“คาง” แบบนี้ดีหรือไม่ ?


ใครว่าโหงวเฮ้งที่ "ดี" ไม่สำคัญ ?!?!
ลองมาดูกันว่า คางดี ลักษณะเป็นอย่างไร ?


1. คางอิ่มสมบูรณ์ : วัยชราอุดมสมบูรณ์ ลูกหลากตัญญู
2. คาง 2 ชั้น : วาสนาดี ใจบุญ 
3. คางกลมเล็ก : มีฝีมือ 
4. คางยาว : อายุยืน แต่ต้องเหน็ดเหนื่อย
5. คางสั้นและเล็ก : อายุสั้น
6. คางแหลม : วัยชราอาภัพ
7. คางขาดหาย : ยามแก่มักทำอะไรไม่ขึ้น
8. คางมีไฝ : ไม่มีสมบัติ หากมีก็จะสูญหายไป
9. คางแหลมและบุ๋ม : ชีวิตยามแก่จะลำบาก