ทิศดีประจำปีเกิด (ตอนที่ 2 : ปีฉลู)


ปีฉลู 丑(ทิ้ว) หรือ ปีวัว 
"ทิศดี" ประจำปีเกิดของคนปีฉลูจะเป็นอย่างไร ? 
ทิศไหนช่วยส่งเสริม "ธุรกิจ" หรือ "ชีวิต" คุณบ้าง ?

ติดตามได้ดังนี้ครับ ... 

1. ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 艮卦 (กึ๊งข่วย) ทิศประธาน 伏位 (ฮกอุ่ย) : 
มากอำนาจ วาสนา บารมี สงบ มั่นคง ชีวิตราบรื่น มีความสุข

2. ทิศตะวันออกเฉียงใต้ 巽卦 (สุ่งข่วย) ทิศไตรภาคี 三合 (ซาฮะ) : 
มนุษยสัมพันธ์ดี ญาติ พี่น้อง เพื่อนฝูง หุ้นส่วน ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ เคารพเกรงใจ

3. ทิศตะวันตก 兑卦 (ต่วยข่วย) ทิศไตรภาคี 三合 (ซาฮะ) : 
ธุรกิจราบรื่น มีมนุษยสัมพันธ์ ผู้ใหญ่อุปถัมภ์ให้การสนับสนุนส่งเสริม

4. ทิศเหนือ 坎卦 (ค้ำข่วย) ทิศภาคี 六合 (หลักฮะ) : 
ใครๆเห็นก็ต่างปลื้มชื่นชม ที่โสดอยู่จะได้พบคู่ผู้รู้ใจ

5, ทิศใต้ 離卦 (ลี่ข่วย) ทิศเสน่ห์ 桃花 (ถ่อฮวย) : 
ผู้คนชื่นชอบ เหมาะสำหรับการประกอบกิจร้านค้า จัดตั้งเตียงนอน ชีวิตรักจะมีความสุข จัดวางแจกันดอกไม้สด จะมีคนคิดถึงอยู่เสมอ

6. ทิศตะวันตกเฉียงใต้ 坤卦 (คุงข่วย) ทิศปะทะ 冲位 (ชงอุ่ย) :
ละผูกพันเลิกความสัมพันธ์กับทิศนี้