เสริมพลังชีวิตด้วยศาสตร์ฮวงจุ้ย


ศาสตร์วิชาสี่เสาแห่งโชคชะตา Chinese Four Pillars หรือ 八字四柱(โป๊ยหยี่ซี๊เถียว) นอกจากจะเป็นเครื่องมือในการถอดรหัสชีวิตช่วยค้นหาอัตลักษณ์แห่งโชคชะตา Destiny DNA เฉพาะบุคคลแล้ว ยังทำให้เราได้ล่วงรู้ลิขิตแห่งฟ้าเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบ Life Style คนเรา ทั้งยังนำมาใช้ประกอบร่วมกับศาสตร์วิชา風水(ฮวงจุ้ย) โดยกำหนดตำแหน่งสื่อเหนียวนำกระแสพลังเบญจธาตุทั้ง 5 ในรูปแบบการจัดวางตามระบบไตรภาคี 三會 (ซาหวย) ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเสริมส่งกระแสพลังชีวิตให้กลับมาสมดุลได้ดังเดิม
 
ระบบไตรภาคี 三會 (ซาหวย)
ธาตุไม้               ประกอบด้วยนักษัตร                  ขาล/寅(เอี้ยง) เถาะ/卯(เบ้า) มะโรง/辰(ซิ้ง)
ธาตุไฟ               ประกอบด้วยนักษัตร                  มะเส็ง/巳(จี๋) มะเมีย/午(โง้ว) มะแม/未(บี่)
ธาตุทอง             ประกอบด้วยนักษัตร                  วอก/申(ซิม) ระกา/酉(อิ้ว) จอ/戌(สุก)
ธาตุน้ำ               ประกอบด้วยนักษัตร                  กุน/亥(ไห) ชวด/子(จื้อ) ฉลู/丑(ทิ้ว)                              

จากกรณีศึกษา ผู้บริหารสายการบินข้ามชาติแห่งหนึ่ง วัย 56 ปี มีดิถีวัน 戊(โบ่ว) ธาตุดิน เป็นธาตุประจำเจ้าชะตา ซึ่งมีลักษณะบุคคลิคเฉพาะเสมือนหินหรือดินแข็ง เป็นคนหนักแน่น มีสัจจะ ยึดมั่น ไม่เปลี่ยนแปลง ดื้อรั้น ภายนอกดูอ่อนโยน แต่ภายในแข็งแกร่ง เน้นเรื่องชื่อเสียง ชอบช่วยเหลือผู้อื่น จนตัวเองเดือดร้อน
 
โดยมีโครงสร้างสี่เสาแห่งโชคชะตา Chinese Four Pillars หรือ 八字四柱(โป๊ยหยี่ซี๊เถียว) ดังนี้

เสาปี 癸卯 (กุ้ยเบ้า) กิ่งฟ้าเป็นธาตุน้ำ ก้านดินเป็นนักษัตรเถาะ/ธาตุไม้
เสาเดือน 丙辰 (เปี้ยซิ้ง) กิ่งฟ้าเป็นธาตุไฟ ก้านดินเป็นนักษัตรมะโรง/ธาตุดิน
เสาวัน 戊子 (โบ่วจื้อ) ดิถีวันเป็นธาตุดิน ก้านดินเป็นนักษัตรชวด/ธาตุน้ำ
เสาเวลา 丙辰 (เปี้ยซิ้ง) กิ่งฟ้าเป็นธาตุไฟ ก้านดินเป็นนักษัตรมะโรง/ธาตุดิน
เสาลัคนา 辛酉 (ซิงอิ้ว) ราศีบนเป็นธาตุทอง ก้านดินเป็นนักษัตรระกา/ธาตุทอง
 
สืบเนื่องจากกระแสพลังดิถีวัน 戊(โบ่ว) ธาตุดิน ที่ได้รับการสนับสนุนจากกิ่งฟ้า 丙(เปี้ย) ธาตุไฟ กับ ก้านดิน 辰(ซิ้ง) นักษัตรมะโรง/ธาตุดิน ทั้งเสาเดือนและเสาเวลา เป็นผลให้โครงสร้างของเจ้าชะตาที่ทุนเดิมเป็นธาตุดินแข็งอยู่แล้วกลับทวีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นจนเกินความพอดี แต่ถึงอย่างไรก็ยังมีฐานก้านดินของดิถีวัน 子(จื้อ) นักษัตรชวด/ธาตุน้ำ ช่วยทอนกระแสพลังดิถีวัน 戊(โบ่ว) ให้ปรับสู่สภาวะความสมดุลขึ้น โดยมีกิ่งฟ้า 癸(กุ่ย) ธาตุน้ำ และ ก้านดิน 卯(เบ้า) นักษัตรเถาะ/ธาตุไม้ ที่เสาปี ร่วมด้วยช่วยกันรักษาความพอดีนี้อีกแรง
 
