เสริมมงคลคนเกิดปีจอ ประจำปี 2562


ลักษณะอุปนิสัยสำหรับคุณบุคคลที่เกิดปีจอ

บุคคลที่เกิดปีจอ บุคลิกมักเป็นมิตรที่ดี มีความซื่อสัตย์ยุติธรรม สดใสร่าเริง ตรงไปตรงมา มีสติปัญญาเป็นเลิศ ฉลาดหลักแหลม ช่างสังเกต มองคนเก่ง อ่านคนเป็น สนใจใฝ่รู้เกินเหตุ รอบคอบ ไม่ประมาท เปิดเผย ไม่มีลับลมคมใน  โกรธง่าย หายเร็ว บางครั้งก็เอะอะโวยวาย รู้ชนะ รู้อภัย ปากกับใจตรงกัน ไม่ชอบโอ้อวด ไม่ปลื้มความหรูหราเลอเลิศ ให้เกียรติผู้อื่น ขี้สงสัย ขี้บ่น ขี้ระแวง บางครั้งก็เชื่อคนง่ายเกินไป มักเดือดร้อนแทนเพื่อน เพื่อนพ้องน้องพี่ต้องมาก่อน มีอารมณ์ขัน รักเดียวใจเดียว รักง่ายแต่ไม่หลายใจ ชอบการเคลียเคล้าพะเน้าพะนอ เขม่นกับผู้อื่นง่าย ขาดความละเอียด รอบคอบ ขาดการเฉลียว จนอาจจะทำผิดพลาดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ คิดมากไปหน่อย กังวลใจจนเกินเหตุ อารมณ์เสียง่าย จิตใจเปลี่ยนแปลงแปรปรวน กลับไปกลับมาง่าย ช่างพูดช่างเจรจา อ่อนน้อมถ่อมตัว เคารพผู้อื่น แต่เป็นคนเปิดเผยจนไม่ สามารถเก็บความลับได้ รักถิ่นฐาน ไม่ชอบผจญภัย
 
ผลกระทบโดยรวมสำหรับคุณบุคคลที่เกิดปีจอ ประจำปีพ.ศ.2562

ในปีนี้ ชะตาของคุณบุคคลที่เกิดปีจอเปรียบเสมือนฟ้ายังมีตา แม้จะถูกพลังดาวร้ายดาวอัปมงคลจรเข้ามา ในดวงชะตาถึง 4 ดวงด้วยกัน คือ ดาวร้าย 晦氣(ห้วยขี่) ดาวร้าย 天空(เทียนคง) ดาวร้าย 孤辰(โกวซิ้ง) และดาวร้าย 劫煞(เกี๊ยบสั่วะ) ที่ได้หมุนเวียนแปรเปลี่ยนมารวมตัวกันเพ่งเล็งโดยตรงต่อชะตาชีวิตของบุคคลที่เกิดปีจอทุกๆคน ยังผลให้เกิดอุปสรรคปัญหา ผิดพลาดวุ่นวายอย่างยากที่จะหลีกเลี่ยงได้ จึงรู้สึกโดดเดี่ยว แปลกแยก เหมือนไม่มีใครเข้าใจ ทั้งยังเบื่อหน่ายอยากเก็บตัวห่างจากสังคมที่วุ่นวาย หรือเป็นเพราะลูกน้องและบริวาร หรือเป็นเพราะธุรกิจการงานที่ต้อง ทุ่มเท เพื่อผลประโยชน์จึงจะได้มา หนำซ้ำจะเกิดผลร้ายให้ทรัพย์สินเงินทองเสียหาย ไม่มีเหลือเก็บไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน ซ้ำร้ายยังมีเกณฑ์จะถูกปล้นแย่งชิงทรัพย์ให้ต้องสูญเสียต้องระมัดระวังอีกเช่นกัน แต่เนื่องด้วยอิทธิพลของดาวเทพมงคล太陽(ไท้เอี้ยง) และดาวเทพมงคล 天喜(เทียงฮี้) ที่ช่วยผ่อนคลายพลังดาวร้ายให้ลดแรงอิทธิฤทธิ์ลง ส่งผลให้ชะตาชีวิต พลิกผัน กิจการงานค้าขายได้ผลประโยชน์กำไรงอกเงยงาม ทำให้ชีวิตรุ่งโรจน์เจริญก้าวหน้า มีตำแหน่งหน้าที่การงาน ที่ดีขึ้นสูงขึ้น พร้อมรับข่าวดีมีเรื่องมงคลเกิดขึ้นภายในบ้าน ช่วยเสริมสร้างพลังกำลังใจให้มีแรงสู้ตลอดทั้งปี 2562 นี้

