3 เหลี่ยมธาตุไฟบรรลัยกัลป์


ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่ดิน บ้าน อาคาร ฯลฯ รูปทรงสามารถจำแนกแบ่งสื่อความหมายตามลักษณะ 5 ธาตุ ได้ดังนี้
ลักษณะเหลี่ยม เป็น ธาตุดิน สื่อถึง ความร่ำรวย มั่นคง ค้าขายดี
ลักษณะโค้งกลม เป็น ธาตุทอง สื่อถึง การเงิน อำนาจ เทคนิค ลักษณะลูกคลื่น เป็น ธาตุน้ำ สื่อถึง ความคิดไว หัวดี คล่อง เจ้าชู้
ลักษณะผืนยาว เป็น ธาตุไม้ สื่อถึง ตำแหน่ง หน้าที่ เจริญก้าวหน้า
ลักษณะแหลม เป็น ธาตุไฟ สื่อถึง ความวุ่นวาย ไม่มั่นคง ขึ้นลงไว
 
จากกรณีศึกษา: ธุรกิจร้านค้าแห่งหนึ่งปลูกสร้างอาคารอยู่บนพื้นที่สี่เหลี่ยม ธาตุดินซึ่งสือถึงความมั่งคั่ง ร่ำรวย ต่อมากิจการเจริญรุ่งเรือง จึงตัดสินใจขยับขยายต่อเติมพื้นที่เพิ่มเติมออกไปทางด้านหลังจนเต็มพื้นที่ โดยปราศจากการพิเคราะห์พิจารณาถึงรูปลักษณ์ที่เป็นทรงแหลมอย่างสามเหลี่ยมชายธง ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นธาตุไฟบรรลัยกัลป์ สื่อถึงความวุ่นวาย ขึ้นลงไว ไม่มั่นคง ส่งผลให้ธุรกิจการค้าขายเกิดสะดุด ติดขัด ไม่ราบรื่น มากอุปสรรคปัญหา จากเดิมที่เคยค้าขายได้ดีจนมั่งคั่งร่ำรวย แต่ท้ายสุดกลับตกต่ำขาดทุนย่อยยับ ธุรกิจล้มเหลวจนสิ้นเนื้อประดาตัว
 
เป็นเพราะรูปทรงในระบบเบญจธาตุทั้ง 5 ยังสามารถสะท้อนถึงความรุ่งเรืองและความเสื่อมถอย เฉกเช่นรูปลักษณ์ที่แปรเปลี่ยนเป็นธาตุไฟบรรลัยกัลป์ ยังสามารถเผาผลาญทุกสิ่งอย่างแห่งความรุ่สำเร็จให้สูญสิ้นมลายเป็นจุลลงได้