ฮวงจุ้ย 64 ทิศ


ศาสตร์วิชา 風水(ฮวงจุ้ย) เป็นศาสตร์แห่งการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างกระแสพลังปราณ 氣 (ขี่) กับสภาพแวดล้อมของชัยภูมิ 巒頭 (หล่วงเท๊า) โดยใช้เข็มทิศจีน 罗庚 (หล่อแก) ที่เสมือนเป็นศูนย์รวมแห่งสรรพศาสตร์วิชาความรู้ต่างๆทางศาสตร์ฮวงจุ้ยไว้ มาเป็นเครื่องมือหลักในการตรวจหาความสัมพันธ์ดังกล่าว
 
เฉกเช่นการใช้ 三盤 (ซาปั๊ว) 3 ชั้นจานเข็มทิศที่สถิตในเข็มทิศจีน 罗庚 (หล่อแก) มาช่วยในการคำนวนกำหนดตำแหน่งทิศทางต่างๆแล้ว ยังสามารถใช้ 卦盤 (ข๊วยปั๊ว) อีกชั้นจานวงนอกในเข็มทิศจีน 罗庚 (หล่อแก) มาช่วยกำหนดตำแหน่งทิศทางต่างๆตามหลักศาสตร์คัมภีร์ 64 ทิศ 六十四卦(หลักจับซี๊ข่วย) ที่แพร่หลายในปัจจุบัน โดยใช้หลักกฏเกณฑ์ทางวิชาการให้สอดรับกับชัยภูมิได้เหมือนกัน  
 
จากกรณีศึกษา ชัยภูมิแห่งหนึ่ง อิงทิศ 子山午向 (จือซัวโงวเหี่ยง) ด้านหน้ามีน้ำพุอยู่ที่ตำแหน่ง 乾為天(เคี้ยงอุ่ยเทียง) ซึ่งมี 卦運 (ข๊วยอุ่ง) คือ เลข 1 ดาว 貪狼 (ทัมลั้ง)
ส่วน 卦氣數 (ข๊วยคี้เสี่ยว) คือ เลข 9 右弼 (อิ๋วเพี๊ยก) ดาวทั้ง 2 ดวง ทั้ง 卦運 (ข๊วยอุ่ง) และ 卦氣數 (ข๊วยคี้เสี่ยว) ไม่ถูกหลัก 零正之用 (หลั่งเจี่ยจือเอ่ง) ที่ไม่สามารถเก็บเกี่ยว กระแสพลังโชคลาภ หรือที่เรียว่า 收白氣 (ซิวแป่ะขี่) ได้ เพราะดาวทั้ง 2 ดวง ไม่สัมพันธ์กับชัยภูมิที่มีน้ำอยู่ด้านหน้า

ดังนั้นสถานที่ชัยภูมิแห่งนี้ จึงไม่สามารถส่งเสริมให้ผู้ที่อยู่อาศัยร่ำรวย เจริญรุ่งเรืองได้