บ้านรูปทรงตัว T


หนึ่งในหลายปัจจัยในการออกแบบเชิงสถาปัตยกรรมทางศาสตร์วิชา 風水(ฮวงจุ้ย) ควรคำนึงถึง สัดส่วนรูปทรงให้มีความสมมาตรครบถ้วนสมบูรณ์แบบทั้ง 8 ทิศเป็นหลักสำคัญ โดยจะต้อง ปราศจากติ่งงอกจนเป็นส่วนเกิน หรือมีลักษณะเว้าแหว่งขาดหายไป ทำให้กระแสพลังปราณ 氣(ขี่) ในทิศทางใดทิศทางหนึ่งขาดความสมดุล ส่งผลกระทบต่อสมาชิกในครอบครัว ทั้งตำแหน่ง บุคคล อวัยวะ ตลอดจนโรคภัยไข้เจ็บที่ได้บันทึกไว้ในเคล็ดลับหลักศาสตร์วิชา 易經(อี้จิง) ดังต่อไปนี้
 
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ/乾卦(เคี้ยงข่วย)
บุคคล                           พ่อ
อวัยวะ                          ศีรษะ กระดูก ฯลฯ
โรคภัย                          โรคระบบสมอง โรคกระดูก ฯลฯ
 
ทิศตะวันตกเฉียงใต้/坤卦(คุงข่วย)
บุคคล                           แม่
อวัยวะ                          ท้อง ฯลฯ
โรคภัย                          โรคระบบภายในช่องท้อง ฯลฯ
 
ทิศตะวันออก/震卦(จิ้งข่วย)
บุคคล                           ลูกชายคนโต
อวัยวะ                          ขา ตับ เส้นเอ็น ฯลฯ
โรคภัย                          โรคที่เกี่ยวกับขา ตับ เส้นเอ็น ฯลฯ
 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้/巽卦(สุ่งข่วย)
บุคคล                           ลูกสาวคนโต/ลูกสะใภ้คนโต
อวัยวะ                          ประสาท ลม ระบบภายใน ฯลฯ
โรคภัย                          โรคประสาท โรคหอบ โรคลมลม โรคระบบภายใน ฯลฯ
 
ทิศเหนือ/坎卦(ข่ำข่วย)
บุคคล                           ลูกชายคนรอง
อวัยวะ                          กระเพาะปัสสาวะ ไต เลือด ฯลฯ
โรคภัย                          โรคกระเพาะปัสสาวะ โรคไต  โรคเลือด ฯลฯ
 
ทิศใต้/離卦(ลี้ข่วย)
บุคคล                           ลูกสาวคนรอง/ลูกสะใภ้คนรอง
อวัยวะ                          หัวใจ ตา ฯลฯ
โรคภัย                          โรคหัวใจ โรคตา ฯลฯ
 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ/艮卦(กึ่งข่วย)
บุคคล                           ลูกชายคนเล็ก
อวัยวะ                          จมูก หลัง ม้าม กระเพาะ ฯลฯ
โรคภัย                          โรคโพรงจมูก โรคหลัง โรคม้าม โรคกระเพาะ  ฯลฯ
 
ทิศตะวันตก/兑卦(ต๋วยข่วย)
บุคคล                           ลูกสาวคนเล็ก
อวัยวะ                          ปาก ลิ้น ปอด หลอดลม ฯลฯ
โรคภัย                          โรคปอด หลอดลม เจ็บปาก เจ็บลิ้น  ฯลฯ
 
ตัวอย่างกรณีศึกษา
 
บ้านหรูในโครงการสนามกอลฟ์แห่งหนี่งซึ่งมีพื้นที่กว้างใหญ่พอสมควร แต่รูปทรงอาคารบ้าน กลับได้รับการออกแบบที่ผิดลักษณะสมมาตรและถูกสร้างแล้วเสร็จให้กระแสพลังขาดสมดุล โดยตัวอาคารฝั่งซ้ายซึ่งเป็นมังกรเขียว 青龍(แชเล้ง)/เพศชาย ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ/艮卦 (กึ่งข่วย) และทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 乾卦(เคี้ยงข่วย) โปร่ง โล่งแจ้ง จนเว้าแหว่งขาดหายไป แต่ฝั่งขวาซึ่งเป็นเสือขาว 白虎(แปะโฮ้ว)/เพศหญิง กลับเป็นอาคารทึบ 2 ชั้น ลึกจากหน้าจรด หลังดูหนักแน่นกว่า ส่งผลให้สมาชิกเพศหญิงในบ้านหลังนี้เป็นใหญ่มีอำนาจมากกว่าเพศชาย
 
อีกทั้งจุดศูนย์กลางที่เปรียบเสมือนหัวใจของตัวอาคารบ้านกลับหลุดออกมาอยู่ด้านนอก จนมีลักษณะรูปลักษณ์เป็นรูปทรงตัว T คล้ายไม้กางเขน ซึ่งเป็นลักษณะวิบากรูปทรง 刑煞(เห่งสั่วะ) ที่ผิดหลักศาสตร์ฮวงจุ้ย 風水(ฮวงจุ้ย) กระทบต่อบุตรชายคนเล็กให้มีอันต้องจากไป ก่อนเวลาอันควร อีกทั้งพ่อบ้านก็เจ็บป่วยที่ศีรษะเป็นโรคร้ายแรงมะเร็งที่ระบบสมอง ซึ่งทั้ง 2 ท่านทั้งบุตรชายคนเล็กและพ่อตรงตามตำแหน่งทิศตะวันออกเฉียงเหนือ/艮卦 (กึ่งข่วย) และทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 乾卦(เคี้ยงข่วย) ตามลำดับ ตรงตามเคล็ดลับหลัก 易經(อี้จิง) ที่ได้กล่าวถึงตำแหน่งแต่ละบุคคลในศาสตร์วิชา 8 ทิศ 八卦(โป๊ยข่วย) ได้เว้าแหว่งขาดสมดุลไป
 
เมื่อผลลัพท์ปรากฏตามหลักสันนิษฐานข้างต้น จึงได้แนะวิธีการแก้ไขเพื่อลดทอนกระแสพลัง วิบากไว้ดังนี้
 
1. ตัดอาคารฝั่งขวามือที่ยื่นไปด้านหน้า โดยกั้นผนังกำแพงเพื่อให้อาคารแยกออกจากกัน
2. ด้านหลังฝั่งซ้ายมือสร้างหลังคาครอบพื้นที่ๆเว้าแหว่งให้เต็ม
 
เพียงเท่านี้ก็จะสามารถแก้ไขรูปทรงบ้านและอาคารที่ขาดสมมาตรให้กลับเต็มครบถ้วนสมบูรณ์ทั้ง 8 ทิศได้ครับ