วิบากสกัดทรัพย์


และนี่คืออีกหนึ่งในหลายวิบากปัญหาที่คนส่วนใหญ่ไม่คาดคิดถึงกระแสพลังทางศาสตร์ฮวงจุ้ยว่า จะมีอิทธิพลส่งผลทางลบกระทบมากหรือน้อยเพียงใด เพียงแต่คำนึงถึงความโดดเด่นสง่างาม และประโยชน์ใช้สอยเพื่อความสะดวกสบายเป็นหลักสำคัญ เช่น การปลูกต้นไม้ใหญ่ขวางประตู หน้าบ้าน เพียงหวังร่มเงาเพื่อบังแดดบั่นทอนความร้อน แต่กลับละเลยความสำคัญของประตู หน้าบ้านไป
 
ศาสตร์วิชาฮวงจุ้ยจะให้ความสำคัญของตำแหน่งประตูหน้าบ้าน…เปรียบเสมือน “ปาก”
ส่วนตำแหน่งประธานแกนกลางหลังบ้าน… เปรียบเสมือน “ศีรษะและกระดูกสันหลัง”
 
อีกทั้งประตูหน้าบ้าน...ยังเป็น 1 ใน 3 ปัจจัยหลักทางศาสตร์ฮวงจุ้ยที่ต้องใส่ใจนอกเหนือจาก เตาไฟและเตียงนอน และตามที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้นว่า ประตูหน้าบ้านเปรียบเสมือนปาก ของคนเรา โดยทำหน้าที่รับสารอาหารซึ่งในที่นี้ก็คือกระแสพลังชีพ 氣(ขี่) ที่หล่อเลี้ยงพลังชีวิต ของบ้านให้เกิดความสงบสุข ตลอดจนส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ผู้อยู่อาศัย
 
หากประตูหน้าบ้านของอาคารบ้านเรือนหลังใดเกิดถูกวิบากทำร้าย ไม่ว่าจะถูกมุมแหลมของ สิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งของทิ่มชน หรือถูกคานรับน้ำหนักทับ หรือถูกเสาไฟฟ้า หรือแม้แต่ ต้นไม้ขวางกัน ก็จะทำให้เกิดอุปสรรคปัญหาส่งผลกระทบต่อด้านการเงินให้โชคลาภเข้าได้ไม่เต็มที่
 
ตัวอย่างกรณีศึกษา
บ้านหรูหลังหนึ่งย่านบางนา… หน้าบ้านหันทางทิศตะวันออก ทิศ震(จิ้ง) มีต้นไม้ใหญ่ขวางประตู หน้าบ้านที่เปรียบเสมือนปากของตัวบ้าน เป็นการปิดกั้นสารอาหารขัดขวางกระแสพลังชีพ 氣(ขี่) ที่ดีที่หล่อเลี้ยงพลังชีวิตของคนในบ้าน โดยจะส่งผลกระทบต่อสมาชิกในครอบครัวที่เป็นเพศชาย โดยตรง ทำให้เกิดอุปสรรคปัญหาทั้งทางด้านการงานและการเงิน อีกทั้งอุบัติเหตุเภทภัยและ การเจ็บป่วยที่คาดไม่ถึง
 
เมื่อผลลัพท์ปรากฏตามหลักสันนิษฐานข้างต้น จึงได้แนะวิธีการแก้ไขเพื่อลดทอนกระแสพลัง วิบากไว้ดังนี้
 
ด้วยการเปิดประตูใหม่ทางทิศตะวันออก/เหนือทิศ艮(กึ่ง) ที่ตรงกับตำแหน่งทิศรุ่งเรืองใน ยุคล่างตามหลักวิชาซำง้วนใหญ่ 大三元(ไต่ซำง้วน) และยังเป็นทิศอายุ 延年(เอี่ยงนี้) ของตัวบ้าน ส่งผลให้เป็นที่ยอมรับ สังคมยกย่อง ชื่นชมจนเป็นที่เชิดหน้าชูตา พร้อมทั้งคู่ครอง ปรองดองรักใคร่ เทั้งยังรองรับดาวอนาคต 三陽星(ซาเอี้ยงแช) ดาว 9 右弼(อิ้วเพียก) ดาวแห่งชื่อเสียงเกียรติยศ ยศฐาบรรดาศักดิ์ และความยินดี ที่จะส่งผลในปัจจุบันถึงอนาคต เกือบ 30 ปีนี้อีกด้วย ทดแทนประตูหน้าบ้านทางทิศตะวันออก ทิศ震(จิ้ง) เดิม
อีกทั้งติดคำภาษาจีน 4 คำ “ 對我生財”(ตุ้ยอั๊วแซไช้) ซึ่งมีความหมายว่า “ผมฉันเกิดโชค” ตัวอักษรสีทองบนพื้นสีแดง เพื่อบั่นทอนคลายวิบากของต้นไม้ขวาง ประตูหน้าบ้านดังกล่าว ทดแทนกรณีที่ไม่สามารถขุดย้ายต้นไม้ใหญ่ที่ขวางประตูหน้าบ้านได้ เพียงเท่านี้ความราบรื่นเจริญรุ่งเรือง โดยปราศจากอุปสรรคปัญหาและความสูญเสีย พร้อมทั้งความสุขสงบร่มเย็นก็จะหวนคืนสู่ของสมาชิกภายในครอบครัวได้อย่างแน่นอน
 
ติดตามสาระน่ารู้ “เคล็ดแต่ไม่ลับกับหลักศาสตร์ฮวงจุ้ย" ที่ปราศจากการหมกเม็ด ปกปิด ซ่อนเร้น กับผมในตอนต่อไปได้ .. ที่นี่ ที่เดียวครับ
 
__________________________________
 
ไม่มั่นใจ.....ให้ฮวงจุ้ยออกแบบเลย
ฮวงจุ้ยออกแบบได้
 
Fengshui Biz Designer
วางรากฐานธุรกิจอย่างมั่นคงด้วยความมั่นใจ
 
www.facebook.com/FengshuiBizDesigner
www.FengshuiBizDesigner.com
Mobile : 098-242-6492 (คุณฝน)
หรือติดต่อทาง inbox m.meFengshuiBizDesigner