ทิศดีประจำปีเกิด (ตอนที่ 4 : เถาะ)


"ปีเถาะ 卯 (เบ้า)" หรือ "ปีกระต่าย" 
ทิศไหนช่วยส่งเสริม "ธุรกิจ" หรือ "ชีวิต" คุณบ้าง ?


ติดตามได้ดังนี้ครับ ... 

1. ทิศตะวันออก 震卦 (จิ๊งข่วย) ทิศประธาน 伏位(ฮกอุ่ย) :
มากอำนาจ วาสนา บารมี สงบ มั่นคง ชีวิตราบรื่น มีความสุข

2. ทิศตะวันตกเฉียงใต้ 坤卦 (คุงข่วย) ทิศไตรภาคี 三合 (ซาฮะ) :
มนุษยสัมพันธ์ดี ญาติ พี่น้อง เพื่อนฝูง หุ้นส่วน ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ เคารพ เกรงใจ

3. ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 乾卦 (เคี่ยงข่วย) : 
ทิศไตรภาคี 三合 (ซาฮะ) ธุรกิจราบรื่น มีมนุษยสัมพันธ์ 
ผู้ใหญ่อุปถัมภ์ให้การสนับสนุนส่งเสริม
ทิศภาคี 六合 (หลักฮะ) ใครๆ เห็นก็ต่างปลื้มชื่นชม ที่โสดอยู่จะได้พบคู่ผู้รู้ใจ

4. ทิศเหนือ 坎卦 (ค้ำข่วย) ทิศเสน่ห์ 桃花 (ถ่อฮวย) :
ผู้คนชื่นชอบ เหมาะสำหรับการประกอบกิจร้านค้า จัดตั้งเตียงนอน ชีวิตรักจะมีความสุข จัดวางแจกันดอกไม้สด จะมีคนคิดถึงอยู่เสมอ

5. ทิศตะวันตก 兑卦 (ต่วยข่วย) ทิศปะทะ 冲位(ชงอุ่ย) :
ละผูกพันเลิกความสัมพันธ์กับทิศนี้