ฮวงจุ้ยธุรกิจ ออกแบบชีวิต พิชิตเงินล้าน (ตอนที่ 14)


“สี่เสาแห่งโชคชะตา” Chinese 4 Pillars หรือ 八字四柱 (โป๊ยหยี่ซี๊เถียว) เมื่อแปรออกมาเป็น “8 ตัวอักษร” ซึ่งแต่ละตัวอักษรนั้น ล้วนแล้วแต่มีความสัมพันธ์ต่อกัน 

หลักการเดิม คือ ยึด “เสาวัน ราศีบน” เป็นหลักในการวิเคราะห์ เพราะตัวอักษรที่ปรากฏใน “เสาวัน ราศีบน” นั้น หมายถึง “ดิถี” หรือ “ตัวตน” เรียกอีกอย่างว่า เป็น “โชคชะตาของตัวเรา” 

และเมื่อ “ดิถีวัน” มีผลพัวพันเกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกัน แต่วันนี้จะเป็นการวิเคราะห์แบบสลับขา นั่นคือ “เสาต่างๆ ให้กำเนิดดิถีวัน” โดยมีความหมายเป็นนัยยะว่า เสาต่างๆ สามารถช่วยเหลือเกื้อกูล หรือส่งเสริมตัวเรา (ดิถีวัน) ไปในทิศทางไหน 

- เสาปี 年柱(หนี่เถียว)

ราศีบน : ผู้ใหญ่รักใคร่ ส่งเสริม
ราศีล่าง : ได้ดีจากถิ่นเกิด ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ ผู้ใหญ่สนับสนุน

- เสาเดือน 月柱(หง่วยเถียว)

ราศีบน : เพื่อนฝูงให้ความช่วยเหลือสนับสนุน
ราศีล่าง : เก่งในการใช้สมอง งานวิชาการ งานบริหาร ผู้ใหญ่ช่วยเหลือ

- เสาวัน 日柱(หยิกเถียว)

ราศีล่าง : รูปร่างหน้าตาดี คู่ครองเอาใจใส่ 
(พลังเดียวกัน = คู่ครองดุ มีโอกาสเลิกร้างกัน)

- เสาเวลา 時柱(ซี๊เถียว)

ราศีบน : ลูกกตัญญู
ราศีล่าง : ลูกกตัญญู 

หากวิเคราะห์ตามหลักศาสตร์ “สี่เสาแห่งโชคชะตา” Chinese 4 Pillars หรือ 八字四柱 (โป๊ยหยี่ซี๊เถียว) แล้ว คุณก็จะรู้ว่า เมื่อนำตัวอักษรจากเสาต่างๆ มาเกี่ยวพันหรือก่อเกิด “ดิถีวัน” หรือตัวเราแล้วนั่นจะมีผลอย่างไร ทำให้เราสามารถรู้โชคชะตาตัวเอง