สะเดาะเคราะห์ประจำปี 2561


หลังจากผ่านการประกอบพิธีการส่งเทพเจ้าเสด็จสู่สรวงสวรรค์ 老爺上天 (เหล่าเอี๊ยเจี่ยที) แล้ว อีกหนึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีโบราณของชนชาวเชื้อสายจีนที่ปัจจุบันไม่ใคร่ได้พบเห็นกันโดยทั่วไป อีกทั้งไม่เป็นที่นิยมเหมือนกับขนบธรรมเนียมประเพณีอื่นๆในช่วงเทศกาลตรุษจีน คือ การประกอบพิธี 破舊入新 (พั๊วกู่หยิบซิ้ง) ที่เป็นส่วนหนึ่งของขนบธรรมเนียมประเพณีในช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้เหมือนกัน อาจจะเป็นเพราะขาดการสืบสานถ่ายทอดบอกกล่าวกันอย่างต่อเนื่องจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง เป็นผลให้สิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์ของคนรุ่นก่อนๆได้ถูกปล่อยปละละเลยให้จืดจางหายไป ดังนั้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีโบราณให้ดำรงคงอยู่ไว้ต่อไป จึงใคร่ขอขยายไขความและรายละเอียดขั้นตอนของการประกอบพิธี 破舊入新 (พั๊วกู่หยิบซิ้ง) ดังนี้

คำว่า 破舊入新 (พั๊วกู่หยิบซิ้ง) หมายถึง การละทิ้งพฤติกรรมหรือสิ่งของเก่าหรือเครื่องใช้ประจำที่มีความผูกพันและประพฤติเป็นประจำออกไป แล้วนำพฤติกรรมหรือสิ่งของใหม่มาปรับใช้ทดแทน เปรียบเสมือนเป็นการประกอบพิธีสะเดาะเคราะห์เพื่อสลัดเคราะห์ร้ายภัยเวรอย่างหนึ่งที่กำลังประสบพบอยู่ทิ้งออกไป โดยแบ่งเป็น 4 ลำดับขั้นตอนดังนี้

1. การชำระองค์เทพเจ้า  ประกอบด้วย

- ถังน้ำใบใหม่ 1 ใบ

- น้ำพุทธมนต์ หรือน้ำสะอาด

- ผ้าขนหนูผืนเล็กผืนใหม่ 1 ผืน

- ดอกไม้สด 7 สี 7 ชนิด

โดยนำถังน้ำใบใหม่ใส่น้ำพุทธมนต์ หรือน้ำสะอาด หรือใส่ทั้ง 2 อย่าง (ใส่น้ำสะอาดก่อนแล้วค่อยตามด้วยน้ำพุทธมนต์) ตามด้วยดอกไม้สด 7 สี 7 ชนิด จากนั้นนำผ้าขนหนูผืนเล็กผืนใหม่มาชำระองค์เทพเจ้าให้ทั่วจนสะอาด

2. การทำความสะอาดบ้าน

หลังจากเสร็จสิ้นจากการชำระองค์เทพเจ้าแล้ว ลำดับต่อไปคือ การทำความสะอาดบ้านโดยรอบ ไม่ว่าจะเก็บกวาดหยากไย่ใยแมงมุม ซักล้างผ้าม่าน ผ้าปูเตียง ปลอกหมอน ปัดกวาดมุ้งลวด เป็นต้น เช็ดถูทำความสะอาดทั้งภายในและภายนอกบ้าน แม้แต่การตัดต้นไม้ ตัดหญ้า เก็บทิ้งขยะ เพื่อให้บ้านดูสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย

3. การทิ้งของเก่าเพื่อรับสิ่งใหม่

ไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเดิมๆที่ไม่ดีออกไป เช่น งดสูบบุหรี่ งดดื่มเหล้า ละเลิกเล่นพนัน ฯลฯ อีกทั้งปรับเปลี่ยนของใช้ประจำที่ผูกพัน ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า ปลอกหมอน ผ้าปูที่นอน ฯลฯ โดยใช้วิธีการเผาทำลาย (ไม่ควรบริจาคให้แก่ใครเพราะจะเป็นการเพิ่มเคราะห์ของเราไปเป็นเคราะห์ของบุคคลอื่น) หรือแม้แต่ประตูบ้านที่เก่าหรือเสีย ก็อาจจะปรับเปลี่ยนติดตั้งประตูใหม่เพื่อใช้ทดแทนได้เช่นกัน

