ฮวงจุ้ยธุรกิจ ออกแบบชีวิต พิชิตเงินล้าน (ตอนที่ 17)


“โชคชะตา” คือสิ่งที่เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เปรียบเสมือน “DNA” เป็นสิ่งที่ติดอยู่ในตัวมนุษย์มาตั้งแต่เกิด
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็สามารถหา “วิธีหลบเลี่ยง เบี่ยงวิบากได้” หากเรามี “เข็มทิศ” นำไปสู่หนทางที่หลีกหนีขวากหนามได้


ดังนั้นวันนี้ผมจะปิดท้ายรูปแบบของความสัมพันธ์ของ “สี่เสาแห่งโชคชะตา” Chinese 4 Pillars หรือ 八字四柱 (โป๊ยหยี่ซี๊เถียว)
ซึ่งในรูปแบบสุดท้ายที่จะกล่าวถึงนี้ จัดให้อยู่ในประเภท “อื่นๆ” นั่นก็หมายความว่า ความสัมพันธ์ “รูปแบบอื่นๆ” นี้มีความแตกต่างกับทั้ง 6 รูปแบบที่ผ่านมา เพราะจะมีเพียง 4 ลักษณะเท่านั้น 

แต่หลักการในการวิเคราะห์ก็ยังคงยึดที่ “เสาวัน” อยู่แบบเดิม เนื่องจาก “เสาวัน ราศีบน” (ดิถีวัน) เปรียบเสมือน “ตัวเรา” .. โดยวิเคราะห์ได้ ดังนี้ 

** คู่เสาวัน “พิฆาต” คู่เสาปี **

- ขาดการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่
- กำพร้า หรือ ห่างไกลจากพ่อแม่

ยกตัวอย่างเช่น .. คือ เมื่อแปดตัวอักษรจีนปรากฏ คู่เสาวัน(ราศีบนและล่าง) คือ “ธาตุน้ำ” และ คู่เสาปี(ราศีบนและล่าง) คือ “ธาตุไฟ” 
ซึ่งตามหลักวัฎจักรเบญจธาตุ “ธาตุน้ำ” พิฆาต “ธาตุไฟ” อยู่ 


ดังนั้นจะวิเคราะห์ได้ว่า .. คุณจะไม่ได้รับความช่วยเหลือ ขาดการช่วยเหลือจะผู้หลักผู้ใหญ่ หรือเป็นกำพร้า พรัดพรากจากไกลกับพ่อแม่ เป็นต้น ..

** คู่เสาปี “พิฆาต” คู่เสาวัน **

- ไม่ได้รับมรดก ผู้ใหญ่ไม่ให้ความช่วยเหลือ
- คู่ครองขัดแย้งกับครอบครัว 

ยกตัวอย่างเช่น .. คู่เสาปี (ราศีบนและล่าง) คือ “ธาตุทอง” และ คู่เสาวัน (ราศีบนและล่าง) คือ “ธาตุไม้” 
ซึ่งตามหลักวัฎจักรเบญจธาตุ “ธาตุทอง” พิฆาต “ธาตุไม้” 


ดังนั้นจึงวิเคราะห์ได้ว่า .. คุณจะไม่ได้รับมรดกใดๆ และผู้ใหญ่ไม่ให้ความช่วยเหลือคุณเลย เป็นต้น ..

** เสาวัน ราศีล่าง “เกิด” เสาปี ราศีล่าง **

- คู่ครองมีความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัว 

ยกตัวอย่างเช่น .. เสาวัน ราศีล่าง คือ “ธาตุน้ำ” และ เสาปี ราศีล่าง คือ “ธาตุไม้” 
ซึ่งตามหลักวัฎจักรเบญจธาตุ “ธาตุน้ำ” เกิด “ธาตุไม้” 


ดังนั้นจึงวิเคราะห์ได้ว่า .. คุณจะได้คู่ครองที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัวของคุณเอง เป็นต้น ..

** เสาปี ราศีบน และ เสาปี ราศีล่าง “พิฆาต” กัน **

- พ่อกับแม่เกิดการแตกแยก

ยกตัวอย่างเช่น .. เสาปี ราศีบน คือ “ธาตุไฟ” และ เสาปี ราศีล่าง คือ “ธาตุทอง” 
ซึ่งตามหลักวัฎจักรเบญจธาตุ “ธาตุไฟ” พิฆาต “ธาตุทอง” 


ดังนั้นจึงวิเคราะห์ได้ว่า .. พ่อแม่ของคุณได้แตกแยก บาดหมาง หรือถึงขั้นหย่าร้างกัน เป็นต้น .. 

หากวิเคราะห์ตามหลักศาสตร์ “สี่เสาแห่งโชคชะตา” Chinese 4 Pillars หรือ 八字四柱 (โป๊ยหยี่ซี๊เถียว) แล้ว คุณก็จะรู้ว่าเมื่อนำตัวอักษรจากเสาต่างๆ มากระทบเกี่ยวพันกับ “ดิถีวัน” หรือตัวตนของเรา ก็จะสามารถทราบถึงโชคชะตาของตัวเราเองว่า จะได้รับผลกระทบอย่างไรทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต 

และนี่แหละคือ I Destiny DNA โชคชะตา ฟ้าดินลิขิต มนุษย์อย่างเราไม่สามารถแก้ไขใดๆ ได้ทั้งสิ้น 

แต่เมื่อรู้โชคชะตาของตนเองแล้ว .. 
คุณจะสามารถรู้วิธีการ “รับมือ” กับโชคชะตาที่จะเกิดในอนาคตอันใกล้ไม่ว่าจะร้ายหรือดี 
นั่นจึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ผมเปรียบ “ฮวงจุ้ย” ให้มีสรรพคุณดั่ง “เข็มทิศ” ช่วยนำทางและนำพาให้คุณดำเนินชีวิตในทุกย่างก้าวแบบมีจุดหมายและสามารถเตรียมรับมือกับทุกสถานการณ์ที่จะเกิดในอนาคตอีกด้วย

เพราะผมเชื่อเสมอว่า “ฮวงจุ้ยออกแบบได้” ไม่ว่าในการดำเนินชีวิต การดำเนินธุรกิจ หรืออื่นๆ อย่าลืมติดตามสาระความรู้ดีๆ เกี่ยวกับ “ฮวงจุ้ย” ศาสตร์จีนโบราณดั้งเดิมที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับ “ธุรกิจ” ของคุณได้ที่นี่ที่เดียวครับ