จากโครงสร้างเบื้องต้นสามารถวิเคราะห์ถึงอัตลักษณ์แห่งโชคชะตา Destiny DNA ของเจ้าชะตาได้ดังนี้

ดิถีวัน/Day หรือ 日元(หยิกง้วง)          คือ        戊(โบ่ว) ธาตุดิน
ธาตุสำคัญ/Need หรือ 用神(เอ่งซิ้ง)    คือ        子(จื้อ) นักษัตรชวด/ธาตุน้ำ
อายุ/Age หรือ 連(อุ่ง)                        คือ        56 ปี
 
แต่ในปี 2561 นี้ ตรงกับปีจรนักษัตรจอ 戊戌(โบ่วสุก) ที่มีกิ่งฟ้าและก้านดินเป็นธาตุดินทั้งบนและล่าง ควบคุมธาตุน้ำซึ่งเป็นธาตุสำคัญที่เสาวันก้านดินนักษัตรชวด/子(จื้อ) และกิ่งฟ้าเสาปี 癸(กุ่ย)โดยตรง ส่งผลกระทบต่ออวัยวะที่เป็นระบบธาตุน้ำในร่างกาย ซึ่งหมายถึงระบบไตให้อ่อนแอเกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้น ถึงแม้ว่าปีจร นักษัตรจอ/戌(สุก) จะมีความสัมพันธ์กับปีเกิดนักษัตรเถาะ/卯(เบ้า) ก็ตาม หนำซ้ำในช่วงตั้งแต่อายุ 53 ถึง 62 ปี เสาวัยจร 庚戌(โบ่วสุก) มีกิ่งฟ้าธาตุทองและก้านดินนักษัตรจอ/ธาตุดิน ปะทะทั้งกิ่งฟ้า 丙(เปี้ย) ธาตุไฟและก้านดิน 辰(ซิ้ง) นักษัตรมะโรง ธาตุดินทั้งเสาเดือนและเสาเวลา ตามกฏเกณฑ์ที่ว่า 天剋地冲(ทีขักตี่ชง) หรือที่เรียกว่า 反吟(หวงงิ้ม) ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นคราวเคราะห์ที่เจ้าชะตาจะต้องประสบในช่วงเวลานี้
 
เมื่อผลลัพท์ปรากฏตามหลักสันนิษฐานข้างต้น จึงได้แนะวิธีการปรับเสริมกระแสพลังชีวิตให้เกิดความสมดุลชึ้น ด้วยการกำหนดองศาเพื่อคำนวนหาตำแหน่งในการจัดวางนักษัตรรูปหล่อโลหะ ให้เป็นสื่อเหนียวนำกระแสพลังเบญจธาตุในรูปแบบระบบไตรภาคี 三會(ซาหวย) กระแสพลังแห่งธาตุทอง เพื่อเป็นตัวเชื่อมธาตุพิฆาตระหว่างปีจร 戊戌(โบ่วสุก) นักษัตรจอธาตุดิน กับ ฐานก้านดินของเสาวัน 子(จื้อ) นักษัตรชวดและกิ่งฟ้าของเสาปี 癸(กุ่ย)/ธาตุน้ำ ที่เป็นธาตุสำคัญ ดังนี้

นักษัตรวอก/申(ซิม )     ที่ตำแหน่ง        240      องศา
นักษัตรระกา/酉(อิ้ว)     ที่ตำแหน่ง        270      องศา
นักษัตรจอ/戌(สุก)        ที่ตำแหน่ง        300      องศา
 
ไตรภาคี 三會(ซาหวย) ธาตุทอง ที่ประกอบด้วยนักษัตรวอก/申(ซิม) นักษัตรระกา/酉(อิ้ว) นักษัตรจอ/戌(สุก) จะช่วยสานความสัมพันธ์เพื่อลดกระแสพลังแรงปะทะระหว่างนักษัตรปีจร  วัยจร กับ โครงสร้างดวงของเจ้าชะตาให้ทุเลาเบาบางลง เสมือนเป็นการแก้เคราะห์สะเดาะกรรมผ่อนจากหนักให้เป็นเบาหรือบรรเทาให้จางหายไปจนกระแสพลังชีวิตกลับคืนสู่สภาวะสมดุลได้ดังเดิม