4. การอบบ้าน ประกอบด้วย

- ธูปหอม 540 ดอก

- กระถางหรือภาชนะใส่ธูป 5 ใบ

แบ่งตำแหน่งพื้นที่ตัวอาคารบ้านออกเป็น 5 ตำแหน่ง ดังนี้

- ตำแหน่งที่ 1 ตำแหน่งศูนย์กลางบ้าน

- ตำแหน่งที่ 2 ตำแหน่งมุมซ้ายด้านหน้าตัวบ้าน

- ตำแหน่งที่ 3 ตำแหน่งมุมขวาด้านหน้าตัวบ้าน

- ตำแหน่งที่ 4 ตำแหน่งมุมซ้ายด้านหลังตัวบ้าน

- ตำแหน่งที่ 5 ตำแหน่งมุมขวาด้านหลังตัวบ้าน

เมื่อได้ตำแหน่งทั้ง 5 แล้ว ให้นำธูปหอม 540 ดอก แบ่งออกเป็น 5 กำๆละ 108 ดอก จุดให้ติดไฟจนเกิดควัน ปักที่กระถางหรือภาชนะใส่ธูปที่ตั้งตาม 5 ตำแหน่งจนครบ อบบ้านด้วยการปิดทั้งประตูและหน้าต่างโดยรอบ ใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ชั่วยาม หรือ 2 ชั่วโมง โดยสมาชิกครอบครัวและสัตว์เลี้ยงในบ้านควรออกนอกตัวบ้านที่กำลังอบอยู่ด้วย (เฝ้าระวังฟืนไฟก่อนจะเกิดเหตุเพลิงไหม้)

หลังจากครบระยะเวลาตามที่กำหนดแล้ว ให้เปิดประตูตัวบ้านเพื่อเดินเข้าบ้าน พร้อมเปล่งเสียงคำพูดที่มงคล อาทิเช่น ขอให้มั่งคั่งร่ำรวย ด้วยทรัพย์สินศฤงคาร ทรัพย์สินรายล้อม เงินทองเพชรพลอยหยกเต็มบ้าน ค้าขายได้กำไร เหลือกินเหลือใช้ ทุกๆอย่างราบรื่น สำเร็จสมปราถนา โชคดี มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ พูนสุข อายุยืนยาวตลอดไป เป็นต้น จากนั้นเปิดหน้าต่างทุกบานที่ปิดออก เพื่อให้กระแส 氣 (ขี่) ที่ดีมีมงคลไหลหมุนเวียนตลอดทั่วตัวบ้าน

ทั้ง 4 ขั้นตอนสามารถดำเนินการได้ในช่วงระหว่างหลังวันส่งองค์เทพเจ้าเสด็จสู่สรวงสวรรค์ 老爺上天 (เหล่าเอี๊ย เจี่ยที) จนถึงก่อนวันตรุษจีน โดยใช้วัน 除日(ตื้อยิ๊ก) หรือ 破日(พั๊วยิ๊ก) ก็ได้เช่นกัน ซึ่งในปีพ.ศ.2561 นี้ ฤกษ์งามยามดี ในการประกอบพิธี 破舊入新 (พั๊วกู่หยิบซิ้ง) จะตรงกับวันศุกร์ที่ 9 เดือนกุมภาพันธ์ ตั้งแต่เวลา 07:00 เป็นต้นไป

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ขนบธรรมเนียมประเพณีโบราณที่ดีมีประโยชน์ ดั่งเช่น การทิ้งของเก่าเพื่อรับสิ่งใหม่อย่าง 破舊入新 (พั๊วกู่หยิบซิ้ง) จะได้รับการอนุรักษ์สืบสานบอกกล่าว และถ่ายทอดกันอย่างต่อเนื่องจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งให้ดำรงคงอยู่ถาวรสืบไป

ขอขอบคุณภาพประกอบ : www.55df.com