เสริมมงคลคนเกิดปีจอ ประจำปี 2561


ลักษณะอุปนิสัยสำหรับคุณบุคคลที่เกิดปีจอ

บุคคลที่เกิดปีจอ บุคลิกมักเป็นมิตรที่ดี มีความซื่อสัตย์ยุติธรรม สดใส ร่าเริง ตรงไปตรงมา มีสติปัญญาเป็นเลิศ ฉลาดหลักแหลม ช่างสังเกต มองคนเก่ง อ่านคนเป็น สนใจใฝ่รู้เกินเหตุ รอบคอบ ไม่ประมาท เปิดเผย ไม่มีลับลมคมใน โกรธง่าย หายเร็ว บางครั้งก็เอะอะโวยวาย รู้ชนะ รู้อภัย ปากกับใจตรงกัน ไม่ชอบโอ้อวด ไม่ปลื้มความหรูหราเลอเลิศ ให้เกียรติผู้อื่น ขี้สงสัย ขี้บ่น ขี้ระแวง บางครั้งก็เชื่อคนง่ายเกินไป มักเดือดร้อนแทนเพื่อน เพื่อนพ้องน้องพี่ต้องมาก่อน มีอารมณ์ขัน รักเดียวใจเดียว รักง่ายแต่ไม่หลายใจ ชอบการเคลียเคล้าพะเน้าพะนอ เขม่นกับผู้อื่นง่าย ขาดความละเอียด รอบคอบ ขาดการเฉลียว จนอาจจะทำผิดพลาดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ คิดมากไปหน่อย กังวลใจจนเกินเหตุ อารมณ์เสียง่าย จิตใจเปลี่ยนแปลงแปรปรวน กลับไปกลับมาง่าย ช่างพูดช่างเจรจา อ่อนน้อมถ่อมตัว เคารพผู้อื่น แต่เป็นคนเปิดเผยจนไม่สามารถเก็บความลับได้ รักถิ่นฐาน ไม่ชอบผจญภัย
 
ผลกระทบโดยรวมสำหรับคุณบุคคลที่เกิดปีจอประจำปีพ.ศ.2561

ในปีนี้ คนที่เกิดปีจอพื้นชะตาได้ถูกพลังเทพเจ้า太歲(ไท้ส่วย) ที่เป็นเทพเจ้ารับหน้าที่ควบคุมสอดส่องการกระทำของมนุษย์โลกประจำปี เสมือนดั่งผู้ตรวจการที่ทรงพลานุภาพเสด็จลงมาประทับนั่งตรึงตำแหน่งซ้อนทับปีกำเนิด เหมือนดั่งมีเจ้านายผู้เข้มงวดอยู่ในบ้านที่พร้อมเพ่งเล็งตรวจสอบความประพฤติตลอดเวลา ด้วยพลังอานุภาพของเทพเจ้า太歲(ไท้ส่วย) ส่งผลให้ต้องระแวดระวังตัวมากขึ้น อกสั่นขวัญแขวน ไม่สงบผ่อนคลาย และยิ่งไม่ควรประมาทที่จะทำโดยขาดการไตร่ตรอง ทั้งยังร่วมจรมาพร้อมดาวร้าย劍鋒(เกี้ยมฮง) ดาวร้าย伏屍(ฮกซี) และดาว華蓋(ฮั่วไก่) ที่สามารถทำให้ต้องเกี่ยวพันกับอุบัติเหตุเภทภัย บางครั้งหนักถึงขั้นต้องผ่าตัดรักษา อีกทั้งยังดลบันดาลให้เกิดความเกียจคร้าน เอาแต่เที่ยวเตร่เสเพล ขาดสมาธิไม่มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่การงานจึงมีโอกาสผิดพลาด การคิดอ่านคาดคะเนที่หละหลวม ไร้ความละเอียดรอบคอบ จนบางครั้งจิตตกเกิดแนวคิดที่อยากจะปลีกวิเวก หลีกหนีสังคมทุนรอบข้าง สนใจฝักใฝ่ธรรมและใช้ชีวิตที่สันโดษเก็บตัวอยู่ตามลำพัง
 
การไหว้เทพเจ้าเสริมสิริมงคลของคุณบุคคลที่เกิดปีจอ ประจำปีพ.ศ.2561

เพื่อเป็นการนอบน้อมยอมรับพลังเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ พลังเทพเจ้า太歲(ไท้ส่วย) ที่ทรงพระนามว่า “姜武大將軍” (เกียงบู๊ไต่เจียงกุง) ที่มาถึงเรือนชะตาประจำปีนี้ จึงควรรีบออกนอบน้อมต้อนรับองค์เทพท่านด้วยความพินอบพิเทา พร้อมการถวายความเคารพบูชาด้วยการแสดงความจริงใจ ดำรงตนด้วยความไม่ประมาท ตั้งใจ และอดทน พร้อมต้องรอบคอบรอบด้านเพื่อป้องกันความผิดพลาดของตน ที่อันอาจจะสะเพร่าและหลงลืมได้โดยไม่โทษต่อองค์เทพเจ้า เพียงแต่แค่เข้าเสนอหน้าขอพรฝากเนื้อฝากตัว ด้วยการไปสักการะบูชาต่อพระองค์ท่านได้ในทุกศาลเจ้าที่มีพิธีกรรม นับตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 นี้ เป็นต้นไป เป็นการน้อมกราบสักการะขอบารมีต่อองค์เทพท่านให้โปรดเมตตาปกปักรักษาคุ้มครองผองภัยให้ได้มีกำลังที่จะแก้ไขและรับมือกับเรื่องร้ายให้ผ่านได้ตลอดทั้งปี 2561 นี้
 
