ขอโชคขอลาภประจำปีจอ 2561


เทพเจ้าอีกพระองค์หนึ่งในทำเนียบเทพเจ้าจีนที่เป็นที่รู้จักกันดีของคนทั่วโลกและมีความสำคัญอย่างมากคือ 財神爺 (ไฉ่สิ่งเอี๊ย) เทพเจ้าแห่งโชคลาภ ที่สามารถอำนวยให้คุณทางด้านโชคลาภ ทรัพย์สมบัติ และการค้าขาย แก่ท่านที่มีใจศรัทธาต่อพระองค์ท่านอย่างแท้จริงให้มีความร่ำรวย มั่งคั่ง เพิ่มพูน บริบูรณ์ ยิ่งๆขึ้นไป โดยเปรียบพระองค์ท่านดุจเสมือนท้าวเวสสุวรรณโณ (กุเวร) ผู้ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งความร่ำรวย อีกทั้งยังเป็นสัญญลักษณ์แห่งมหาเศรษฐีมั่งมีทรัพย์ด้วยเช่นกัน

ในหมู่ชนเชื้อสายจีนแม้กระทั่งในระดับผู้นำต่างล้วนมีความเชื่อที่ต่อเนื่องอันยาวนานเป็นระยะเวลานับพันปี ยังคงซึ่งรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีประกอบพิธีอัญเชิญองค์เทพเจ้าแห่งโชคลาภ 財神爺 (ไฉ่สิ่งเอี๊ย) เข้าสู่เคหสถานบ้านเรือน ร้านค้าในช่วงเทศกาลตรุษจีน เพื่อความโชคดีมากมีด้วยทรัพย์สินเงินทอง หรือเพื่อความเจริญรุ่งเรืองในการประกอบธุรกิจการค้าให้บังเกิดขึ้นในปีนั้นๆ แสดงให้เห็นถึงความสำคัญและความเป็นสากลที่คงถาวรเป็นอย่างยิ่ง

ในปีพ.ศ.2561 นี้ ปีจอ 戊戌 (โบ่วสุก) นักษัตรจอดิน มีกระแสพลังธาตุ 納音(หนับอิม) เป็นธาตุไม้ ประจำปีตามปฏิทินจันทรคติของจีน วันตรุษจีนหรือวันขึ้นปีใหม่ของจีน 正月初一 (เจียหงวยชิวอิก) ซึ่งในปีนี้จะตรงกับวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ วันเถาะ 己卯 (กี้เบ้า) โดยหากใช้หลักการคำนวนด้วยวิชาโหราศาสตร์จีนโบราณแล้ว ทิศทางที่องค์เทพเจ้าแห่งโชคลาภ 財神爺 (ไฉ่สิ่งเอี๊ย) จะเสด็จมาทางทิศเหนือ และจะใช้ยาม 00.00-00.59 น.เป็นฤกษ์เบิกฟ้าที่ดีที่สุดเป็นจุดแรกเริ่มศักราชใหม่ทางจันทรคติจีน 

เครื่องสักการะบูชาต่อองค์เทพเจ้าแห่งโชคลาภ 財神爺 (ไฉ่สิ่งเอี๊ย) มีดังนี้
                        1. ธูปหอม 3 ดอก                        10. ข้าวสวย 5 ชาม
                        2. แจกัน 1 คู่                               11. ผลไม้ 5 อย่าง
                        3. ดอกไม้สด 2 กำ                       12. สาคูแดง (อั่งอี๊) 5 ถ้วย
                        4. เทียนแดง 1 คู่                         13. ขนมจันอับ (จับกิ้ม) 1 จาน
                        5. 添頭銭(เทียงเถ่าจี้) 1 ชุด         14. 齋荼(เจไฉ่) 5 อย่าง
                        6. 金銀斗(กิมหงิ่งเต้า) 1 คู่          15. 發粿(ฮวกก้วย) 1 ก้อน
                        7. 銀紙銭(หงิ่งเตี๋ย) 12 ชุด          16. 紅帖(อั่งเถียบ) เทียบแดง 1 ชุด       
                        8. 大銭(ตั่วกิม) 12 ก้อน              17. 青帖(แชเถียบ) เทียบเขียว 1 ชุด
                        9. 茶(แต๊) น้ำชา 5 ถ้วย               18. กระเป๋าใส่เงิน
 
หมายเหตุ          หากไม่มีภาพ หรือรูปองค์เทพเจ้าแห่งโชคลาภ 財神爺 (ไฉ่สิ่งเอี๊ย) ก็ให้กล่าวคำอธิษฐาน
                        ถึงพระองค์เทพท่านก็เป็นอันใช้ได้
 
