ชัยภูมิเปลี่ยน...ชีวิตเปลี่ยน...


นอกเหนือจากการใช้เคล็ดหลักวิชาดาวเหิร 玄空飛星 (เหี่ยงคงปวยแช) ช่วยพิจารณาตามหลักศาสตร์วิชาฮวงจุ้ยแล้วก็ตาม ด้วยการใช้วิธีวัดทิศทางประธานบ้านผนวกกับยุคช่วงห้วงเวลามาคำนวนกำหนดเป็นโครงสร้างเกิดเป็นผังตารางดาวเหิรเพื่อเดินกระแสพลังดี-ร้าย บริหารจัดวางตำแหน่งต่างๆให้สอดคล้องกับบุคคลและลักษณะประเภทการใช้งาน

อีกหนึ่งหลักวิชาพื้นฐานที่สำคัญซึ่งไม่ควรปล่อยปละละเลยก็คือ การพิจารณาชัยภูมิภายนอก 外局 (หวั่วเก๊ก) โดยการใช้สายตาเป็นเครื่องช่วยในการสังเกตการณ์ว่า มีรูปลักษณ์ สีสัน สัมพันธ์กับทิศทางหรือไม่ อีกทั้งลักษณะที่เป็นวิบาก 形煞 (เห่งสั่วะ) ต่างๆที่ต้องคำนึงถึงอีกเช่นกัน

ตัวอย่างกรณีศึกษา บ้านเดี่ยวสองชั้นตั้งอยู่ท้ายซอยสุดเป็นบ้านยุค 8 左輔 (จอหู) ด้านหลังอิงทิศเหนือหันสู่ทิศใต้ 子山午向 (จือซัวโงวเหี่ยง) แม้นว่าประตูของตัวบ้านจะเปิดรับกระแสดาวน้ำมงคลประจำยุค 8 左輔 (จอหู) ตามหลักวิชาดาวเหิร 玄空飛星 (เหี่ยงคงปวยแช) สถิตอยู่ก็ตาม แต่ก็ยังคงมีอยู่อีกหลายจุดที่สร้างปัญหาให้แก่ผู้อยู่อาศัยในบ้านหลังนั้น อาทิเช่น

- สีฟ้าหรือสีน้ำเงินที่สื่อถึงธาตุน้ำกลับไม่สอดรับกับทิศหน้าทิศใต้ซึ่งเป็นธาตุไฟ
- ซ้ายมือ 45 องศาของหน้าบ้านเป็นทิศตะวันออกเฉียงใต้ 巽(สุ่ง) มีส่วนต่อเติมบดบังสายตาตรงตำแหน่งวิบาก 8 ทิศ 八煞 (โป๊ยสั่วะ) และยังมี
  ดาวภูเขาในยุค 3 祿存 (หลกชุ้ง) ร่วมอยู่ด้วย
- มุมส่วนที่ต่อเติมนั้นๆเป็นตำแหน่ง 案劫 (อั๊วเกียบ) ของประธานบ้านมาทำร้ายประตู
- ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 乾 (เคี้ยง) มีตอหม้อทางด่วนตรงกับตำแหน่งวิบาก 8 ทิศ 八煞 (โป๊ยสั่วะ)
- จุดรับกระแสลมดาว 2 巨門 (กือเมิ๊ง) ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 乾 (เคี้ยง) ผนวกร่วมกับดาว 6 武曲 (บู๋เขียก) ทิศตะวันตกเฉียงใต้ 坤(คุง) ต่างเสื่อมถดถอยเช่นกัน 

ดังนั้นปัจจัยต่างๆที่กล่าวมาเบื้องต้นจึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อสมาชิกที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ โดยเฉพาะชายผู้สูงอายุซึ่งหมายถึงพ่อ ลูกชายคนโต มีปัญหาที่ระบบเส้นเลือดในสมองตีบ ขาด้านขวาอ่อนแรง ปวดกระดูก เป็นโรคปอดมีอาการไอ อีกทั้งลูกสาวคนโตก็เป็นโรคปอดจนกลายเป็นโรคมะเร็งลามถึงระบบสมองและไขสันหลัง อาการหนักถึงขั้นต้องรับการรักษาผ่าตัด และท้ายสุดก็มีเรื่องเศร้าเกิดการสูญเสีย

อาจกล่าวได้ว่า การแปรเปลี่ยนของสภาพแวดล้อมภายนอกบ้าน ทั้งที่ทราบรับรู้โดยตั้งใจ หรือ โดยรู้เท่าไม่ถึงการก็ตาม ย่อมส่งผลกระทบให้เกิดเหตุอันเป็นไปกับสมาชิกครอบครัวในบ้านได้ แต่ถ้าหากมีผู้ชี้แนะที่มากด้วยประสบการณ์ อีกทั้งได้รับการถ่ายทอดจากครูบาอาจารย์ที่มากด้วยภูมิความรู้ทางศาสตร์วิชาฮวงจุ้ยแล้ว คงได้เรียนรู้วิธีแก้ไขและป้องกันภัยร้ายที่มองไม่เห็นก่อนที่มันจะเกิดขึ้นได้