ชัยภูมิผิด...ธุรกิจวิกฤตได้


โดยหลักพื้นฐานในศาสตร์วิชา 風水(ฮวงจุ้ย) ถือตำแหน่งชัยภูมิโดยรอบจะต้องสอดรับกับความสมดุลของกระแสพลัง 陽(เอี้ยง) และ 陰(อิม) เป็นหลักสำคัญ ดั่งเช่น ชัยภูมิด้านหน้าจะต้องมีลักษณะเป็นที่ราบ โล่ง โปร่ง รองรับกระแส 陽(เอี้ยง) ส่วนด้านหลังก็จะต้องมีลักษณะเป็นที่ทึบ สงบนิ่ง และมั่นคง รองรับกระแส 陰(อิม) ดังนั้นด้านหน้าจึงไม่ควรมีสิ่งปลูกสร้างหรือวัตถุสูงใหญ่ที่เปรียบเสมือนเป็นภูเขาปิดกั้นขัดขวางกระแส เพราะจะส่งผลให้กระแสพลัง 陰(อิม) และ 陽(เอี้ยง) เกิดความไม่สมดุลขึ้น

จากกรณีศึกษา โรงงานเก่าถูกกระแสพลัง 陰陽(อิมเอี้ยง) ที่ไม่สมดุลทำร้าย เพราะลานโล่งด้านหน้าถูกตึกสูงและสิ่งก่อสร้างของโรงงานบดบังกระแสพลัง陽(เอี้ยง) ส่งผลกระทบต่อธุรกิจให้พังพาบลงจนต้องขายโรงงานดังกล่าวแก่ผู้อื่น เมื่อวิเคราะห์พิจารณาชัยภูมิของโรงงานนี้แล้ว จึงแนะนำให้เจ้าของโรงงานรายใหม่ปรับเปลี่ยนรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิมที่เป็นส่วนเกินด้านหน้าด้านซ้ายมือออกซะ เพื่อให้ชัยภูมิด้านหน้าให้โล่งโปร่งไม่ขวางกระแสพลัง 陽(เอี้ยง) เพื่อความสอดรับกับหลักแห่งความสมดุลระหว่างกระแสพลัง陰(อิม)และ陽(เอี้ยง)