ประตูหลักถูกคานทับ...แบกรับภาระหนัก


有形必有氣 (อู่เฮ๊งปิ๊กอู่ขี่) อักษรจีน 5 คำนี้ที่ต้องจดจำ
 
ชัยภูมิแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน มีลักษณะรูปลักษณ์เป็นเช่นใดย่อมส่งอิทธิพลต่อกระแส
พลังวิบากได้เช่นนั้น
 
ไม่ว่าจะเป็นวิบากทางถนน 路煞 (โหล่วสั่วะ) วิบากทางลม 風煞 (ฮวงสั่วะ) วิบากทางน้ำ 水煞 (จุ๋ยสั่วะ) หรือแม้แต่วิบากรูปลักษณ์ 形煞 (เฮ่งสั่วะ) ที่รูปทรงปรากฏให้เห็นเด่นชัด ก็ย่อม ส่งผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัยได้ทั้งสิ้น ดังเช่น วิบากคานทับประตู 擔梁屋 (ตาเหนี่ยอก) ก็จัดอยู่ในหนึ่งหลักกฎเกณฑ์ของวิบากรูปลักษณ์ 形煞 (เฮ่งสั่วะ) ด้วยเช่นกัน
 
จากกรณีศึกษา สำนักงานแห่งหนึ่ง ซึ่งเพดานปรากฏเป็นรูปคานทับผ่านพาดกลางตรงตำแหน่ง ประตูทางเข้าหลักพอดิบพอดี จึงก่อเกิดกระแสพลังวิบากคานทับประตู 擔梁屋 (ตาเหนี่ยอก) ส่งผลกระทบต่อองค์กรบริษัทแห่งนี้เป็นอย่างมาก ทำให้เกิดอุปสรรค ผิดพลาด ล้มเหลว ไม่สำเร็จ สมหวัง รังแต่ต้องทนแบกรับภาระสารพัดปัญหา เสมือนการยกแบกหามคานเสาที่หนักแสนสาหัส สากรรจ์  
 
ถึงแม้นว่าจะมีการแก้ไขเพื่อปกปิดลักษณะคานทับดังกล่าวก็ตาม แต่กระแสพลังวิบาก ก็ยังคง ส่งผลกระทบต่อความวิบัตินั้นๆได้ ตามดั่งคำที่ว่า 有形必有氣 (อู่เฮ๊งปิ๊กอู่ขี่) เมื่อมีรูปลักษณ์ ย่อมก่อเกิดกระแสพลัง