ฉะนั้นแล้ว เพื่อนอบน้อมยอมรับพลังดาวเทพมงคล ดาว太陽(ไท้เอี้ยง) ที่ได้เสด็จลงมาสถิตประทับเฉพาะ
เจาะจงคุณบุคคลที่เกิดปีจอเท่านั้น จึงควรน้อมต้อนรับการเวียนมาของดาว太陽(ไท้เอี้ยง) ด้วยการสักการะองค์เทพ太陽(ไท้เอี้ยง) หลังวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป โดยการเซ่นสรวงกราบไหว้ที่ศาลสถิต เพื่อขอบารมีจากพระองค์ ท่านได้รับรู้และเมตตา ช่วยคุ้มครองบันดาลสุขให้กระแสพลังดาวร้ายผ่อนคลายลง จากหนักให้เป็นเบา และปกป้องให้ แคล้วคลาดไป พบแต่ความร่มเย็นราบรื่นตลอดทั้งปี 2562 นี้
 
โดยกล่าวคำอธิษฐานดังต่อไปนี้

ข้าพเจ้าขอน้อมกราบสักการะบูชาต่อ “องค์เทพ 太陽 (ไท้เอี้ยง)” ที่ได้จรมาสถิตในดวงชะตาของข้าพเจ้า (ชื่อ และนามสกุล) ในปีนี้ ด้วยความเคารพและศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง ข้าพเจ้าขอนอบน้อมถวายผลบุญกุศลอันใดที่ข้าพเจ้า ได้สร้างสมไว้แต่ชาติปางก่อนก็ดี ชาตินี้ก็ดี ถวายแด่ “องค์เทพ 太陽 (ไท้เอี้ยง)” ขอพระองค์ทรงประทานพร ให้ข้าพเจ้าหมดทุกข์หมดโศก หมดโรคพ้นภัยเวร คลาดแคล้วจากภยันตราย อุปสรรค ปัญหาน้อยใหญ่คลี่คลาย จากร้ายกลายเป็นดี มั่งมีศรีสุข พบแต่ความสุขความเจริญ ก้าวหน้ารุ่งเรือง ร่ำรวยมั่งคั่ง อายุยืนยาว สุขภาพพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ คู่แข่งศัตรูร้ายพ่ายแพ้ พบแต่ความสิริมงคลทั้งข้าพเจ้าและครอบครัวทุกประการ ตลอดทั้งปี 2562 นี้ ด้วยเทอญ

ข้าพเจ้าจะประพฤติแต่กรรมดี สาธุ สาธุ สาธุ  
 
สิ่งมงคลเสริมดวงชะตาของคุณบุคคลที่เกิดปีจอ ประจำปี พ.ศ.2562

ในปีนี้ ดวงชะตาของคุณบุคคลที่เกิดปีจอ ที่ได้รับพลังความสุกสว่างแห่งดาวเทพมงคล太陽(ไท้เอี้ยง) ส่องรัศมีเจิดจรัสมาเสริมส่งดวงชะตา อีกทั้งยังช่วยสลายพลังร้ายของดาวอัปมงคลดวงอื่น ที่หม่นหมองให้ผ่อนคลาย สลายไป และเพื่อที่จะเป็นการกระตุ้นผลักดันพลังที่ดีนี้ให้เกิดแก่คุณได้อย่างเต็มที่ จึงควรจัดหาโคมไฟสีแดง หรือดอก ทานตะวันมาเพื่อพกพาติดตัวตลอดเวลา เพื่อเป็นการแสดงออกพร้อมน้อมระลึกถึงพลังบารมีขององค์เทพท่าน ช่วยคุ้มครองปกปักรักษาให้คุณบุคคลที่เกิดปีมะแมได้คลาดแคล้วผ่านพ้นความอัปมงคลใดๆทั้งปวง อีกทั้งยังเสริมความ สิริมงคลให้บังเกิดขึ้นต่อดวงชะตา ให้ได้พบแต่ความสำเร็จ ความก้าวหน้า สมปรารถนาที่ตั้งใจไว้ ด้วยน้ำพระเมตตาบารมี อันสุดแสนประมาณแห่งองค์เทพมงคล太陽(ไท้เอี้ยง) แผ่รัศมีปกป้องคุณตลอดทั้งปี 2562 นี้