8 ทิศ VS อวัยวะ


ศาสตร์วิชา 風水(ฮวงจุ้ย) ได้นำทิศทางใหญ่ๆทั้ง 8 ทิศ 八卦(โป๊ยข่วย) แทนอวัยวะต่างๆ ในร่างกายของคนเรา หากทิศทางนั้นๆถูกกระแสพลังวิบากกระทบ รวมทั้งระบบเบญจธาตุทั้ง 5 เกิดการพิฆาตขัดแย้งกัน กระแสพลังวิบากก็ย่อมส่งผลกระทบต่ออวัยวะร่างกายของผู้ที่อาศัยอยู่ในชัยภูมิแห่งนั้นไปด้วยเช่นกัน
 
โดยสามารถแบ่งแยกทิศใหญ่ๆทั้ง 8 ทิศ สัมพันธ์กับอวัยวะต่างในร่างกายของเราได้ดังนี้
 
ทิศใต้                          แทน                หัวสมอง ใบหน้า หัวใจ
ทิศตะวันออก/ใต้           แทน                บ่า ไหล่ และแขนด้านซ้าย
ทิศตะวันตก/ใต้             แทน                บ่า ไหล่ และแขนด้านขวา
ทิศตะวันออก                แทน                ทรวงอก ซี่โครง อวัยวะภายในด้านซ้าย
ทิศตะวันตก                  แทน                ทรวงอก ซี่โครง อวัยวะภายในด้านขวา
ทิศเหนือ                      แทน                 ท้องน้อย อวัยวะสืบพันธุ์
ทิศตะวันออก/เหนือ       แทน                 ขาด้านซ้าย
ทิศตะวันตก/เหนือ         แทน                 ขาด้านขวา
 
ชัยภูมิแต่ละจุดที่มีวิบาก 煞(สั่วะ) ทำร้าย ไม่ว่าจะเป็นถนน มุมตึก ช่องลม เสาไฟฟ้า ป้ายโฆษณา ฯลฯ ที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือทางเดิน ประตู มุมตู้ มุมเสา มุมกำแพง ฯลฯ ที่เกิดจากปัจจัยภายใน หากถูกวิบาก 煞(สั่วะ) กระทบตรงกับทิศทางใดทิศทางหนึ่งก็จะส่งผลกระทบถึงร่างกายในอวัยวะส่วนนั้นไปด้วยเช่นกัน