โดยกล่าวคำอธิษฐานดังต่อไปนี้

ข้าพเจ้าขอน้อมกราบสักการะบูชาต่อองค์ 太歲爺 (ไท้ส่วยเอี๊ย) “姜武大將軍” (เกียงบู๊ไต่เจียงกุง) ที่ได้จรมาสถิตในดวงชะตาของข้าพเจ้า (ชื่อ และนามสกุล) ในปีนี้ ด้วยความเคารพและศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง ข้าพเจ้าขอนอบน้อมถวายผลบุญกุศลอันใดที่ข้าพเจ้าได้สร้างสมไว้แต่ชาติปางก่อนก็ดี ชาตินี้ก็ดี ถวายแด่องค์ 太歲爺 (ไท้ส่วยเอี๊ย)“姜武大將軍” (เกียงบู๊ไต่เจียงกุง)

ขอพระองค์ทรงประทานพรให้ข้าพเจ้าจงหมดทุกข์หมดโศก หมดโรคพ้นภัยเวร คลาดแคล้วจากภยันตราย อุปสรรคปัญหาน้อยใหญ่คลี่คลาย จากร้ายกลายเป็นดี มั่งมีศรีสุข พบแต่ความสุขความเจริญ ก้าวหน้ารุ่งเรือง ร่ำรวยมั่งคั่ง อายุยืนยาว สุขภาพพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ คู่แข่งศัตรูร้ายพ่ายแพ้ พบแต่ความสิริมงคลทั้งข้าพเจ้าและครอบครัวทุกประการ ตลอดทั้งปี 2561 นี้ ด้วยเทอญ

ข้าพเจ้าจะประพฤติแต่กรรมดี สาธุ สาธุ สาธุ  
   
สิ่งมงคลเสริมส่งดวงชะตาของคุณบุคคลที่เกิดปีจอ ประจำปีพ.ศ.2561

เทพเจ้า 太歲爺 (ไท้ส่วยเอี๊ย) คือ เทพผู้มีอำนาจคุ้มครองดูแลดวงชะตาของมวลมนุษย์ ทรงรับรู้และสอดส่องดูแลพฤติกรรมความดีชั่วต่างๆ ที่บุคคลสะสมไว้ซึ่งย่อมจะส่งผลตามแต่กระแสกรรมที่บุคคลนั้นเคยทำไว้ให้เกิดขึ้นในภายภาคหน้า องค์เทพ 太歲爺 (ไท้ส่วยเอี๊ย) รวมมีทั้งหมด 60 พระองค์ ประจำรอบนักษัตรปีเกิดทุกธาตุรวมเป็นหนึ่งวัฏจักร และเป็นประจำทุกปีที่เปลี่ยนก็จะถึงวาระหน้าที่ใหม่ขององค์เทพ 太歲爺 (ไท้ส่วยเอี๊ย) ประจำปีนั้นได้เสด็จลงมาดูแลมวลมนุษย์โลกแทนองค์เทพประจำปีก่อน ขณะเดียวกันเมื่อมนุษย์นอบน้อมยอมรับในความดีงาม และการมีอยู่จริงของพระองค์ท่าน ด้วยการสร้างแต่ความดีกับจิตสำนึกที่เป็นกุศล พร้อมกับการนมัสการกราบไหว้ในคุณของพระองค์ท่าน ก็เพื่ออธิษฐานขอพรให้ผู้นั้นได้พบแต่ความร่มเย็นเป็นสุขสมหวังตลอดไป

ดังนี้แล้ว คุณที่เกิดปีจอจึงควรพกยันต์เทพ 太歲爺 (ไท้ส่วยเอี๊ย) “姜武大將軍” (เกียงบู๊ไต่เจียงกุง) ประจำปี 2561 นี้ ติดตัวไว้ตลอดทั้งปี เพื่อทำให้จิตใจได้น้อมระลึกถึงพระองค์ท่าน และขอบารมีคุ้มครอง เปรียบดังท่านได้สถิตอยู่กับคุณในทุกๆสถานที่ทุกๆเวลา จะได้แผ่รัศมีปกป้องปัดเป่าภยันตราย ความเลวร้ายต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้ทันท่วงที และด้วยความเมตตาที่จะทำให้คุณได้พบแต่ความสุขตลอดไป