว่าด้วยเรื่องของการเสี่ยงทายทำนายทายทักเหตุปรากฏการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเจ็บป่วย โชคลาภ ความรัก คนหาย ของหาย สอบแข่งขัน ค้าขาย เปิดร้าน ร่วมหุ้น หรือแม่แต่การตกลงเจรจา เป็นต้น ตลอดจนการกำหนดฤกษ์ยามสัมพันธ์กับทิศทางตารางฟ้า เพื่อเปิดความลับเผยลิขิตสวรรค์ เป็นการกำหนดเข็มทิศชีวิตเสริมส่งต่อโชคชะตา นำพาซึ่งผลแห่งความสำเร็จต่อกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งที่สำคัญ
 
จากกรณีศึกษา  การติดต่อเจรจาระหว่างคู่ค้านักธุรกิจชาวไทยกับนักธุรกิจข้ามชาติ ที่โรงแรม All Seasons Place ณ วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2558 เวลา 14:00 น. โดยการนำปี เดือน วัน และเวลา ที่นัดหมายตั้งเป็นตารางฟ้า ได้ภพตะวันตกเฉียงเหนือ 乾卦(เคี่ยงข่วย) ธาตุทอง มี 吉門(เกี๊ยกมึ๊ง คือ 開門(ไคมึ๊ง) ธาตุทอง หมายถึง ราบรื่น มีผู้อุปถัมภ์ มีโชคลาภ มีเรื่องดี เหมาะกับการทำงานทุกอย่าง ร่วมกับ 吉星(เกี๊ยกแช) คือ 天任(เทียงยิ้ม) ธาตุดิน หมายถึง การพบผู้ใหญ่ ค้าขาย เดินทาง และ 九地(เกาตี่) ธาตุดิน หมายถึง การวาง แผนลับ หาลาภลอย กับ 乙奇(ซำคี๊) ที่เป็นราศีบนของดิถีวันอยู่ในภพเดียวกัน จึงนับว่าเป็น ทิศทางที่มงคล
ดังนั้นจึงได้แนะนำให้นักธุรกิจชาวไทยไปรอทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของโรงแรม All Seasons Place ก่อนการนัดพบเจรจาประมาณ 1 ชั่วยาม (2 ชั่วโมง) จวบจนเมื่อถึงเวลานัดหมายให้เดินทางมาสถานที่ๆนัดหมายทันที เพื่อให้ได้กฏเกณฑ์อันเป็นมงคลตามผังตารางฟ้า ตามลิขิตเข็มทิศชีวิตเสริมส่งชะตาเป็นผลให้นักธุรกิจชาวไทยท่านนี้สำเร็จต่อการเจรจาการค้าในครั้งนี้