การประกอบพิธีสักการะบูชาองค์เทพเจ้าแห่งโชคลาภ 財神爺 (ไฉ่สิ่งเอี๊ย) ควรจัดเตรียมโต๊ะพร้อมเครื่องสักการะบูชาหันหน้าไปสู่ทางทิศเหนือ (กรณีที่มิสามารถจัดเตรียมเครื่องบวงสรวงสักการะบูชาแต่มีศรัทธาอันแรงกล้า ก็สามารถใช้แค่เพียงจุดธูปเทียนก็ได้) เพื่อต้อนรับองค์เทพเจ้าแห่งโชคลาภ 財神爺 (ไฉ่สิ่งเอี๊ย) ที่จะเสด็จมาทางทิศข้างต้นนี้ โดย 紅帖(อั่งเถียบ) เทียบแดงให้เขียนคำเชิญ 迎接財神 (เหง็งจิกไฉ่ซิ้ง) เพื่อมารับเครื่องสักการะบูชา ส่วน 青帖(แชเถียบ) เทียบเขียว ให้เขียน ที่อยู่ ชื่อสกุล และวัน เดือน ปีเกิดของสมาชิกในบ้านทุกคน พร้อมทั้งคำขอต่างๆที่ต้องการให้องค์เทพเจ้าแห่งโชคลาภ 財神爺 (ไฉ่สิ่งเอี๊ย) ประทานพรมาให้

โดยกล่าวคำอธิษฐานอัญเชิญด้วยการเปล่งวาจาออกมาว่า “บัดนี้เป็นเวลาฤกษ์ยามอันเป็นมงคล
ข้าพเจ้า........................................................... ด้วยความเคารพและศรัทธาต่อ “องค์เทพเจ้าแห่งโชคลาภ 財神爺 (ไฉ่สิ่ง เอี๊ย)” เป็นอย่างยิ่ง
ข้าพเจ้าขอกราบอัญเชิญ “องค์เทพเจ้าแห่งโชคลาภ 財神爺 (ไฉ่สิ่งเอี๊ย)” เสด็จมารับเครื่องบวงสรวงสักการะบูชาอันประกอบด้วย (กล่าวถึงเครื่องสักการะบูชาทั้งหมด อีกทั้งรายละเอียดที่เขียนไว้ใน 青帖(แชเถียบ) เทียบเขียว) พร้อมทั้งดลบันดาลประทานพรผ่านสื่อข้าวสาร (ข้าวสารที่ตั้งรอไว้ในวันส่งองค์เทพเจ้าสู่สรวงสรรค์ เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา) ให้ข้าพเจ้าและสมาชิกทุกคนๆในครอบครัว จงประสบกับโชคลาภ ทรัพย์สินเงินทอง ตลอดจนพบกับผลสำเร็จ ดังที่มุ่งหวังตั้งใจไว้ทุกๆประการเทอญ” (หากประสงค์นอกเหนือจากคำกล่าวอธิษฐานข้างต้นแล้ว ก็สามารถกล่าว คำขอเพิ่มเติมต่อไปได้อีก)

จากนั้นนำเงินในกระเป๋าที่โต๊ะบูชามานับ (โดยสมมติว่า ธนบัตร 1 ใบจะเป็นจำนวนหมื่น หรือแสน หรือล้านก็ได้ เพื่อให้นับไม่รู้จบสิ้น) ต่อจากนั้นนำเครื่องบวงสรวงที่เป็นกระดาษทั้งหมด รวมทั้ง 紅帖(อั่งเถียบ) เทียบแดง และ青帖(แชเถียบ) เทียบเขียวที่ได้จัดเตรียมไว้ ลาต่อหน้าองค์เทพเจ้าแห่งโชคลาภ 財神爺 (ไฉ่สิ่งเอี๊ย) เพื่อนำไปบูชาไฟถวายแด่พระองค์ท่านฯ

หลังจากบูชาไฟเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้กล่าวคำอัญเชิญองค์เทพเจ้าแห่งโชคลาภ 財神爺 (ไฉ่สิ่งเอี๊ย) ให้เสด็จเข้าบ้าน พร้อมทั้งนำกระถางธูปเข้าผ่านประตูบ้านเพื่อให้องค์เทพเจ้าแห่งโชคลาภ 財神爺 (ไฉ่สิ่งเอี๊ย) เสด็จประทับ ณ ที่บ้านของท่าน อีกทั้งนำข้าวสารที่ผ่านการประกอบพิธีกรรมนำมาผสมกับข้าวสารที่เก็บไว้เพื่อหุ้งรับประทาน จะได้เกิดความสิริมงคลต่อสมาชิกทุกคนในครอบครัว เป็นอันสำเร็จเสร็จสิ้นพิธีการบวงสรวงครบถ้วนกระบวนความในปี พ.ศ.2561 นี้